Znaleźć szansę dla wschodniej bramy Unii

Kreowanie nowych rozwiązań dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w Polsce Wschodniej, oraz podnoszenie konkurencyjności firm – to idee przyświecające organizatorom III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

Aktualizacja: 23.08.2016 13:54 Publikacja: 22.08.2016 23:00

Białystok już we wrześniu będzie gościł uczestników III Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Białystok już we wrześniu będzie gościł uczestników III Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Foto: 123RF

Niespełna miesiąc został do tej największej w Białymstoku imprezy gospodarczej, która odbędzie się w dniach 22-23 września. Jej organizatorem jest Województwo Podlaskie wraz z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości. Już pierwsza edycja zgromadziła ponad tysiąc gości, podobnie było w kolejnej. Organizatorzy wierzą, że tak będzie i teraz. – Wschodni Kongres Gospodarczy wpisał się na dobre się w kalendarz najważniejszych wydarzeń nie tylko naszego regionu, ale też kraju. Świadczy o tym sukces dwóch poprzednich edycji WKG, obecność najważniejszych osób w Polsce, wielkie zainteresowanie środowisk biznesowych i samorządowych, które wyrażało się wieloma pytaniami o termin i tematykę tegorocznego spotkania – tłumaczy Jerzy Leszczyński, marszałek Województwa Podlaskiego.

Podkreśla, że ideą organizowanego Kongresu jest analiza i omówienie kwestii najbardziej istotnych dla rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego i całego makroregionu Polski Wschodniej. - Podczas kongresu - poza sesją plenarną z wystąpieniami honorowych gości – odbędzie się wiele paneli dyskusyjnych poruszających tematykę związaną z funduszami unijnymi w Polsce Wschodniej, polityką eksportową i ekspansją polskich firm na obszarze państw Europy Wschodniej, kwestiami badawczo-rozwojowymi, innowacyjnością oraz nauką i edukacją – tłumaczy marszałek Leszczyński. Wśród poruszanych tematów będą m.in. kryzys Unii Europejskiej i rola wschodniej flanki Wspólnoty, gospodarcza aktywność wschodnich województw, przewagi, niedomogi i perspektywy tej części kraju, a także nowa strategia społeczno-gospodarcza państwa i jej wpływ na rozwój wschodnich regionów Polski.

Zdaniem organizatorów imprezy województwo podlaskie ma szereg atutów: jest naturalną bramą na Wschód, a przygraniczne położenie umożliwia bezpośrednie połączenie w transporcie lądowym między Polską, krajami bałtyckimi a resztą Unii Europejskiej. Stolica regionu, Białystok, to silny ośrodek akademicki, studiuje tam ponad 50 tys. młodych ludzi, działają liczne jednostki naukowo-dydaktyczne i naukowe. – Mamy też dobre warunki dla produkcji energii cieplnej i elektrycznej z biogazu oraz relatywnie dobre warunki do rozwoju energetyki wiatrowej i słonecznej, czyste, różnorodne oraz mało zmienione działalnością człowieka środowisko przyrodnicze, co sprzyja produkcji żywności wysokiej jakości – wyliczają podlascy urzędnicy.

Podkreślają, że region ma m.in. wysoki udział w krajowym rynku przetwórstwa mleka. To m.in. dlatego branża rolno-spożywcza to sektor wysokiej szansy dla regionu. Podobnie jak branża maszynowa, drzewna i budowlana, a także medyczna i turystyczna. Wysoka konkurencyjność i innowacyjność ośrodków naukowych w regionie, zwłaszcza medycznych, stwarza potencjał do rozwoju usług specjalistycznych z zakresu rehabilitacji, geriatrii, dietetyki itp. oraz rozwoju tzw. srebrnej gospodarki, czyli produktów i usług adresowanych do osób starszych.

Marszałek Leszczyński podkreśla, że podczas tegorocznej edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego odbędzie się też dyskusja dotycząca „Nowego Jedwabnego Szlaku", który jest traktowany jako szansa rozwojowa dla Polski Wschodniej.

– Kongres jest szansą na wzajemne poznanie i rozpoczęcie realnej współpracy zarówno na poziomie samorządowym i biznesowym – podkreśla marszałek. Jego zdaniem w tym roku podobnie jak w latach poprzednich Białystok będzie miejscem dyskusji i spotkań biznesmenów, polityków z regionu, kraju i Europy, inwestorów, finansistów, samorządowców, ekspertów, naukowców i dziennikarzy. – Sądzę, że będzie to udana kontynuacja potrzebnej publicznej debaty – uważa Jerzy Leszczyński.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego