Deklaracja współpracy na rzecz przywrócenia pokoju w Europie podpisana w Ukrainie

W Kijowie podpisano deklarację współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz przywrócenia pokoju w Europie.

Publikacja: 10.11.2022 12:35

Deklaracja współpracy na rzecz przywrócenia pokoju w Europie podpisana w Ukrainie

Foto: PAP

W imieniu Unii Metropolii Polskich, grupy roboczej Komitetu Regionów UE ds. pomocy Ukrainie i Związku Miast Polskich oraz Związku Miast Ukraińskich została podpisana deklaracja współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz przywrócenia pokoju w Europie. We wtorek, 8 listopada w Kijowie dokument podpisali, w imieniu UMP Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, a w imieniu ZMU Witalij Kliczko, mer Kijowa. Deklaracja jest otwarta dla innych sygnatariuszy.

- Tak jak w przypadku pomocy Borodziance, tak i w przypadku innych miast potrzebna jest regularny i konkretny dialog pomiędzy polskimi i ukraińskimi gminami. Chcemy to usystematyzować poprzez ściślejszą współpracę na rzecz, z jednej strony zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, a z drugiej szybkiego potwierdzenia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Podpisanie tego porozumienia w sercu wolnej Ukrainy ma wymiar szczególnie symboliczny – powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta.

Przedstawiciele władz Gdańska udali się na Ukrainę w celu podpisania deklaracji, a także przekazania wozu asenizacyjnego dla miejscowości Borodzianka.

Deklaracja współpracy miast Polski i Ukrainy

W imieniu mieszkańców naszych miast i gmin, my, burmistrzowie miast Polski i Ukrainy deklarujemy chęć zawiązania jeszcze ściślejszej współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszych mieszkańców, przywrócenia pokoju w Europie oraz szybkiego potwierdzenia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Stanowczo potępiamy zbrodnie putinowskiej Rosji i domagamy się natychmiastowego zakończenia bezprawnej wojny, zaprzestania łamania prawa międzynarodowego oraz praw człowieka przez Federację Rosyjską. W tych czarnych dla historii ludzkości dniach deklarujemy podtrzymanie przyjaźni i ścisłej współpracy naszych miast. Naszym codziennym obowiązkiem jest zapewnienie godnych warunków życia wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich pochodzenia, dlatego deklarujemy wzmożone wysiłki, aby tym obowiązkom sprostać. W szczególności dołożymy wszelkich starań, aby nasze miasta pozostały bezpiecznym schronieniem dla kobiet i dzieci, zmuszonych do ucieczki przed okrucieństwami wojny.

Wyrażając podziw i szacunek dla męstwa bohaterskich obrońców Ukrainy, deklarujemy wolę jeszcze ściślejszej współpracy w celu odbudowy zniszczonej infrastruktury Ukrainy. Jako burmistrzowie każdego dnia odpowiadamy za dostarczanie wody, ciepła i prądu, za gospodarkę odpadami, sprawny transport oraz stan środowiska. To właśnie te obszary gospodarki komunalnej są kluczowe dla życia ludzi w społecznościach lokalnych. Dlatego agresor, chcąc zrównoważyć niepowodzenia militarne, rozpoczął barbarzyńskie niszczenie infrastruktury niezbędnej do życia. Zrobimy wszystko, by skutki tych aktów terroru skierowanego przeciw mieszkańcom wolnego kraju zostały wspólnym wysiłkiem naprawione.

Dlatego deklarujemy jeszcze ściślejszą współpracę przy odbudowie kluczowej infrastruktury ukraińskich miast oraz dostarczaniu pomocy niezbędnej do zarządzania kryzysowego, zapewniającej godne przetrwanie czasu wojny wszystkim uchodźcom, zarówno przebywającym w miastach ukraińskich jak i polskich. Deklarujemy chęć rozwijania nawiązanej już współpracy, zbudowania takich jej form, które pozwolą burmistrzom Ukrainy i Polski skutecznie dzielić się swoją wiedzą i możliwościami, w tym ramach specjalistycznych grup roboczych, wymian stażowych i wspólnych projektów. Wiemy, że specjaliści z polskich i ukraińskich miast mogą się wiele wzajemnie nauczyć, a wiedza ta zaprocentuje w czasie budowania dobrobytu rozszerzonej Unii Europejskiej.

Myśląc o wspólnej przyszłości, podkreślamy priorytet dnia dzisiejszego. Ukraina potrzebuje więcej wsparcia umożliwiającego skuteczną obronę. Burmistrzowie naszych miast zobowiązują się zrobić wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać i zdynamizować wsparcie wszystkich państw Europy. Ukraina nigdy nie zostanie sama.

W imieniu Unii Metropolii Polskich, grupy roboczej Komitetu Regionów UE ds. pomocy Ukrainie i Związku Miast Polskich oraz Związku Miast Ukraińskich została podpisana deklaracja współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz przywrócenia pokoju w Europie. We wtorek, 8 listopada w Kijowie dokument podpisali, w imieniu UMP Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, a w imieniu ZMU Witalij Kliczko, mer Kijowa. Deklaracja jest otwarta dla innych sygnatariuszy.

- Tak jak w przypadku pomocy Borodziance, tak i w przypadku innych miast potrzebna jest regularny i konkretny dialog pomiędzy polskimi i ukraińskimi gminami. Chcemy to usystematyzować poprzez ściślejszą współpracę na rzecz, z jednej strony zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, a z drugiej szybkiego potwierdzenia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Podpisanie tego porozumienia w sercu wolnej Ukrainy ma wymiar szczególnie symboliczny – powiedział Piotr Grzelak, zastępca prezydenta.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Z regionów
Gminy urosną kosztem sąsiadów. A niektórym odbiorą swoje tereny
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Z regionów
Kraków jak Amsterdam. Też już ma nocnego burmistrza
Z regionów
Krajobraz po burzy w małopolskim sejmiku
Z regionów
Przybędzie miast w Polsce. Niektóre odzyskają swój status po ponad wieku
Z regionów
Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: Chcielibyśmy stworzyć jedną gminę