Odzyskać ze śmieci wszystko, co się da

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska rozdzieli blisko 20 mln zł na budowę i modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Publikacja: 26.07.2017 23:00

Rozwój sieci PSZOK ma zwiększyć skalę selektywnej zbiórki odpadów w regionie.

Rozwój sieci PSZOK ma zwiększyć skalę selektywnej zbiórki odpadów w regionie.

Foto: Rzeczpospolita, Andrzej Goiński

Samorząd województwa rusza z programem budowy i modernizacji punktów selektywnej zbiórki odpadów. Przeznaczył na ten cel 21 mln zł unijnych dotacji. O wsparcie mogą się ubiegać samorządy lokalne, ich struktury i związki, a także samorządowe przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką komunalną. Granty będą przyznawane na budowę lub przebudowę punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) wraz z ich ewentualnym wyposażeniem czy doposażeniem.

– Wsparcie obejmie PSZOK obsługujące do 20 tys. mieszkańców, a wartość kosztów kwalifikowanych w tych projektach nie może przekroczyć 2 mln zł – mówi Jacek Piotrowski z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. – Wysokość grantu na budowę lub przebudowę pojedynczego PSZOK nie może przekroczyć 867 tys. zł, a w przypadku modernizacji lub wyposażenia istniejącego punktu kwoty 433,5 tys. zł – wylicza urzędnik.

Wsparcie finansowe mogą uzyskać jedynie zadania zgodne z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami oraz planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016–2022. Przyjmowanie wniosków ruszyło 22 lipca. W momencie jego składania samorządy czy przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami komunalnymi powinny się wykazać prawem do dysponowania nieruchomością na cele projektu, decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzją o warunkach zabudowy albo wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia konieczne jest posiadanie oświadczenia bądź informacji od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku nie wnosi sprzeciwu do takiej inwestycji.

– Starający się o granty muszą mieć także ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest ona wymagana – dodaje Jacek Piotrowski. Wnioski można składać od 22 lipca do 20 września. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na grudzień 2017. Grantobiorcy będą mogli liczyć na pieniądze na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2018 roku.

Czego Urząd Marszałkowski spodziewa się po tych inwestycjach? – Przewidujemy wsparcie 30 PSZOK, które łącznie obejmą selektywnym zbieraniem odpadów co najmniej 180 tys. osób – mówi Jacek Piotrowski. A Piotr Całbecki, marszałek województwa, dodaje, że segregacja śmieci to w dzisiejszych czasach ekologiczna i ekonomiczna konieczność. – Zakładamy, że powstałe dzięki grantom rozwiązania pozwolą nie tylko na selektywną zbiórkę, ale nawet na przetwarzanie papieru, plastiku i szkła z odzysku, a także odpadów organicznych – mówi marszałek Całbecki.

Jak zauważa Jacek Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego, nadrzędnym celem działania związanego z gospodarką odpadami jest ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych, zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów, większe wykorzystanie właściwości materiałowych i energetycznych pozyskanych odpadów, a tym samym zmniejszenie ilości składowanych śmieci.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego