Stare kotłownie zostaną wymienione

Na Mazowszu nie będzie można palić w piecach kiepskiej jakości węglem. Stare piece zostaną zastąpione przez nowe.

Publikacja: 25.07.2017 23:30

Smog to duży problem na Mazowszu. Zła jakość powietrza negatywnie wpływa na zdrowie.

Smog to duży problem na Mazowszu. Zła jakość powietrza negatywnie wpływa na zdrowie.

Foto: Rzeczpospolita, Robert Gardziński

Mazowsze wzięło przykład z Małopolski i Śląska i rozpoczęło prace nad własną uchwałą antysmogową. 20 lipca ruszyły konsultacje społeczne nad tym przepisami. Potrwają one do 18 sierpnia.

– Smog to bardzo poważny problem o charakterze społecznym, gospodarczym, ale też środowiskowym. Dotyka nas wszystkich – mówi marszałek województwa Adam Struzik i zachęca do udziału w konsultacjach.

Uchwała antysmogowa ma wejść w życie 1 listopada 2017 r. Od tej daty wszystkie nowe kotły i instalacje grzewcze będą musiały spełniać wyśrubowane normy unijne.

Natomiast stare, zainstalowane przed 1 listopada 2017 r. trzeba będzie dostosować do nowych wymogów. Kotły, które nie spełniają wymogów w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 (tzw. kopciuchy), będą mogły być eksploatowane do 31 grudnia 2022 r. Kotły, które spełniają wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4, będą zaś mogły funkcjonować do 31 grudnia 2027 r. Użytkownicy kominków, pieców, nagrzewnic mogą je eksploatować do 31 grudnia 2022 r., chyba że osiągają one sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu.

W projekcie uchwały wprowadzono ograniczenia co do stosowania paliw stałych. Na Mazowszu planuje się zakazać spalania: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0–3 mm wynosi powyżej 15 proc., oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.

Ponadto projekt uchwały wprowadza rozwiązania techniczne dla kotłów, w których spalane są paliwa. Proponuje się dopuszczenie do eksploatacji instalacji, w których możliwie jest wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, z wyjątkiem instalacji wykorzystujących paliwo gazowe.

Uchwała dopuszcza także eksploatację instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania (w szczególności kotłów), jeśli istnieją problemy techniczne lub ekonomiczne uniemożliwiające podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej lub sieci gazowej.

Główną przyczyną smogu na Mazowszu, tak jak w innych rejonach Polski, są zanieczyszczenia pochodzące z ogrzewania domów starymi piecami oraz kiepskiej jakości paliwami oraz śmieciami.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w Warszawie. Na obrzeżach stolicy przeważają zanieczyszczenia napływające z sąsiednich gmin, czyli te pochodzące z ogrzewania domów.

W centrum miasta problemem jest natomiast wysokie stężenie spalin samochodowych. Największym problemem są przestarzałe auta i nieodpowiednia infrastruktura drogowa.

Ciągle także zbyt niski jest stopień wykorzystania paliw i napędów przyjaznych dla środowiska

– To nie jest mit, że smog szkodzi zdrowiu. Niesie on bowiem za sobą zanieczyszczenia, które negatywnie oddziałują na nasz system odpornościowy - dodaje dr Grzegorz Krasowski z Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

Mazowsze wzięło przykład z Małopolski i Śląska i rozpoczęło prace nad własną uchwałą antysmogową. 20 lipca ruszyły konsultacje społeczne nad tym przepisami. Potrwają one do 18 sierpnia.

– Smog to bardzo poważny problem o charakterze społecznym, gospodarczym, ale też środowiskowym. Dotyka nas wszystkich – mówi marszałek województwa Adam Struzik i zachęca do udziału w konsultacjach.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony