O jakich terminach trzeba pamiętać przed wyborami? Urzędy czekają na falę wniosków

Urzędy przygotowują się do nadchodzących wyborów samorządowych. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich stołecznego ratusza od wtorku do czwartku będzie pracowało dłużej.

Publikacja: 25.03.2024 17:44

Wybory samorządowe odbędą się w Polsce 7 kwietnia 2024 roku

Wybory samorządowe odbędą się w Polsce 7 kwietnia 2024 roku

Foto: Adobe Stock

- W tym czasie można będzie załatwiać sprawy związane z wyborami, np. złożenie wniosków w sprawach o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania czy o wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania – mówią stołeczni urzędnicy.

Jak zagłosować korespondencyjne lub przez pełnomocnika?

Wybory samorządowe za niespełna dwa tygodnie. Trzeba pilnować terminu, by zagłosować korespondencyjnie, czy przez pełnomocnika lub dopisać się do rejestru wyborców w miejscu faktycznego zamieszkania.

Jeszcze tylko dziś (poniedziałek 25 marca) można złożyć wniosek do komisarza wyborczego w sprawie głosowania korespondencyjnego. Mogą to zrobić osoby z niepełnosprawnością – w stopniu ciężkim i umiarkowanym), a także po 60. roku życia.

Można to zrobić ustnie, pisemnie, elektronicznie czy  telefonicznie (tylko wyborcy z  niepełnosprawnością). W zgłoszeniu można poprosić o dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. 

Czytaj więcej

Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na włodarzy najczęściej mają po 40 lat

Do 1 kwietnia takiej osobie pakiet wyborczy dostarczy listonosz, a że ten dzień przypada w świąteczny poniedziałek, pakiety trzeba nadać na poczcie już w środę przed świętami, b najdalej w piątek lub sobotę trafiły do odbiorcy.

A potem wypełnione trzeba je odesłać. Wyborca może zgłosić listonoszowi potrzebę odbioru pakietu i najpóźniej dniu wyborów zwrócić go doręczycielowi. Pakiet można też wysłać samemu z dowolnej placówki pocztowej w Polsce do 3 kwietnia lub osobiście zanieść w dniu wyborów do swojej Obwodowej Komisji Wyborczej.

Z  kolei do 29 marca osoby powyżej 60. roku życia i niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem seniora lub osoby z niepełnosprawnością może być każdy, kto posiada prawo wybierania, za wyjątkiem męża zaufania, obserwatora społecznego, członka składu obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także osób kandydujących w wyborach.

Aby zagłosować, trzeba być w rejestrze wyborców

Jeśli nie mamy zameldowania stałego na terenie gminy, w której chcemy głosować, to jeszcze możemy dopisać się do rejestru wyborców.  Ale trzeba pamiętać, że urząd ma pięć dni roboczych, aby rozpatrzyć taki wniosek. 

- W toku postępowania sprawdza się fakt stałego zamieszkiwania wnioskodawcy pod wskazanym adresem, a urząd ma pięć  dni na wydanie decyzji, dlatego – aby mieć pewność, że wniosek zostanie rozpatrzony przed wyborami – należy złożyć go najpóźniej do 29 marca w formie papierowej w urzędzie lub do 31 marca drogą elektroniczną – mówi  Joanna Dubiel z krakowskiego magistratu.

Czytaj więcej

Wybory samorządowe 2024. Kampania mocno w cieniu spraw krajowych

Pisemny wniosek o wpis wraz deklaracją, w której podajemy swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania można złożyć osobiście w urzędzie, za pośrednictwem poczty lub przez rządową stronę mObywatel.

Wpis do rejestru jest bezpłatny i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, tzn. nie jest wpisem jednorazowym tylko na najbliższe wybory, a uwzględni nas na stałe.

W Łodzi do 19 marca wydano 561 decyzji o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. - Od początku ub. tygodnia zwiększyła się ilość składanych wniosków. Największego napływu wniosków spodziewamy się po tym tygodniu oraz w pierwszych dniach po świętach - przyznaje łódzki ratusz.

W Katowicach od 29 stycznia do Centralnego Rejestru Wyborców dopisało się 87 wyborców. - Doświadczenia z poprzednich wyborów pokazują, iż faktycznie, w ostatnim tygodniu przed wyborami zainteresowanie wyborców dopisaniem do CRW jest większe – przyznaje Dariusz Czapla z katowickiego ratusza.

W Poznaniu w tym roku w Centralnym Rejestrze Wyborców ujęto 671 osób, a w Krakowie do 17 marca wpłynęło 1378 wniosków, z czego  40 proc. z nich zostało złożonych w tygodniu, między 11 a 17 marca.  

A we Wrocławiu wpłynęło blisko 1100 wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Z kolei Warszawa wydłuża godziny pracy Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dniach 26-28 marca. W tych dniach urzędnicy będą do dyspozycji wyborców do godziny 18.

Społeczności lokalne
Pierwsi wyborcy głosują już w wyborach samorządowych 2024. Korespondencyjnie
Społeczności lokalne
Nie ma cię w rejestrze? Nie będziesz mógł głosować w wyborach samorządowych
Społeczności lokalne
Familijny samorząd. Gdzie w wyborach samorządowych 2024 startują całe rodziny?
Społeczności lokalne
Walczą sami ze sobą. Jak wygląda kampania w gminach z jednym kandydatem
Społeczności lokalne
Poczuć siłę dobra. Gdzie odbędą się świąteczne śniadania dla potrzebujących?