Ranking Samorządów 2023: wyniki już dziś

Podczas uroczystej gali wręczymy wyróżniania dla najlepszych miast i gmin pod względem zrównoważonego rozwoju.

Publikacja: 22.10.2023 21:36

Ranking Samorządów 2023: wyniki już dziś

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Zwycięzców XIX edycji poznamy już w dzisiaj, w poniedziałek 23 października 2023 r. podczas gali w kinie Kultura w Warszawie, która rozpoczyna się o godz. 12.

Nagrody dla najlepszych

Podczas wydarzenia wręczymy wyróżniania najlepszym włodarzom w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. Nasz ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej.

Ogłoszony zostanie również laureat specjalnej nagrody Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy, która jest przyznawana osobie o wybitnych dokonaniach dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce.

Kryteria oceny

Zasady Rankingu Samorządów ustala niezależna kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”. W tegorocznej edycji kryteria oceny to ok. 30 wskaźników wyliczanych na podstawie publicznie dostępnych baz danych GUS oraz Ministerstwa Finansów. O ostatecznej pozycji w rankingu decyduje suma punktów uzyskanych w trzech filarach zrównoważonego rozwoju.

W obszarze „trwałość ekonomiczno-finansowa” oceniane są wskaźniki dotyczące zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym dochodów z podatków), umiejętności pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, czy efektywności zarządzania budżetem bieżącym.

Filar „trwałość społeczna” to działania samorządów, które mają największy wpływ na jakość życia mieszkańców, w tym nakłady na rozwój infrastruktury społecznej.

W obszarze „trwałość środowiskowa” nacisk położony jest na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowaniami do zmian klimatycznych.

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Zwycięzców XIX edycji poznamy już w dzisiaj, w poniedziałek 23 października 2023 r. podczas gali w kinie Kultura w Warszawie, która rozpoczyna się o godz. 12.

Nagrody dla najlepszych

Pozostało 85% artykułu
Ranking Samorządów
Marta Majewska: Mieszkańcy zachowali się, jak trzeba
Ranking Samorządów
Wojciech Bakun: Przemyśl jest miastem spotkań ukraińskich rodzin
Ranking Samorządów
Kolejny rok wyzwań dla samorządów
Ranking Samorządów
Zrównoważony rozwój to nie moda, to konieczność
Ranking Samorządów
Ranking Samorządów: Sukces to efekt ciężkiej pracy, dobrych planów i… pieniędzy
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?