Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Jest najbardziej kompleksową oceną starań i dokonań władz lokalnych pod względem realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej".

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, nasz ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

W naszym zestawieniu bierzemy pod uwagę wszystkie gminy i miasta w Polsce (z wyjątkiem Warszawy), oceny dokonujemy na podstawie publicznie dostępnych danych GUS i Ministerstwa Finansów, a także informacji podanych przez samorządy w ankiecie, którą wysyłamy do wszystkim jednostek miejskich i gminnych.

Ranking Samorządów 2021 to już XVII edycja naszego zestawienia. Ogłoszenie wyników odbędzie się już 26 października w Łazienkach Królewskich w Warszawie, o godz. 12. Podczas gali wręczymy również nagrodę „Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy” dla osoby, która swoimi działaniami przyczynia się do umacniania i rozwoju samorządy terytorialnego w Polsce. A także specjalne wyróżnienie „Samorząd Przyjazny Środowisku” – dla miasta szczególnie aktywnego w działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.