Trójstyk to miejsce w którym zbiegają się granice trzech państw: Polski, Czech i Słowacji, dlatego turyści jak i mieszkańcy okolicznych miejscowości chętnie spędzają tam czas wolny.

- Często wskazują oni jednak na brak atrakcji w tym rejonie gminy Istebna, w związku z czym podjęto szereg działań mających uatrakcyjnić rejon Trójstyku dla mieszkańców i turystów – mówi Łucja Michałek, wójt gminy Istebna.

Czytaj więcej

Turysta w górach i w kopalni

Pierwsze pomysły by wykonać tężnie solankową pojawiły się jeszcze w 2020 roku, co próbowano zrealizować w ramach funduszu sołeckiego, ale się nie udało. - Okazało się, że środki funduszu sołeckiego, nawet przy wsparciu z budżetu gminy byłyby zbyt małe, by wykonać tężnię, która by dobrze wyglądała wizualnie i komponowała się w istniejącą infrastrukturę i nawiązywała do niej – mówi pani wójt.

Gmina wykonała projekt zagospodarowania terenu po stronie polskiej poprzez budowę tężni solankowej, fontanny trzech narodów, ciągów pieszych wraz z ławkami i oświetleniem a także doposażeniem istniejącej siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw. – Ich realizacja pozwoli doprowadzić teren Trójstyku do zadowalającego stanu – uważa pani wójt.

Umowa na zagospodarowanie Trójstyku została podpisana z lokalną firmą z Istebnej. - Liczymy na otwarcie obiektu jeszcze w tym roku – zapowiada pani wójt.