Pełne wsparcie bez podatków

Przedsiębiorcy inwestujący w Toruniu mogą liczyć nie tylko na wsparcie miasta na każdym etapie procesu inwestycyjnego, ale także na ulgi podatkowe.

Publikacja: 22.09.2021 19:07

Inwestorzy mogą liczyć na pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a nawet później

Inwestorzy mogą liczyć na pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego, a nawet później

Foto: mat.pras.

– Motorem aktywności lokalnej w Toruniu są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Miasto, oferując bowiem różne formy wsparcia aktywności gospodarczej, istotnie wpływa na rozwój lokalnego biznesu – mówi Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. – Optymalne warunki życia, dobrze przygotowana infrastruktura techniczna oraz relatywnie niskie w stosunku do innych miast koszty nieruchomości, stają się magnesem dla nowych inwestorów.

Artykuł został opublikowany w dodatku specjalnym „Zainwestuj w Toruniu” przygotowanym we współpracy z Miastem Toruń.

Pobierz dodatek specjalny „Zainwestuj w Toruniu”

Opieka od A do Z

Do najważniejszych elementów systemu wsparcia, jakie daje miasto, należy niewątpliwie procedura obsługi inwestorów na każdym etapie ich działalności przez Centrum Wsparcia Biznesu. To oznacza, że przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w Toruniu od samego początku mogą czuć się w pełni zaopiekowani. W pierwszej kolejności inwestor dostaje „opiekuna". Następnie uzyskuje komplet informacji o warunkach inwestowania, obowiązujących przepisach, a także pełną pomoc w wyszukaniu dostępnych powierzchni. W kolejnym kroku organizowane są spotkania z władzami miasta oraz instytucjami na terenie miasta, które mają związek z jego działalnością. Uzyskuje też wsparcie we współpracy ze szkołami branżowymi, uczelniami, pomoc w zdobyciu decyzji administracyjnych i wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Już po inwestycji może liczyć na pomoc w kreowaniu pozytywnego wizerunku w mediach, wszelkich informacji o zwolnieniach, a także na uzyskanie pomocy publicznej.

Niższy podatek od nieruchomości

Toruń oferuje też doraźną pomoc dla firm w postaci zwolnień od podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy każdej kategorii mogą liczyć na zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, jeśli w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej utworzą nowe miejsca pracy.

O zwolnienia mogą się też ubiegać ci, którzy zrealizują nową inwestycję na terenie Torunia. Są też zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie strefy staromiejskiej. Tutaj o ulgę mogą starać się firmy, które w nieruchomościach położonych na terenie strefy podejmą po raz pierwszy działalność produkcyjną, usługową i handlową. To samo dotyczy mikroprzedsiębiorców prowadzących na terenie strefy staromiejskiej działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

Poręczenie do 80 proc. kredytu

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych, którego udziałowcami są m.in. miasto Toruń oraz Bank Gospodarstwa Krajowego udziela poręczeń kredytowych mikro-, małym i średnim firmom, które działają na terenie całego województwa. O poręczenie mogą się ubiegać także startupy. Poręczenia są udzielane w wysokości do 80 proc. wartości kredytu, pożyczki, leasingu, ale nie więcej niż 800 tys. zł.

Poręczenia mogą być udzielane na wiele celów, m.in. na zakup lub leasing środków trwałych i wyposażenia, materiałów, surowców, na koszty budowy lub remontów, bieżącej działalności, w tym wynagrodzeń dla pracowników.

Wsparcie można też uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu na szkolenia zawodowe lub też wyposażenie stanowisk pracy.

Ulgi w CIT i PIT

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego działa również Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której można uzyskać ulgi w podatkach CIT lub PIT. Stopień pomocy zależy od wielu wskaźników, w tym lokalizacji. W samym Toruniu duże firmy mogą liczyć na zwolnienie po przekroczeniu progu minimalnych nakładów inwestycyjnych na poziomie 80 mln zł, średnie – 16 mln zł, małe – 4 mln, a mikro – 1,6 mln zł. W powiecie toruńskim odpowiednio te same progi wynoszą: 20 mln, 4 mln, 1 mln i 400 tys. zł. Procedurę prowadzi dział inwestycji strefowych PSSE. Po przekazaniu zgłoszenia przez inwestora następuje wstępna analiza kwalifikalności projektu, następnie inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o wsparciu, a po analizie wewnętrznej PSSE wydaje finalną decyzję.

Pomoc skierowana jest głównie do firm działających w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu i w przemyśle, co oznacza, że wykluczone są z niej m.in.: sektor budownictwa okrętowego, handel hurtowy i detaliczny, produkcja pierwotna produktów rolnych, roboty budowlane, usługi hotelarskie i gastronomiczne, usługi finansowe, ubezpieczeniowe i związane z rynkiem nieruchomości oraz w zakresie opieki zdrowotnej, kulturalne i rozrywkowe.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z MIASTEM TORUŃ

materiały prasowe

materiały prasowe

Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał partnera
Żabka wspiera lokalną przedsiębiorczość
Biznes
Morski wiatr da drugie życie lokalnym portom
Biznes
Ptasia grypa mocno zaczęła rok, wybito wielkie stada
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Materiał partnera
Kontraktacja środków w ramach RPO – Lubuskie 2020 przekroczyła 100 proc.