Czy powodem była deklaracja radnych, że Świdnik jest strefą wolną od ideologii LGBT? Rada miasta przyjęła ją w marcu 2019 roku. Od tego czasu podjęto kilka nieudanych prób jej odwołania.

– To stanowisko Rady Miasta, przez nią zostało przyjęte. Radę Miasta reprezentuje jej przewodniczący. W kompetencjach burmistrza nie znajduje się uchwalanie stanowisk. Burmistrz miasta – jest organem wykonawczym i realizuje zadania własne i zlecone określone w ustawie o samorządzie gminnym, nie uwzględnia się tam konieczności wyrażania własnych, osobistych poglądów – odpowiada Katarzyna Lis, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

CZYTAJ TAKŻE: „Większości mieszkańców temat ideologii LGBT nie interesuje”

I dodaje, że starając się o fundusze, Świdnik przeszedł ocenę formalną i merytoryczną – na 213 miast zajął 36. miejsce.

Położony na wschód od Lublina 40-tysięczny Świdnik w ramach programu „Rozwój lokalny” starał się m.in. o dofinansowanie z programu „Rozwój lokalny”, który jest  finansowany w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014-2021. Ma on na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych).

Program kierowany jest do 255 miejscowości – miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów (z wyłączeniem miast wojewódzkich).

CZYTAJ TAKŻE: „Deklaracja solidarności z osobami LGBT+ to znak dla świata”

Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie w wysokości do 10 mln euro, o które również wnioskował Świdnik (10 mln euro) miało otrzymać 15 miast – ostatecznie wsparcie dostało 29 miast, przez co pomniejszona została kwota wsparcia z 10 mln do 3,5 mln euro na  miasto.

– Z województwa lubelskiego tylko Hrubieszów dostał dofinansowanie, a Świdnik ulokował się na liście jako drugie miasto z województwa lubelskiego – mówi rzecznik urzędu.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM