Więcej pieniędzy dla gmin na Kartę Dużej Rodziny

Wraz z początkiem marca samorządy dostaną więcej pieniędzy na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Publikacja: 20.02.2023 14:52

Więcej pieniędzy dla gmin na Kartę Dużej Rodziny

Foto: Adobe Stock

Od 1 marca będą obowiązywały nowe stawki przysługujące samorządom za obsługę Karty Dużej Rodziny. Gminy dostaną więcej środków na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem nowych kart oraz ich duplikatów.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ustaliło nowe stawki opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz określiło wysokość kosztów gminy związanych z przyznaniem Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Zgodnie z nowymi przepisami koszt realizacji zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty, który finansowany jest ze środków budżetu państwa, został określony na 21 zł. Jest to wzrost o 3 zł w stosunku do obowiązujących stawek.

W przypadku, gdy po przyznaniu Kart zmieniła się liczba członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny, który był już jej posiadaczem albo w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty, koszt realizacji zadania wynosi 6 zł. Koszt wydania duplikatu Karty oraz wydanie karty tradycyjnej w przypadku, gdy członkowi rodziny, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna, wynosi 4 zł.

Nowe przepisy wprowadzają też wyższe stawki opłat pobieranych od mieszkańców za wydanie duplikatu karty. W takim przypadku gmina ma prawo do pobrania opłaty w wysokości 13 zł.

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny z ponoszenia opłaty za wydanie karty tradycyjnej lub jej duplikatu.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.

Od 1 marca będą obowiązywały nowe stawki przysługujące samorządom za obsługę Karty Dużej Rodziny. Gminy dostaną więcej środków na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem nowych kart oraz ich duplikatów.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ustaliło nowe stawki opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz określiło wysokość kosztów gminy związanych z przyznaniem Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Budżet
Gminy popegeerowskie z dużym wsparciem. 4,5 mld zł dla samorządów.
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Budżet
Budżet państwa na 2024 r. Samorządy przeciwko destabilizacji ich finansów
Budżet
RIO: Niestabilność budżetów i rosnące koszty to problemy samorządów
Budżet
Skarbnicy miast: Naprawa systemu finansów publicznych samorządów to konieczność, a nie fanaberia
Budżet
Pożar w finansach szpitali powiatowych i miejskich: prawie 200 placówek na minusie
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej