– Motorem aktywności lokalnej w Toruniu są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Miasto, oferując bowiem różne formy wsparcia aktywności gospodarczej, istotnie wpływa na rozwój lokalnego biznesu – mówi Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. – Optymalne warunki życia, dobrze przygotowana infrastruktura techniczna oraz relatywnie niskie w stosunku do innych miast koszty nieruchomości, stają się magnesem dla nowych inwestorów.

Artykuł został opublikowany w dodatku specjalnym „Zainwestuj w Toruniu” przygotowanym we współpracy z Miastem Toruń.

Pobierz dodatek specjalny „Zainwestuj w Toruniu”

Opieka od A do Z

Do najważniejszych elementów systemu wsparcia, jakie daje miasto, należy niewątpliwie procedura obsługi inwestorów na każdym etapie ich działalności przez Centrum Wsparcia Biznesu. To oznacza, że przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w Toruniu od samego początku mogą czuć się w pełni zaopiekowani. W pierwszej kolejności inwestor dostaje „opiekuna". Następnie uzyskuje komplet informacji o warunkach inwestowania, obowiązujących przepisach, a także pełną pomoc w wyszukaniu dostępnych powierzchni. W kolejnym kroku organizowane są spotkania z władzami miasta oraz instytucjami na terenie miasta, które mają związek z jego działalnością. Uzyskuje też wsparcie we współpracy ze szkołami branżowymi, uczelniami, pomoc w zdobyciu decyzji administracyjnych i wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Już po inwestycji może liczyć na pomoc w kreowaniu pozytywnego wizerunku w mediach, wszelkich informacji o zwolnieniach, a także na uzyskanie pomocy publicznej.

Niższy podatek od nieruchomości

Toruń oferuje też doraźną pomoc dla firm w postaci zwolnień od podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy każdej kategorii mogą liczyć na zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, jeśli w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej utworzą nowe miejsca pracy.

O zwolnienia mogą się też ubiegać ci, którzy zrealizują nową inwestycję na terenie Torunia. Są też zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie strefy staromiejskiej. Tutaj o ulgę mogą starać się firmy, które w nieruchomościach położonych na terenie strefy podejmą po raz pierwszy działalność produkcyjną, usługową i handlową. To samo dotyczy mikroprzedsiębiorców prowadzących na terenie strefy staromiejskiej działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

Poręczenie do 80 proc. kredytu

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych, którego udziałowcami są m.in. miasto Toruń oraz Bank Gospodarstwa Krajowego udziela poręczeń kredytowych mikro-, małym i średnim firmom, które działają na terenie całego województwa. O poręczenie mogą się ubiegać także startupy. Poręczenia są udzielane w wysokości do 80 proc. wartości kredytu, pożyczki, leasingu, ale nie więcej niż 800 tys. zł.

Poręczenia mogą być udzielane na wiele celów, m.in. na zakup lub leasing środków trwałych i wyposażenia, materiałów, surowców, na koszty budowy lub remontów, bieżącej działalności, w tym wynagrodzeń dla pracowników.

Wsparcie można też uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu na szkolenia zawodowe lub też wyposażenie stanowisk pracy.

Ulgi w CIT i PIT

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego działa również Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której można uzyskać ulgi w podatkach CIT lub PIT. Stopień pomocy zależy od wielu wskaźników, w tym lokalizacji. W samym Toruniu duże firmy mogą liczyć na zwolnienie po przekroczeniu progu minimalnych nakładów inwestycyjnych na poziomie 80 mln zł, średnie – 16 mln zł, małe – 4 mln, a mikro – 1,6 mln zł. W powiecie toruńskim odpowiednio te same progi wynoszą: 20 mln, 4 mln, 1 mln i 400 tys. zł. Procedurę prowadzi dział inwestycji strefowych PSSE. Po przekazaniu zgłoszenia przez inwestora następuje wstępna analiza kwalifikalności projektu, następnie inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o wsparciu, a po analizie wewnętrznej PSSE wydaje finalną decyzję.

Pomoc skierowana jest głównie do firm działających w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu i w przemyśle, co oznacza, że wykluczone są z niej m.in.: sektor budownictwa okrętowego, handel hurtowy i detaliczny, produkcja pierwotna produktów rolnych, roboty budowlane, usługi hotelarskie i gastronomiczne, usługi finansowe, ubezpieczeniowe i związane z rynkiem nieruchomości oraz w zakresie opieki zdrowotnej, kulturalne i rozrywkowe.

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z MIASTEM TORUŃ

materiały prasowe

materiały prasowe