– Wszystkie planowane przez nas działania mają na celu wzmocnienie zainteresowania województwem śląskim jako atrakcyjną destynacją w obszarze przemysłu spotkań, a w efekcie wzrost popytu na usługi turystyki biznesowej w regionie – tak Adam Wawoczny, prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej (SOT) mówi o celach, jakie stoją przed Silesia Convention Bureau, jednostką powołaną w strukturach SOT.

SOT, jak większość tego typu podmiotów w Polsce, zrzesza m.in. jednostki samorządu terytorialnego (w tym miasta: Katowice, Zabrze i Gliwice), izby gospodarcze, organizacje pozarządowe (np. Górnośląski Oddział PTTK) oraz przedsiębiorców z branży turystycznej działających na terenie woj. śląskiego (m.in. biura podróży i hotele). Uruchamiając Silesia Convention Bureau (SCB), organizacja pozyskała 18 nowych partnerów – firm, uczelni wyższych, samorządowych instytucji kultury.

Jak tłumaczono podczas uroczystej inauguracji działalności biura, już dziś klient korporacyjny stanowi ponad połowę gości hotelowych w regionie, a przychody firm z tego segmentu turystyki rosną – dlatego śląskie chce mocniej skoncentrować się na jej rozwoju.

Czytaj więcej

Samorządy będą budować nowe szlaki rowerowe

Zadaniem SCB na ten rok będzie m.in. dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z informacją o uruchomieniu biura i wsparciu, jakie można uzyskać w ramach jego działalności. – Naszym celem jest także opracowanie bazy dostawców usług z całego regionu. Jest to narzędzie niezbędne do przygotowania dopasowanej oferty dla klienta – mówi Agnieszka Sikorska, dyrektor biura SOT.

I dodaje: – Jednym z naszych najważniejszych celów długoterminowych jest integracja środowiska, czyli różnych podmiotów z całego województwa śląskiego organizujących wydarzenia biznesowe. Pozwoli to wypracować spójny i kompletny obraz ich oferty oraz możliwości, jakimi region dysponuje. 

Convention bureaux to jednostki działające w różnych częściach Polski. Ich celem jest promowanie regionów w kontekście możliwości, jakie stwarzają organizatorom wydarzeń biznesowych i firmowych (kongresy, konferencje, targi, imprezy integracyjne, incentive travel itp.). Poszczególne convention bureaux mogą różnić się między sobą umocowaniem formalnym – część działa np. w strukturach urzędów miejskich (tak jak np. Katowice Convention Bureau czy Kraków Convention Bureau), inne z kolei ramach regionalnych czy lokalnych organizacji turystycznych (np. Warsaw Convention Bureau, które jest częścią Warszawskiej Organizacji Turystycznej).