Wielkopolskie samorządy zaapelowały do rządu o nowelizację ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która pozwoliłaby gminom rozwiązać problemy z węglem nieodebranym przez mieszkańców. Chodzi m.in. o wydłużenie czasu dystrybucji opału, wyższe limity dla mieszkańców oraz możliwość sprzedaży nadwyżki innym gminom.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski wydał stanowisko w sprawie zagospodarowania niesprzedanego węgla, dystrybuowanego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Samorządowcy proponują m.in. by oprócz przejęcia opału na własne potrzeby gmina miała możliwość zastosowania również innych rozwiązań.

Zarząd SGiPW proponuje, by nowelizacja uwzględniała wydłużenie lub nielimitowanie ustawowego terminu dystrybuowania węgla i sprzedaż opału do wyczerpania na składzie oraz stworzenie możliwości zwiększenia limitu zakupu uprawnionym mieszkańcom.

Samorządowcy chcieliby również, by w nowelizacji uwzględniono możliwość odkupienia węgla przez gminę wykazującą zapotrzebowanie od gminy, w której opał pozostał oraz możliwość sprzedaży surowca mieszkańcom w sąsiedniej gminie. Proponują też, by przepisy dopuszczały odkupienie węgla przez miejscowe składy po cenie sprzedaży mieszkańcom.

- Ważne byłoby umożliwienie sprzedania surowca składowi węgla, z którym jest podpisana umowa na wydawanie go mieszkańcom. To szybkie i proste rozwiązanie problemu z nadwyżką, gdyż węgiel jest już na tym składzie i unika się dodatkowych kosztów na jego załadunek i przewiezienie do ostatecznego kupca – wskazują samorządowcy.

Czytaj więcej

Pieniądze na wymianę czekają, a kopciuchy mają się dobrze

Gminy oczekują też możliwości uzyskania na własność niesprzedanego węgla z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb komunalnych np. na ogrzewanie świetlic wiejskich lub szkół oraz w celu przekazywania opału jako pomocy w naturze przyznawanej przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Zdaniem samorządowców „kwestią kontrowersyjną i nie w pełni zabezpieczającą interesy gmin, jest kwestia kosztów za wejście w posiadanie węgla, który byłby do dyspozycji JST na podstawie znowelizowanych zasad”. Samorządowcy obawiają się, że w przypadku ustalenia rynkowej ceny odkupu węgla od dystrybutorów, która może być wyższa niż 1500 zł, gminy będą ponosić koszty różnicy cenowej.

„Rozwiązaniem mogłaby być ustawowa regulacja zezwalająca na sprzedaż surowca za cenę wyższą niż 2000 zł za tonę, choć w przypadku spadku ceny rynkowej, nie będzie to korzystne rozwiązanie dla JST. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto rozważyć możliwość zwrotu węgla po cenie zakupu” – wskazuje zarząd SGiPW.

Podczas styczniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wiceminister aktywów państwowych Karol Rebenda zadeklarował wsparcie dla gmin, w których pozostanie nadwyżka węgla. Wskazywał, że gminy będą mogły na podstawie umów ze spółkami odpowiedzialnymi za dystrybucję odkupić opał na własne potrzeby.