Lublin: od smart city po high-tech

Lublin od 2010 roku przeżywa boom inwestycyjny, zarówno pod względem projektów miejskich, jak i biznesowych.

Publikacja: 31.01.2023 12:53

Lublin: od smart city po high-tech

Foto: mat. pras.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN

Zmiany zachodzące w mieście wyraźnie pokazują, że umacnia ono swoją dominującą pozycję we wschodniej Polsce, stając się jedynym ośrodkiem metropolitalnym po prawej stronie Wisły. Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych oraz przemysłu 4.0, jak i rozwijany niskoemisyjny transport publiczny, wdrażane innowacje społeczne oraz partycypacyjny model zarządzania miastem sprawiają, że Lublin określany jest mianem nowoczesnego i perspektywicznego ośrodka miejskiego.

Już ponad dekadę temu Lublin wkroczył na ścieżkę dynamicznego rozwoju, który w sposób zrównoważony uwzględnia potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców, przy jednoczesnej dbałości o środowisko. Kontynuację tego modelu zakłada uchwalona w 2022 roku Strategia Lublin 2030. Miasto oferuje swoim mieszkańcom wysoką jakość życia, inwestorom zaś i przedsiębiorcom – przestrzeń do rozwoju biznesu zarówno w sektorze usług, jak i przemysłu.

Co roku decyzje dotyczące lokalizacji biznesu w Lublinie podejmuje kilkanaście rozpoznawalnych na świecie firm, które tworzą tu swoje fabryki lub centra usług. W ciągu ostatniej dekady miasto obsłużyło 125 projektów inwestycyjnych, z czego 50 dotyczyło reinwestycji (dających w efekcie około 10 tys. nowych miejsc pracy), a 75 – nowych, zewnętrznych inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych i przemysłu.

Inwestycyjne przewagi konkurencyjne miasta

Mając na względzie przyszłość Lublina w perspektywie 2030 roku, miasto stale angażuje się w poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. O sukcesie dotychczasowej polityki gospodarczej świadczy między innymi fakt, że Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec jest już od kilku lat w pełni zagospodarowana. Mimo to nowi inwestorzy przemysłowi i z branży logistycznej mogą znaleźć na terenie miasta odpowiednie hale magazynowe i produkcyjne, których łączna podaż wynosi ponad 320 tys. m². Wartością dodaną dla lubelskiego potencjału inwestycyjnego jest również wysoka dostępność powierzchni biurowej. Dzięki stabilnej podaży budynków klasy A, w Lublinie jest już ponad 240 tys. m² nowoczesnej powierzchni biurowej, a kolejnych 16 tys. m² jest na etapie budowy, co daje pewność, że zainteresowane firmy z branży IT i BPO znajdują dla siebie idealne miejsce.

Konsekwentnie realizowana strategia na rzecz podnoszenia atrakcyjności i innowacyjności Lublina, jako obszaru otwartego i gotowego na biznes, przynosi dzisiaj wymierne efekty. Wartość kapitału zagranicznego ulokowanego w Lublinie w przeliczeniu na mieszkańca wzrosła pomiędzy rokiem 2011 a 2019 o 178 proc.

Potencjał akademicki jako motor napędowy biznesu

Potencjał akademicki miasta, obok jego dostępności komunikacyjnej, wymieniany jest jako jedna ze znaczących przewag lubelskiej gospodarki. W Lublinie funkcjonuje dziewięć uczelni kształcących obecnie niemal 60 tys. studentów. Miasto znajduje się na pierwszym miejscu w Polsce pod względem poziomu umiędzynarodowienia szkół wyższych – prawie 14 proc. studentów pochodzi z zagranicy. Lokalny rynek pracy co roku zasilany jest przez ponad 15 tys. absolwentów, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie w wiodących firmach m.in. z sektora nowoczesnych usług dla biznesu i technologii informatycznych.

mat. pras.

Stosowany od lat mechanizm wspierania inwestycji, oparty na ścisłej współpracy z uczelniami i lokalnymi instytucjami, okazał się niezwykle skuteczny. Trafne inwestycje, dobre podejście do wpierania przedsiębiorczości oraz strategia utrzymania zdywersyfikowanej gospodarki miasta doprowadziły do tego, że łatwiej jest w Lublinie utrzymać stabilny rozwój, który opiera się nie tylko na obecności dużych inwestorów, ale również drobnych przedsiębiorców. Rynek pracy w Lublinie charakteryzuje się niską rotacją pracowników – co piąty mieszkaniec miasta tylko raz w życiu zmienił pracodawcę, a co trzeci pracuje w tym samym miejscu całe życie. Obecnie sektor IT i nowoczesnych usług biznesowych zatrudnia w mieście 12 tys. osób, a sektor przemysłu – prawie 30 tys. Podejmowane w mieście inicjatywy na rzecz budowania przyjaznego środowiska biznesowego sprawiają, że Lublin może pochwalić się stałym, corocznym wzrostem liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw. Wiele z nich odnosi rynkowy sukces, stając się globalnymi i zaawansowanymi technologicznie przedsiębiorstwami.

Przemysł zaawansowanych technologii w inteligentnym mieście

Miasto już w 2011 r., jako jedno z pierwszych w Polsce, rozpoczęło zarządzanie swoim rozwojem za pomocą ekosystemów gospodarczych. Doświadczenia ostatniej dekady potwierdziły, że był to słuszny kierunek. Czerpiąc z doświadczeń oraz sukcesów miast i regionów Unii Europejskiej, Lublin nadal prowadzi politykę publiczną w zakresie rozwoju gospodarczego opartą na ściśle zdefiniowanych ekosystemach innowacji, będących emanacją inteligentnych specjalizacji. Rozwój inteligentnych ekosystemów wspierany jest poprzez zwiększanie dostępności terenów inwestycyjnych oraz powierzchni biurowych, infrastruktury badawczo-rozwojowej, mediów, a także infrastruktury komunikacyjnej, w tym lotniczej. Ma to na celu zwiększanie zakresu współpracy międzysektorowej pomiędzy ekosystemami gospodarczymi i funkcjonującymi w ich ramach przedsiębiorstwami, jako generującej innowacje stykowe, tak istotne w inteligentnej gospodarce.

mat. pras.

To w Lublinie znajdziemy firmy zajmujące się zaawansowanymi badaniami mózgu na podstawie interfejsu mózg-komputer, wykorzystujące sztuczną inteligencję i sieci neuronowe do optymalizacji procesów biznesowych, oferujące usługi w zakresie robotyzacji, automatyzacji i internetu rzeczy, tworzące światowe technologie gier komputerowych czy rozwijające projekt samochodu przyszłości. Przechodzenie w kierunku sektorów zaawansowanych technologii (high-tech) to niezwykle ważne i dalekosiężne w skutkach zjawisko gospodarcze. Technologie postrzegane są bowiem jako kluczowy instrument budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i główny katalizator współczesnych zmian strukturalnych gospodarek.

Przyszłość gospodarcza Lublina jest mocno powiązana z wykorzystaniem jego potencjału high-tech. Dzięki dalszej zrównoważonej współpracy w zakresie podejmowania, rozwijania i wdrażania zaawansowanych technologicznie projektów, miasto ma szansę stać się jeszcze silniejszym ośrodkiem badawczym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także kolebką innowacyjnych i wysoko zaawansowanych technologicznie rozwiązań.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA LUBLIN

Zmiany zachodzące w mieście wyraźnie pokazują, że umacnia ono swoją dominującą pozycję we wschodniej Polsce, stając się jedynym ośrodkiem metropolitalnym po prawej stronie Wisły. Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych oraz przemysłu 4.0, jak i rozwijany niskoemisyjny transport publiczny, wdrażane innowacje społeczne oraz partycypacyjny model zarządzania miastem sprawiają, że Lublin określany jest mianem nowoczesnego i perspektywicznego ośrodka miejskiego.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Z regionów
Gminy urosną kosztem sąsiadów. A niektórym odbiorą swoje tereny
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Z regionów
Kraków jak Amsterdam. Też już ma nocnego burmistrza
Z regionów
Krajobraz po burzy w małopolskim sejmiku
Z regionów
Przybędzie miast w Polsce. Niektóre odzyskają swój status po ponad wieku
Z regionów
Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: Chcielibyśmy stworzyć jedną gminę