Przyjęta przez Sejm senacka poprawka senatora Zygmunta Frankiewicz do specustawy w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy pozwala na zawieszenie tych budżetów.

W ustawie zapisano, że w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy rada miasta na prawach powiatu może podjąć uchwałę o nieprzeprowadzaniu konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów, przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2024. 

Poza tym przepisy pozwalają też na  zawieszeniu w tym roku realizacji niektórych projektów ze środków budżetu obywatelskiego.

Gorzów zawiesił, stolica nie podjęła decyzji

Gorzowscy radni wraz z prezydentem miasta już w marcu podjęli decyzję o rezygnacji z budowy centrum przesiadkowego i zakupu budynku po dawnym banku przy ul. Jagiellończyka. Nie będą realizowane także inwestycje zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Powodem tej sytuacji jest m.in. wzrost cen materiałów budowlanych i niepewna sytuacja związana z wojną w Ukrainie.

Z budżetem obywatelskim może być podobnie w Warszawie. Pod koniec marca do  prezydenta stolicy wpłynęła interpelacja radnego i wiceprzewodniczącego Rady m.st Warszawy Sławomira Potapowicza. Dotyczy ona zawieszenia przyszłych edycji budżetu obywatelskiego i prac przy niektórych projektach na rok 2022.

Czytaj więcej

Relaks dla czworonogów. W miastach powstają nowe wybiegi dla psów

- Przyjęta przez Sejm senacka poprawka senatora Frankiewicz w sprawie zamrożenia budżetów obywatelskich w miastach na prawach powiatu to dobra decyzja. Pieniądze z BO można lepiej spożytkować aniżeli na zwykle słabe pomysły – napisał w mediach społecznościowych radny Potapowicz. I pytał: tylko czy starczy odwagi radnym?

Na razie stołeczni radni nie zajęli się sprawą. - Na tę chwilę nie ma takiej decyzji. Raczej nie będzie takiej decyzji w sprawie budżetu obywatelskiego, chyba, że radni będą w tej sprawie zdeterminowani. Do nich należy decyzja – uważa Monika Beuth-Lutyk, rzecznik prezydenta Warszawy.

Mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły

W niektórych miastach ruszyły już nowe edycje budżety obywatelskiego. Tak jest np. w Gdańsku, gdzie do 20 kwietnia mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły. W tegorocznej puli BO gdańszczanie mają do wykorzystania dokładnie 22 063 118 złotych.  Z czego na  projekty ogólnomiejskie przeznaczono 4 250 700 zł, a na  projekty dzielnicowe - 17 812 418 zł.

- Budżet obywatelski to jedno z narzędzi, dzięki któremu jako mieszkańcy Gdańska możemy bezpośredniego współdecydować o mieście. Od 2014 do 2022 roku przeznaczyliśmy na Budżet obywatelski 135 mln zł. Wybrano 704 projekty, a zgłoszonych ich było niemal 4 tysiące. Każdy projekt to organizacja aktywnych obywatelek i obywateli, często także we współpracy międzydzielnicowej – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Kraków na IX edycję swojego budżetu obywatelskiego przeznaczył aż 38 mln zł. W tym mieście aż 80 proc. tej sumy przypadnie dzielnicom, a 20 proc. zostanie przeznaczone na zadania ogólnomiejskie.

Czytaj więcej

Jak zatrzymać deszcz w mieście? Powstają specjalne ogrody

Także w Lublinie trwa w tym roku IX edycja budżetu obywatelskiego. Swoje pomysły mieszkańcy mogli zgłaszać od 7 do 31 marca. A kwota do rozdysponowania to 14 mln 050 tys. zł. Wpłynęły 162 pomysły, w tym 103 dzielnicowe i 59 ogólnomiejskich. Pełną liczbę projektów, złożonych także drogą tradycyjną w Biurach Obsługi Mieszkańców, miasto poda do końca tego tygodnia.

– Dziękuję wszystkim mieszkańcom Lublina, którzy od dziewięciu już lat aktywnie wspierają poprawę jakości życia swojej najbliższej okolicy. Nie ma na to lepszej drogi niż zgłaszanie pomysłów w budżecie obywatelskim. Przed nami czas weryfikacji wniosków i intensywna praca zespołu oceniającego, który wyłoni projekty zakwalifikowane do głosowania – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Przed startem tegorocznych edycji jest jeszcze choćby Poznań czy Łódź. - Nowa specustawa dopuszcza możliwość zamrożenia budżetu obywatelskiego na najbliższy rok. Mnie ustalenia polityków w Warszawie nie interesują. Dalej będziemy tworzyć to miasto wspólnie. Już 20 kwietnia rozpoczynamy X edycję łódzkiego BO – poinformowała w mediach społecznościowych Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.