Dzięki temu jest szansa, że ta warta blisko 60 mln zł inwestycja zakończy się do 2020 roku. – Zwiększenie dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) było możliwe dzięki oszczędnościom w innych projektach w ramach tego samego działania i zwiększeniu alokacji na konkurs, w którym projekty te uzyskały wsparcie – tłumaczy resort rozwoju. Zyska na tym nie tylko Gorzów, ale i Nowy Sącz, Sosnowiec i Toruń. Odpowiednie umowy resort podpisał z samorządem pod koniec lutego.

– To jest jedyna szansa dla miast na prawach powiatu, aby uzyskać dofinansowanie z tego programu na przebudowę i budowę dróg krajowych – tłumaczy Ewa Sadowska-Cieślak, rzecznik gorzowskiego ratusza. Dodaje, że inwestycja będzie polegała na przebudowie ulic Walczaka, Bierzarina i Łukasińskiego na odcinku około 3,6 km.

– To potężne wyzwanie inwestycyjne. Jego realizacja da możliwość przedłużenia linii tramwajowej na ulicy Walczaka – tłumaczy pani rzecznik. Zdradza, że roboty budowlane związane z inwestycją ruszą w marcu 2018 roku i potrwają do 2020 roku. Przetarg został ogłoszony w kwietniu 2016 roku, a oferty zostały złożone w lutym. W kwietniu planujemy rozstrzygnięcie i podpisanie umowy z wykonawcą.

– Dla nas ta inwestycja jest bardzo ważna. Umożliwi sprawny przejazd przez miasto, a przy okazji zostaną uzbrojone nowe tereny inwestycyjne – mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.