Jak polskie miasta pozbywają się azbestu

Ponad 2,7 tys. ton wyrobów azbestowych usunięto z Rzeszowa w latach 2011–2023 dzięki pomocy miasta . W tym roku zaplanowano demontaż i odbioru z posesji około 80 ton takich odpadów.

Publikacja: 06.06.2024 15:58

Azbest ma zniknąć z polskich miast i wsi do 2032 roku

Azbest ma zniknąć z polskich miast i wsi do 2032 roku

Foto: Adobe Stock

Podobne działania podejmują także inne samorządy. „Tylko w latach 2019-2023 roku wysokość dofinansowania na usunięcie azbestu wyniosła niemal 13 mln zł. Dzięki temu zrealizowano niemal 470 inwestycji i usunięto ponad 1,3 tys. ton azbestu” – przekazał nam stołeczny ratusz.

W stolicy wysokość dofinansowania na usunięcie azbestu obejmuje demontaż, pakowanie, transport odpadów i przekazanie ich do unieszkodliwienia na składowisko i może wynieść nawet do 100 proc. poniesionych kosztów.

Druga połowa XX wieku: Czasy eternitu, czyli skąd się wziął problem z azbestem

Popularność eternitu sięgała w drugiej połowie XX wieku, kiedy to pokrywano nim większość domów, czy budynków gospodarczych. Obecnie prawo nakazuje jednak jego usunięcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dachy z azbestu muszą zostać wymienione do 2032 roku. A eternitowej dachówki ciągle jest sporo. I to nie tylko na wsiach, ale także w dużych miastach.

W 2022 roku władze Warszawy zleciły inwentaryzację budynków i altanek działkowych, posiadających dachy z azbestem. Naliczono wówczas łącznie ponad 4 tys. takich obiektów.

„Informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest prezydentowi Warszawy przedkładają tylko osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Osoby prawne dane takie przekazują Marszałkowi Województwa Mazowieckiego” – przekazał nam wydział prasowy stołecznego ratusza.

Czytaj więcej

Wydawało się, że Polska już rozwiązała ten problem. Niestety, nie

W Łodzi na zlecenie prezydent miasta dwa razy przeprowadzano inwentaryzację nieruchomości w zakresie występowania pokryć dachowych wyrobami zawierającymi eternit (płyty i dachówki azbestowe). „Jednak miasto nie posiada liczby budynków pokrytych eternitem, niemniej w strefie śródmiejskiej oraz na osiedlach mieszkaniowych zlokalizowanych wokół tej strefy występowanie azbestowych pokryć dachowych należy do rzadkości - częściej występującymi wyrobami zawierającymi azbest w tym obszarze są ocieplenia elewacji oraz sieci przesyłowych centralnego ogrzewania” – informuje łódzki ratusz.

Z kolei Urząd Miasta Poznania pod koniec 2020 roku przeprowadził aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. - Szacujemy się, że na terenie miasta pozostało do usunięcia ok. 3,4 tys. ton wyrobów zawierających azbest – przyznaje Izabela Dutkowiak, zastępczyni dyrektora Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania. I dodaje, że ilość ta sukcesywnie zmalała do ok. 2,7 tys. ton dzięki prowadzonemu przez miasto programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. - W ramach programu finansowane są demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Miasto pokrywa 100 proc. kosztów wykonania usługi – zapewnia dyr. Dutkowiak.

Dotacja z samorządu na usunięcie azbestu

Własne programy związane z usuwaniem azbestu prowadzą też inne samorządy. Tak jest np. w Rzeszowie. Dzięki temu wykonywane są prace związane z demontażem wyrobów azbestowych z budynków oraz odbiorem takich odpadów zgromadzonych „luzem” na posesji, w oparciu o wnioski złożone przez osoby fizyczne i inne podmioty.

„Opracowany program jest podstawą do pozyskiwania dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Koszty poniesione na realizację tego zadania w latach 2011-2023 wyniosły niemal 1,4 mln zł” – przekazał nam rzeszowski Urząd Miasta.

Urzędnicy podkreślają, że program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Każdego roku w trakcie naboru wpływa średnio ok. 70 wniosków. W tym roku wpłynęło 39 wniosków o udzielenie dotacji, a do usunięcia z terenu Rzeszowa pozostało jeszcze ok. 2,8 tys. ton wyrobów azbestowych.

Czytaj więcej

Gminne inwestycje w środowisko bez VAT

W Rzeszowie dotacja wynosi: 100 proc. poniesionych wydatków na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 800 zł brutto za 1 tonę, lub całość poniesionych wydatków na załadunek, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (składowanych na posesji), lecz nie więcej niż 400 zł brutto za tonę.

Łódź nie ma dofinansowania na usunięcie azbestu, a to z powodu odrzucenia w latach ubiegłych wniosków miasta o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Wnioskodawcy muszą jednak pamiętać, że rozpoczęcie inwestycji może nastąpić dopiero po zawarciu umowy o dotację z miastem” – przypomina stołeczny ratusz.

Nie każde miasto ma pieniądze na dofinansowanie usuwania azbestu

W Poznaniu pieniądze przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzą z budżetu miasta oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu na rok 2024 wynosi 200 tys. zł. W ciągu trzech edycji programu w latach 2021-2023 zrealizowano 511 wniosków i usunięto ponad 680 ton azbestu z terenu Poznania. Ponad połowa to były pokrycia dachowe.

Jak przekazała nam dyr. Izabela Dutkowiak w tegorocznej edycji programu wpłynęło 100 wniosków na usunięcie ok. 156 ton azbestu, które są w tej chwili rozpatrywane.

Z kolei Łódź nie ma dofinansowania na usunięcie azbestu, a to z powodu odrzucenia w latach ubiegłych wniosków miasta o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „NFOŚiGW uzasadniał swoją odmowę faktem nieobjęcia wnioskiem o dofinansowanie całego obszaru gminy” – przekazał nam łódzki ratusz

W Krakowie w 2023 roku przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Okazało się, że znajduje się on na 1 495 budynkach. Jednak miasto w latach 2022-2024 nie przewidziano naboru wniosków o wsparcie na ten cel.

- Zgodnie z przepisami istnieje możliwość użytkowania wyrobów zawierających azbest do dnia 31 grudnia 2032 roku – przekazała Dominika Jaźwiecka z krakowskiego magistratu.

Podobne działania podejmują także inne samorządy. „Tylko w latach 2019-2023 roku wysokość dofinansowania na usunięcie azbestu wyniosła niemal 13 mln zł. Dzięki temu zrealizowano niemal 470 inwestycji i usunięto ponad 1,3 tys. ton azbestu” – przekazał nam stołeczny ratusz.

W stolicy wysokość dofinansowania na usunięcie azbestu obejmuje demontaż, pakowanie, transport odpadów i przekazanie ich do unieszkodliwienia na składowisko i może wynieść nawet do 100 proc. poniesionych kosztów.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Z regionów
Karty w regionach już (prawie) rozdane. Co się zmieniło w zarządach województw?
Z regionów
Dla ochłody wskocz do wody. Letnie baseny już otwarte
Z regionów
W których polskich miastach hałas jest najbardziej dokuczliwy?
Z regionów
Jak miasta wyróżniają swoich wybitnych obywateli?
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Z regionów
Wybory do Parlamentu Europejskiego: Bezpłatna komunikacja zachęci do głosowania?
Z regionów
Wybory do Parlamentu Europejskiego: Polacy już zaczęli oddawać głosy