Pieniądze dla uchodźców. Ruszają wypłaty pierwszych zasiłków

Samorządy przyjmują już wnioski o wypłatę świadczeń socjalnych od obywateli Ukrainy. Pierwsze pieniądze uchodźcy powinni otrzymać już w tym tygodniu.

Publikacja: 21.03.2022 13:57

Pieniądze dla uchodźców. Ruszają wypłaty pierwszych zasiłków

Foto: AFP

- Obecnie jeszcze nie mamy przekazanych środków  z budżetu centralnego jednakże na wypłatę  zabezpieczono środki z budżetu miasta. Przewidujemy uruchomienie wypłat już w tym tygodniu – mówi nam Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Z powodu wojny z Ukrainy uciekło już ponad trzy miliony obywateli. Ponad – dwa miliony trafiło do Polski. U nas uchodźcy dzięki spec ustawie mogą liczyć m.in. na dostęp do świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych.

Świadczenia będą przyznawane z zakresu rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia Dobry Start czy dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka np. w żłobku.

Poza tym przygotowano dla nich dodatkowo pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Środki te mają pomóc w pokryciu najważniejszych wydatków, w tym na żywność, odzież, opłaty mieszkaniowe i inne.

Taki rodzaj zasiłku przysługuje obywatelom Ukrainy posiadającym numer PESEL, którzy złożyli w ośrodku pomocy społecznej lub centrum usług społecznych odpowiedni wniosek zawierający dane osobowe.

Czytaj więcej

Akcja PESEL dla uchodźców. Samorządy są na nią gotowe

Wnioski spływają, wypłaty ruszają

Samorządy już rozpoczęły przyjmowanie wniosków w sprawie takiego świadczenia. Poznańskie Centrum Świadczeń- już w ub. tygodniu.

- Formularz wniosku dostępny jest w języku ukraińskim. Obecnie jeszcze nie mamy przekazanych środków  z budżetu centralnego jednakże na wypłatę  zabezpieczono środki z budżetu miasta. Przewidujemy uruchomienie wypłat już na dniach – podaje dyr. Napierała.

Marta Formella z gdańskiego magistratu podaje, że w tym mieście uchodźcy z Ukrainy pierwsze wnioski o świadczenia złożyli już 16 marca. - Były to zarówno wnioski o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, jak i wnioski o świadczenia rodzinne – mówi Marta Formella.

Dodaje, że dzięki ulokowaniu na jednej sali pracowników Urzędu Miejskiego rozpatrujących wnioski o nadanie numerów PESEL oraz pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń przyjmujących wnioski o świadczenia, obywatel Ukrainy ma szansę na załatwienie sprawy w czasie jednej wizyty. Ale pod warunkiem, jeśli przy założeniu, że posiada potrzebne dokumenty.

- Wnioski o świadczenia będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi terminami. Mamy na uwadze trudną sytuację uchodźców, więc będziemy starali się wypłacić świadczenia tak szybko, jak to tylko będzie możliwe – podkreśla urzędniczka

Przyznaje, że w  tej chwili trudno jest wskazać konkretne daty, ponieważ wszystko uzależnione jest od ilości złożonych wniosków, terminu dostosowania systemów informatycznych, dostępu do danych z rejestrów centralnych oraz przekazania środków na wypłaty świadczeń.

- Najprawdopodobniej w pierwszej kolejności będziemy rozpatrywać wnioski o świadczenia rodzinne, ponieważ na ich wypłatę możemy przeznaczyć aktualnie posiadane środki. Natomiast jednorazową pomoc w postaci 300 zł będziemy mogli zrealizować po otrzymaniu środków finansowych na ten cel – tłumaczy gdańska urzędniczka.

OPS we Wrocławiu jest gotowy do wypłaty środków związanych ze świadczeniem 300 zł.   – Jednak wciąż czekamy na środki z budżetu państwa, których na ten moment nie otrzymaliśmy – przyznaje Natalia Cistowska, z wrocławskiego magistratu.

Od poniedziałku – każda osoba, która będzie odbierała numer PESEL otrzyma ulotkę, na której znajdzie informacje dotyczące formalności związanych ze świadczeniem 300 zł ( gdzie się udać, szczegóły co do formalności).Wnioski o świadczenie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Dostępne także na stronie wrocławskiego MOPS.

Pomoc pieniężna, pomoc rzeczowa

W Krakowie w ciągu dwóch dni złożono 200 wniosków tylko o wydanie zasiłku 300 zł. 

- Jest to zadanie zlecone gminie, więc wypłacimy je, gdy zostaną nam przekazane pieniądze z budżetu państwa na ten cel- mówi prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Dodaje, że w tej chwili miasto już zaangażowało ponad 20 mln zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, ale też pierwsze pieniądze z budżetu państwa zaczęły do nas spływać. Na razie milion złotych.

 Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane, w wyjątkowych sytuacjach na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, świadczenia pieniężne i niepieniężne – przypomina Dariusz Nowak, z krakowskiego magistratu.

Dodaje, że postępowanie jest uproszczone. Jeśli obywatel Ukrainy ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.  

- W postępowaniu o przyznanie świadczeń nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia jakie złoży – tłumaczy urzędnik.

Dodaje, że o świadczenia z pomocy społecznej mogą ubiegać się też obywatele Ukrainy przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy.

- A wypłata świadczeń będzie odbywać się po przeprowadzeniu postępowania – dodaje Dariusz Nowak.

Przypomina też, że uchodźcom może być przyznana pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Jest ona przyznawana pod warunkiem spełniania przez obywatela Ukrainy kryteriów kwalifikowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 na podstawie odrębnych przepisów.

- Obecnie jeszcze nie mamy przekazanych środków  z budżetu centralnego jednakże na wypłatę  zabezpieczono środki z budżetu miasta. Przewidujemy uruchomienie wypłat już w tym tygodniu – mówi nam Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Z powodu wojny z Ukrainy uciekło już ponad trzy miliony obywateli. Ponad – dwa miliony trafiło do Polski. U nas uchodźcy dzięki spec ustawie mogą liczyć m.in. na dostęp do świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczności lokalne
Wójt gminy Czeremcha: Brakuje nam solidarności reszty kraju
Społeczności lokalne
Gorący doping, wyjątkowa atmosfera. Jak samorządy przygotowują się do Euro 2024
Społeczności lokalne
Miliardy z budżetu centralnego na in vitro. Miasta zawieszają swoje programy
Społeczności lokalne
Samorządy nie chcą pozbywać się mocnego alkoholu ze stacji paliw
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Społeczności lokalne
Nie cudzoziemcy, lecz nowi mieszkańcy. Jak miasta integrują imigrantów?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży