Nie ma cię w rejestrze? Nie będziesz mógł głosować w wyborach samorządowych

Tysiące nowych wyborców w dużych miastach, a jeszcze nie wszystkie wnioski o dopisanie do rejestru zostały rozpatrzone. Część z nich została odrzucona.

Publikacja: 05.04.2024 12:20

W wyborach samorządowych uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie, posiadające aktywne prawo wyborc

W wyborach samorządowych uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie, posiadające aktywne prawo wyborcze oraz ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania

Foto: AdobeStock

- Najczęstszą przyczyną wydania decyzji odmownej jest brak dokumentów potwierdzających stałe przebywanie pod wskazanym przez wyborcę adresem – przekazał nam stołeczny ratusz.

Wybory samorządowe są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Uczestniczyć w nich mogą tylko osoby pełnoletnie, posiadające aktywne prawo wyborcze oraz ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Wybory samorządowe 2024. Nowi mieszkańcy chcą jednak głosować

A po ludzku ujmując, trzeba mieszkać na stałe na terenie danej obwodowej komisji wyborczej. Jeśli nie mamy tam zameldowania na pobyt stały to możemy się dopisać do stałego rejestru wyborców.

Dobrze było do końca marca złożyć odpowiedni wniosek, bo urzędnicy potrzebują pięciu dni, aby go jeszcze rozpatrzeć przed wyborami.

- Na 2 kwietnia wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania  złożyło ponad 5 100 wyborców. Wnioski wpływają nadal, głównie elektronicznie – przyznaje Mikołaj Czerwiński z wrocławskiego magistratu.

Czytaj więcej

Walczą sami ze sobą. Jak wygląda kampania w gminach z jednym kandydatem

Do tej pory urzędnicy z Wrocławia wydali ponad 3800 decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców. Około 1000 wniosków jest nadal w procedowaniu.

W Gdańsku do 3 kwietnia wpłynęło łącznie 3695 wniosków o dopisanie  do rejestru wyborców.

- Na dziś 2196 wniosków rozpatrzonych pozytywnie. Do rozpatrzenia na chwilę obecną jest 332 wniosków, a reszta jest w trakcie procedowania – przekazała nam Paulina Chełmińska z biura prasowego gdańskiego ratusza.

A w Poznaniu do 3 kwietnia w wyniku złożonego wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania stan rejestru wyborców zwiększył się o 3523 osoby.

- Przy składaniu wniosków wyborcy głównie korzystają z usługi elektronicznej – mówi Wojciech Kasprzak, dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania.

Najwięcej wniosków o wpisanie do rejestru wyborców tam, gdzie najwięcej mieszkańców

Od 26 lutego do 31 marca  do Urzędu Miasta Krakowa wpłynęło łącznie 4 965 wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

- Wszystkie wnioski rozpatrywane są na bieżąco, zgodnie z 5 dniowym terminem określonym kodeksem wyborczym. Największa liczba wniosków wpłynęła dotychczas od mieszkańców dzielnic od I do VII – 2 254 wnioski, co stanowi blisko połowę wszystkich wniosków jakie do nas dotychczas wpłynęły – przekazał Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.

Porównywalna liczba, bo 1 757 wniosków dotyczy mieszkańców dzielnic od VIII-XIII. - Są to dzielnice, gdzie kolejno zameldowanych na stałe jest 250 156 i 266 153 z blisko 704 000 wszystkich osób posiadających stale zameldowanie na terenie Krakowa – wylicza dyr. Popiołek.

Czytaj więcej

Familijny samorząd. Gdzie w wyborach samorządowych 2024 startują całe rodziny?

Jak wynika z danych stołecznego ratusza na 2 kwietnia liczba wyborców, którzy złożyli wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania wynosiła 19 949.

- Do tej pory wydano 15 724 decyzji pozytywnych tj. orzekających o ujęciu wyborcy w stałym obwodzie głosowania – przekazało biuro prasowe stołecznego ratusza.

Urzędnicy przyznają, że najwięcej wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania wpływa do dzielnic, które mają najwięcej mieszkańców, tj. Mokotów, Praga-Południe, Wola, Białołęka, Ursynów.

Odrzucili twój wniosek? Możesz go złożyć jeszcze raz

Nie wszyscy mieszkańcy będą mogli zagłosować tam, gdzie złożyli wniosek o wpis do stałego rejestru wyborców. Część wniosków jest odrzucana.

We Wrocławiu do wtorku aż 253 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, z uwagi na brak udokumentowania warunku stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku. W Warszawie było do tej pory 1 530 decyzji odmawiających ujęcia wyborcy w stałym obwodzie głosowania.  

 - Najczęstszą przyczyną wydania decyzji odmownej jest brak dokumentów potwierdzających stałe przebywanie pod wskazanym przez wyborcę adresem – podał stołeczny ratusz.

W Gdańsku na czwartek było 127 decyzji o odmowie.

- Mamy dużo jeszcze wezwań, gdzie nie upłynął termin do uzupełnienia braków wniosku przez wyborcę. Są też decyzje o umorzeniu z uwagi na dokonanie obowiązku meldunkowego – mówi Paulina Chełmińska z UM w Gdańsku.

Czytaj więcej

Problemy widać z daleka? Kim są zamiejscowi kandydaci w wyborach samorządowych

W Krakowie aktualnie wydano 126 decyzji o odmowie ujęcia w stałym obwodzie glosowania, z uwagi na brak spełnienia przesłanki stałego zamieszkiwania pod adresem ujęcia w stałym obwodzie głosowania lub z uwagi na brak spełnienia innych przesłanek określonych przepisali kodeksu wyborczego, np. cudzoziemcy, którym nie przysługuje prawo głosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei w Poznaniu odsetek decyzji odmawiających ujęcia na wniosek wyborcy w stałym obwodzie głosowania sięga 2 proc. wszystkich złożonych wniosków.

- Na podstawie kodeksu wyborczego od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem prezydenta w terminie trzech dni od dnia doręczenia decyzji – przekazał nam Mikołaj Czerwiński z wrocławskiego magistratu.

Dodaje, że do 2 kwietnia żaden wyborca nie wniósł skargi na decyzję o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania.  

Także w Krakowie dotąd nie wpłynęła żadna skarga na odmowę wpisania do rejestru wyborców. Podobnie było w Gdańsku. W poprzednich wyborach – były dwa przypadki odwołań.

– Warto podkreślić, że nawet po uprawomocnieniu się decyzji o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wyborca, ma prawo złożyć nowy wniosek o wpisanie go do rejestru wyborców. Jeśli kolejny wniosek będzie kompletny zostanie ujęty w stałym obwodzie głosowania – zapewnia Mikołaj Czerwiński.

- Najczęstszą przyczyną wydania decyzji odmownej jest brak dokumentów potwierdzających stałe przebywanie pod wskazanym przez wyborcę adresem – przekazał nam stołeczny ratusz.

Wybory samorządowe są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczności lokalne
Nie cudzoziemcy, lecz nowi mieszkańcy. Jak miasta integrują imigrantów?
Społeczności lokalne
Choć odeszli z urzędu, to zostaną w nim na zawsze
Społeczności lokalne
Największe miasta zrealizowały już z sąsiednimi samorządami ponad 400 inwestycji
Społeczności lokalne
Mija czas na zaprzysiężenie nowych włodarzy. Wielu zrobi to w ostatniej chwili
Społeczności lokalne
Pierwsi wyborcy głosują już w wyborach samorządowych 2024. Korespondencyjnie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy