Kilka tysięcy złotych za talent. Miasta nagradzają prymusów

Do końca marca absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad czy turniejów i kontynuują naukę na lubelskiej uczelni, mogą starać się o stypendia przyznawane przez miasto.

Publikacja: 24.03.2021 18:00

Kilka tysięcy złotych za talent. Miasta nagradzają prymusów

Foto: Fot. Pixabay

W ramach programu można otrzymać wsparcie o łącznej wysokości ponad 6 tys. zł. To nie jedyny samorząd, który wspiera studentów.

– Poprzez stypendia chcemy wesprzeć młodych zdolnych ludzi, którzy podjęli studia w naszym mieście. Wsparcie finansowe pomoże im w codziennym funkcjonowaniu i umożliwi kontynuowanie nauki. Zachęcamy laureatów, finalistów olimpiad i turniejów do składania wniosków – mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina ds. oświaty i wychowania.

Młode talenty ze stypendium

O pomoc stypendialną z miejskiej kasy mogą się starać lubelscy studenci pierwszego roku, którzy w ub. roku ukończyli szkołę ponadpodstawową i byli laureatami lub finalistami zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

– Poza tym są studentami pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na uczelni funkcjonującej na terenie miasta i w terminie zaliczyli pierwszy semestr studiów – podaje lubelski ratusz.

Wnioski o przyznanie stypendium studenci mogą do końca miesiąca wysłać do wydziału oświaty i wychowania lubelskiego ratusza lub złożyć w jednym z pojemników na dokumenty udostępnionych w Biurach Obsługi Mieszkańców.

CZYTAJ TAKŻE: Stypendia, dotacje, granty. W czasie pandemii sztuka pod ochroną

Wysokość miesięcznego stypendium wynosi 25 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Program wspierania laureatów i finalistów studiujących na terenie miasta Lublin realizowany jest od ponad pięciu lat. Do tej pory przyznano 135 stypendia na łączną kwotę 637,5 tys. zł – podaje lubelski ratusz.

Osiągnięcia z wpływem

Lublin nie jest jedynym miastem, które wpiera studentów pierwszego roku. Jeszcze tylko przez tydzień szczecińscy studenci i doktoranci mogą składać wnioski o stypendia prezydenta Szczecina. Nabór kończy się 30 marca. Mogą się o nie ubiegać studenci i doktoranci ostatniego roku studiów.

Podstawowym kryterium ich przyznania są osiągnięcia, które mają wpływa na rozwój Szczecina i regionu. Maksymalna wysokość stypendiów dla studentów wynosi 10 tys. zł brutto, a dla doktorantów 30 tys. zł brutto. Nazwiska tegorocznych stypendystów będą znane na przełomie maja i czerwca.

W sumie w 10 edycjach programu stypendialnego, do Urzędu Miasta wpłynęło aż 561 wniosków, a przyznano 112 stypendiów. Otrzymało je 61 studentów i 51 doktorantów z różnych uczelni. Największą liczbę stypendystów miał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

– Poznań przyciąga młode talenty. Od 2008 roku mamy program stypendialny dla studentów-laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu. Do tej pory odbyło się 13 edycji programu – mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, w poznańskim ratuszu.

Każdego roku przyznawane jest ok. 20-30 stypendiów w wysokości ponad tysiąc złotych miesięcznie przez pierwszy rok akademicki, od października do czerwca. Obecnie to 1250 zł miesięcznie.

CZYTAJ TAKŻE: Uczelnie szykują się do zajęć. W akademiku same pierwszaki

W tym roku akademickim ze stypendium korzysta 26 osób, a w sumie grono stypendystów liczy 358 osób. Poznań przeznacza na program ok. 350-400 tys. zł.

W Poznaniu termin składania wniosków mija 20 czerwca każdego roku. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy deklaracja podjęcia studiów w Poznaniu. Stypendium jest wypłacane od października na podstawie zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta poznańskiej uczelni.

Wspierają też doktorantów

Także młodzi wrocławianie mogą korzystać ze Studenckiego Programu Stypendialnego. – Wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów, proponowane przez miasto, jest nagrodą za trud włożony w działalność naukową, motywacją do dalszej pracy i osiągania jak najlepszych wyników – wylicza Marcin Obłoza z wrocławskiego magistratu.

Podkreśla, że przyczynia się także do rozwijania wymiany międzyuczelnianej i ułatwia studentom z Wrocławia kształcenie w ośrodkach akademickich na całym świecie – a co się z tym wiąże – zdobywanie nowych cennych doświadczeń, które mogą wykorzystać w swojej działalności naukowej, przyczyniając się w ten sposób do budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Studencki Program Stypendialny we Wrocławiu prowadzony jest od 2015 roku. Na wsparcie mogą liczyć studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy są laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Stypendium przeznaczone jest też dla studentów III roku i lat wyższych oraz studiów II stopnia oraz tych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych, czy doktorantów, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia.

– Stypendium przyznawane jest studentowi raz w czasie trwania studiów na okres dziewięciu miesięcy. Miesięczna kwota stypendium to 1000 zł – mówi Marcin Obłoza.

CZYTAJ TAKŻE: O innowacjach w edukacji oraz edukacji dla innowacji

W trwającym roku akademickim przyznano je 34 studentom. Łączna wartość stypendiów to 306 tys. złotych. Najwięcej, bo aż 66 osób korzystało z tej formy wsparcia w roku akademickim 2018/19.

A w stolicy studenci z wysokimi wynikami w nauce mogą ubiegać się o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, ustanowione w 2005 roku. Miesięczna wysokość stypendium dla studenta wynosi od 500 do 1500 zł.

Poza tym stołeczny ratusz prowadzi program stypendialny dla doktorantów. Stypendysta otrzymuje w sumie do 30 tys. zł przez okres do 12 miesięcy.

– O stypendia mogą się ubiegać studenci szkół doktorskich, którzy zaproponują koncepcję i realizację projektu badawczego poświęconego wybranemu aspektowi funkcjonowania miasta z zakresu swojej specjalizacji naukowej – mówi Karolina Gałecka, rzecznik stołecznego ratusza.

Do tej pory odbyły się dwie edycje programu (2019 i 2020). Druga jest w toku. Z końcem kwietnia zostanie ogłoszony nabór do trzeciej edycji. W obu dotychczasowych edycjach stypendia przyznano 10 osobom.

W poprzednich latach na ten cel miasto przeznaczyło 164 000 zł, w tym roku planowane wydatki (na stypendia kontynuowane z poprzedniego roku) to 120 000 zł. Kwoty, które będą przeznaczone na trzecią edycję, jeszcze nie zostały określone.

W ramach programu można otrzymać wsparcie o łącznej wysokości ponad 6 tys. zł. To nie jedyny samorząd, który wspiera studentów.

– Poprzez stypendia chcemy wesprzeć młodych zdolnych ludzi, którzy podjęli studia w naszym mieście. Wsparcie finansowe pomoże im w codziennym funkcjonowaniu i umożliwi kontynuowanie nauki. Zachęcamy laureatów, finalistów olimpiad i turniejów do składania wniosków – mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina ds. oświaty i wychowania.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Z regionów
Wybory samorządowe 2024: Ilu posłów zostanie prezydentami?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Z regionów
Prezydent miasta idzie do parlamentu? Rząd już nie wyznaczy komisarza
Z regionów
Z Sejmu do sejmiku: Którzy posłowie przenieśli się do samorządu?
Z regionów
Były wiceprezydent Warszawy wyjaśnia, czemu chce być prezydentem Raciborza
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Z regionów
Krzysztof Kosiński: Samorządy potrzebują 10 mld zł, by zrekompensować Polski Ład