Najlepsi z najlepszych

Wyróżnienia dla najefektywniej zarządzanych gmin i miast.

Publikacja: 18.12.2017 22:00

Najlepsi z najlepszych

Foto: Fotolia.com

Ranking Samorządów to zestawienie najlepszych miast i gmin w Polsce, które wyróżniają się dobrą kondycją finansową i efektywnymi działaniami na rzecz wsparcia lokalnej społeczności i przedsiębiorczości.

W tegorocznej, 13. już edycji Rankingu znalazły się trzy samorządy z województwa podlaskiego. Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich Wysokie Mazowieckie zajęło 47. pozycję w kraju (plasując się mniej więcej pośrodku stawki). Wśród gmin wiejskich niezłe 25. miejsce przypadło gminie Narewka, a 45. – gminie Bargłów Kościelny.

Wysokie Mazowieckie wyróżniają się w naszym zestawieniu dobrymi wskaźnikami finansowymi. Jak podkreśla burmistrz miasta Jarosław Siekierko, to nie przypadek. Zgodnie z przyjętą polityką, miasto nie ma zadłużenia, a stawia na finansowanie swojej działalności dochodami własnymi, wspieranymi zewnętrznymi, dotacyjnymi źródłami finansowania. Dla przykładu w 2016 r. dochody własne miasta stanowiły prawie 60 proc. dochodów budżetu ogółem, co było jednym z wyższych poziomów w kraju.

Niezłe wyniki miasto osiągnęło także w obszarze wsparcia lokalnej gospodarki, m.in. dzięki polityce ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców.

Finanse są także silną stroną gminy Bargłów Kościelny (powiat augustowski). – Na tle podlaskich samorządów gmina bardzo dobrze wypada (mieści się w pierwszej dwudziestce) w takich wskaźnikach jak uzyskana w 2016 r. nadwyżka operacyjna (14,2 proc. dochodów), poziom wydatków inwestycyjnych w relacji do wydatków ogółem (17,6 proc.) czy niski poziom zadłużenia (6,7 proc. dochodów).

Z kolei Narewka to niewielka gmina wiejska licząca zaledwie 3,7 tys. mieszkańców z powiatu hajnowskiego, dobrze wypada w naszym zestawieniu przede wszystkim w zakresie budowy kapitału społecznego. Na współpracę z organizacjami pozarządowymi przeznaczyła w zeszłym roku 0,65 proc. swojego budżetu, ma przyjętą uchwałę o konsultacjach społecznych, inwestuje w edukację (czego dobrym przykładem może być fakt, że 100 proc. szkół ma dostęp do szerokopasmowego internetu) i infrastrukturę dla dzieci i młodzieży.

W sumie w tegorocznym rankingu samorządów sklasyfikowanych zostało bardzo niewiele podlaskich samorządów. Przede wszystkim może to wynikać z samej konstrukcji rankingu. Do II etapu kwalifikują się po pierwsze te samorządy, które przejdą przez surowe sito oceny kondycji finansowej – tu podlaskie gminy wypadły całkiem nieźle. Po drugie zaś – same zechcą poddać się dalszej ocenie i sprawdzić, jak wypadają na tle innych samorządów (tj. odpowiedzą na pytania ankietowe). W tym roku chętnych do takiego sprawdzianu nie było wiele, ale trudno mieć o to pretensje. Nasza ankieta wymaga sporo pracy, a część miast i gmin (np. Białystok) nie mogła na nią odpowiedzieć ze względów organizacyjnych.

Opinie

Jarosław Siekierko, burmistrz miasta Wysokie Mazowieckie

Obecna pozycja miasta została wypracowana przez lata. Corocznie prowadzone są inwestycje, jednak wydatki z budżetu miasta są tak planowane, by dostosować je do dochodów, choć oczywiście bez negatywnego wpływu na świadczone przez nas usługi. Stabilna polityka podatkowa, inwestycje, rozwój budownictwa nie pozostają tu też bez znaczenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców, na bieżąco dostosowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Nie tylko realizujemy inwestycje infrastrukturalne, ale również dbamy o edukację, modernizację budynków placówek oświatowych. Dbamy też o prawidłową gospodarkę wodno-ściekową, w ramach której realizowaliśmy największą miejską inwestycję, budowę oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i głównego kolektora sanitarnego. Prawidłowo zarządzane miasto procentuje dobrą kondycją finansową i oczywiście wysokimi lokatami w rankingach.

Mikołaj Pawilcz, wójt gminy Narewka

Celem działania naszego samorządu jest wykorzystanie naszych atutów w postaci przygranicznego położenia oraz cennych walorów przyrodniczych, czyli Puszczy Białowieskiej i Zbiornika Wodnego „Siemianówka". Chcemy stworzyć warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, turystyki oraz agroturystyki. Gmina dysponuje uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi (22 ha) na cele przemysłowe w ramach Podstrefy Narewka SSSE w sąsiedztwie nowo wybudowanego granicznego przejścia kolejowego z Białorusią w Siemianówce. Dla inwestorów w zakresie usług turystycznych mamy też atrakcyjne tereny nad Siemianówką. Dzięki środkom UE sami także realizujemy sporo przedsięwzięć infrastrukturalnych, to np. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce czy stanica kajakowa w Narewce. Naszym wyzwaniem jest poprawa dostępności komunikacyjnej, mamy jednak nadzieję, że dużo pomoże tu przebudowa droga wojewódzkiej nr 687.

Ranking Samorządów to zestawienie najlepszych miast i gmin w Polsce, które wyróżniają się dobrą kondycją finansową i efektywnymi działaniami na rzecz wsparcia lokalnej społeczności i przedsiębiorczości.

W tegorocznej, 13. już edycji Rankingu znalazły się trzy samorządy z województwa podlaskiego. Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich Wysokie Mazowieckie zajęło 47. pozycję w kraju (plasując się mniej więcej pośrodku stawki). Wśród gmin wiejskich niezłe 25. miejsce przypadło gminie Narewka, a 45. – gminie Bargłów Kościelny.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego