Odzyskać ze śmieci wszystko, co się da

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska rozdzieli blisko 20 mln zł na budowę i modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Publikacja: 26.07.2017 23:00

Rozwój sieci PSZOK ma zwiększyć skalę selektywnej zbiórki odpadów w regionie.

Rozwój sieci PSZOK ma zwiększyć skalę selektywnej zbiórki odpadów w regionie.

Foto: Rzeczpospolita, Andrzej Goiński

Samorząd województwa rusza z programem budowy i modernizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów. Przeznaczył na ten cel 21 mln zł unijnych dotacji. O wsparcie mogą się ubiegać samorządy lokalne, ich struktury i związki, a także samorządowe przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką komunalną. Granty będą przyznawane na budowę lub przebudowę punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) wraz z ich ewentualnym wyposażeniem czy doposażeniem.

– Wsparcie obejmie PSZOK obsługujące do 20 tys. mieszkańców, a wartość kosztów kwalifikowanych w tych projektach nie może przekroczyć 2 mln zł – mówi Jacek Piotrowski z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. – Wysokość grantu na budowę lub przebudowę pojedynczego PSZOK nie może przekroczyć 867 tys. zł, a w przypadku modernizacji lub wyposażenia istniejącego punktu kwoty 433,5 tys. zł – wylicza urzędnik.

Wsparcie finansowe mogą uzyskać jedynie zadania zgodne z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016–2022. Przyjmowanie wniosków ruszyło 22 lipca. W momencie jego składania samorządy czy przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami komunalnymi powinny się wykazać prawem do dysponowania nieruchomością na cele projektu, decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzją o warunkach zabudowy albo wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia konieczne jest posiadanie oświadczenia bądź informacji od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku nie wnosi sprzeciwu do takiej inwestycji.

– Starający się o granty muszą mieć także ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest ona wymagana – dodaje Jacek Piotrowski. Wnioski można składać od 22 lipca do 20 września. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na grudzień 2017. Grantobiorcy będą mogli liczyć na pieniądze na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2018 roku.

Czego Urząd Marszałkowski spodziewa się po tych inwestycjach? – Przewidujemy wsparcie 30 PSZOK, które łącznie obejmą selektywnym zbieraniem odpadów co najmniej 180 tys. osób – mówi Jacek Piotrowski. A Piotr Całbecki, marszałek województwa, dodaje, że segregacja śmieci to w dzisiejszych czasach ekologiczna i ekonomiczna konieczność. – Zakładamy, że powstałe dzięki grantom rozwiązania pozwolą nie tylko na selektywną zbiórkę, ale nawet na przetwarzanie papieru, plastiku i szkła z odzysku, a także odpadów organicznych – mówi marszałek Całbecki.

Jak zauważa Jacek Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego, nadrzędnym celem działania związanego z gospodarką odpadami jest ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych, zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów, większe wykorzystanie właściwości materiałowych i energetycznych pozyskanych odpadów, a tym samym zmniejszenie ilości składowanych śmieci.

Samorząd województwa rusza z programem budowy i modernizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów. Przeznaczył na ten cel 21 mln zł unijnych dotacji. O wsparcie mogą się ubiegać samorządy lokalne, ich struktury i związki, a także samorządowe przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką komunalną. Granty będą przyznawane na budowę lub przebudowę punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) wraz z ich ewentualnym wyposażeniem czy doposażeniem.

– Wsparcie obejmie PSZOK obsługujące do 20 tys. mieszkańców, a wartość kosztów kwalifikowanych w tych projektach nie może przekroczyć 2 mln zł – mówi Jacek Piotrowski z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. – Wysokość grantu na budowę lub przebudowę pojedynczego PSZOK nie może przekroczyć 867 tys. zł, a w przypadku modernizacji lub wyposażenia istniejącego punktu kwoty 433,5 tys. zł – wylicza urzędnik.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego