Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Jest najbardziej kompleksową oceną starań i dokonań władz lokalnych pod względem realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.