Janosikowe – Projekty ustaw w Sejmie, a Mazowsze z pożyczką

Finanse. Sejm rozpoczął prace ?nad dwoma projektami ustaw wprowadzającymi zmiany ?w systemie naliczania tej daniny. Mazowsze wzięło pożyczkę na spłatę rat.

Publikacja: 05.09.2014 12:12

Janosikowe – Projekty ustaw w Sejmie, a Mazowsze z pożyczką

Foto: Bloomberg

Wczoraj Adam Struzik, marszałek Mazowsza, podpisał w Ministerstwie Finansów umowę pożyczki. Uzyskane 246 mln zł ma posłużyć województwu do zapłaty zaległych i bieżących rat janosikowego, czyli daniny płaconej przez bogatsze regiony na rzecz biedniejszych. Płaci ją od lat Mazowsze, a w tym roku po raz pierwszy Dolny Śląsk.

Na skutek płacenia wysokich rat janosikowego Mazowsze wpadło w tarapaty finansowe. Mimo ciężkiej sytuacji regionu resort finansów oczekuje, że do czasu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących systemu subwencji Mazowsze będzie płaciło jak dotychczas, czyli zgodnie z zakwestionowanymi przez Trybunał Konstytucyjny, ale wciąż obowiązującymi przepisami. Region nie ma na to  pieniędzy i dlatego posiłkuje się pożyczką z MF. Choć województwo po nią sięga, to jednak jego władze uważają  warunki tego kredytu za krzywdzące. Pożyczka na 25 lat jest oprocentowana w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego (obecnie wynosi ona 2,75 proc.), jednak nie mniej niż 3 proc. Może być przeznaczona tylko na spłatę janosikowego, czyli na zaległe raty z ubiegłego i tego roku, a następnie na kolejne, przypadające do końca 2014 r.

Władze Mazowsza wnioskowały do ministra finansów, aby pożyczka była nieoprocentowana, ale nie znalazło to akceptacji ministra Mateusza Szczurka. Ostatecznie więc Mazowsze odda wraz z odsetkami ok. 360 mln zł.

W środę prace nad zmianą ustawowych zasad naliczania janosikowego rozpoczęła podkomisja sejmowa. Trafiły do niej dwa projekty nowelizacji ustawy o dochodach samorządów. Pierwszy – rządowy autorstwa Ministerstwa Finansów, drugi – poselski przygotowany przez grupę ekspertów związanych z Mazowszem.

Oba projekty, znacznie się różniące, są krytykowane przez samorządowców, choć poselski jest uznawany za lepszy.

Przedstawiciele Mazowsza utrzymują, że projekt poselski – w przeciwieństwie do rządowego – realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który 4 marca br. uznał przepisy dotyczące janosikowego za niezgodne z Konstytucją RP – zarówno algorytm jego naliczania dla województw, jak i sposób redystrybucji subwencji.

Rządowy projekt ma pomijać systemowe ujęcie problematyki i wprowadzać rozwiązanie incydentalne, gdyż przyjęte przez rząd rozwiązania mają dotyczyć wyłącznie województw i obowiązywać tylko dwa lata, w okresie 2015–2016. W tym czasie resort finansów ma przygotować nowy system dotyczący wszystkich szczebli samorządu, czyli także gmin i powiatów, których nie obejmuje propozycja zgłoszona teraz.

Jednym z punktów spornych jest próg ograniczający wysokość wpłat na janosikowe.

W przeciwieństwie do propozycji resortu finansów, który chce wprowadzić limit wpłat daniny 35 proc. dochodów podatkowych sprzed dwóch lat, Mazowieckie chce ustanowienia progu w wysokości 25 proc. bieżących dochodów podatkowych, wskazując m.in. że propozycja resortu finansów jest sprzeczna z zasadą jednoroczności budżetu.

Posłowie nie zdecydowali, jeszcze który projekt trafi do dalszych prac.

Sejm na uchwalenie nowych przepisów ma 18 miesięcy. Termin ten jest liczony od publikacji orzeczenia TK, czyli od 19 marca 2014 r. Po jego upływie zakwestionowane przez TK przepisy przestaną obowiązywać.

Wczoraj Adam Struzik, marszałek Mazowsza, podpisał w Ministerstwie Finansów umowę pożyczki. Uzyskane 246 mln zł ma posłużyć województwu do zapłaty zaległych i bieżących rat janosikowego, czyli daniny płaconej przez bogatsze regiony na rzecz biedniejszych. Płaci ją od lat Mazowsze, a w tym roku po raz pierwszy Dolny Śląsk.

Na skutek płacenia wysokich rat janosikowego Mazowsze wpadło w tarapaty finansowe. Mimo ciężkiej sytuacji regionu resort finansów oczekuje, że do czasu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących systemu subwencji Mazowsze będzie płaciło jak dotychczas, czyli zgodnie z zakwestionowanymi przez Trybunał Konstytucyjny, ale wciąż obowiązującymi przepisami. Region nie ma na to  pieniędzy i dlatego posiłkuje się pożyczką z MF. Choć województwo po nią sięga, to jednak jego władze uważają  warunki tego kredytu za krzywdzące. Pożyczka na 25 lat jest oprocentowana w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego (obecnie wynosi ona 2,75 proc.), jednak nie mniej niż 3 proc. Może być przeznaczona tylko na spłatę janosikowego, czyli na zaległe raty z ubiegłego i tego roku, a następnie na kolejne, przypadające do końca 2014 r.

Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony