Liczne badania potwierdzają, że stan zdrowia polskich dzieci i młodzieży stale się pogarsza. Problem nadwagi i otyłości wzrasta w zastraszającym tempie. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Zgodnie z danymi raportu „Zdrowie i styl życia polskich uczniów” przygotowanego na podstawie badań Instytutu Matki i Dziecka, najczęstszym czynnikiem ryzyka problemów zdrowotnych dzieci

w przyszłości jest niedostatek aktywności fizycznej. Nadwaga lub otyłość występuje już u 31,8 proc. uczniów klas II i 29,9 proc. uczniów klas VII, a co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób w życiu dorosłym. Wśród uczniów kl. II tylko 18,6 proc. dzieci podejmuje aktywność fizyczną w ciągu tygodnia. Sytuacja stale się pogarsza i trudno wypatrywać poprawy. Zwłaszcza obecnie, w dobie pandemii, kiedy dominującą formą edukacji pozostają zajęcia zdalne. Z tego powodu World Obesity Federation prognozuje, że do 2030 roku liczba dzieci z nadmierną masą ciała w Polsce zwiększy się do miliona.

- Aktywność fizyczna jest warunkiem niezbędnym dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego

człowieka, dlatego Instytut Matki i Dziecka wspiera projekty i kampanie ukierunkowane na poprawę stanu zdrowia młodego pokolenia oraz zwiększenia świadomości dotyczącej profilaktyki wśród młodych. - mówi dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka.

W odpowiedzi na narastający problem startuje program „BeActiveKID!”, realizowany przez Ewę Chodakowską.

- Jako promotorka zdrowego stylu życia jestem zaniepokojona obecnymi wynikami badań, które alarmują o braku ruchu i jego konsekwencjach wśród coraz młodszych dzieci. Dlatego wyruszyłam

z nową misją na następną dekadę - rozruszać młode pokolenie i zaszczepić w nim miłość do zdrowego stylu życia. Wesprzeć rodziców i opiekunów w walce o zdrowie najmłodszych. - zaznacza Ewa Chodakowska.

- Od lat dostawałam wiadomości od nauczycieli, którzy chętnie korzystali z moich programów na prowadzonych przez siebie lekcjach WF. Prosili, aby przygotować coś specjalnie dla nich i dla młodzieży. Dlatego też wraz z moim zespołem rozpoczęłam pracę nad programem BeActiveKID!, który już dziś dostępny jest dla wszystkich nauczycieli. – dodaje.

Program zawiera pakiet materiałów dla nauczycieli wychowania fizycznego, merytoryczne treści i filmy z autorskimi ćwiczeniami, który pozwoli na tworzenie atrakcyjnych i efektywnych zajęć WF. Po dokonaniu zapisu na dedykowanej do projektu stronie, nauczyciele otrzymają nielimitowany, bezpłatny dostęp do autorskich wskazówek, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w różnym wieku i o różnym poziomie kondycji.

- Materiały merytoryczne zaproponowane przez zespół Ewy Chodakowskiej zawierają bardzo efektywne i bezpieczne ćwiczenia dla dzieci i młodzieży. Zaletą programu jest to, że pozwala on na tworzenie różnych konfiguracji ćwiczeń na podstawie dużego katalogu. Szczególnie obecnie w czasach pandemii Covid-19, przedstawiony program można wykorzystać jako pracę w domu w ramach zdalnego wychowania fizycznego lub jako urozmaicenie zajęć WF w formie stacjonarnej. - zaznacza ekspert Instytutu Matki i Dziecka - dr n. kult. fiz. Lesław Kluba, Fizjoterapeuta, Zastępca Kierownika Zakładu Usprawniania Leczniczego.

Zapisy do programu potrwają do 31 grudnia 2021 r.