Koniec szpetnych reklam w Warszawie. Ruszają konsultacje

Stołeczny ratusz przedstawił projekt uchwały krajobrazowej dla Warszawy, która pomoże uporządkować przestrzeń miasta. Konsultacje społeczne potrwają do końca marca.

Publikacja: 24.02.2023 16:02

Koniec szpetnych reklam w Warszawie. Ruszają konsultacje

Foto: Marcin Łobaczewski / Fotorzepa

Pierwszy raz projekt uchwały zaprezentowany został w 2017 roku i wzbudził wówczas wielkie zainteresowanie opinii publicznej. W 2018 roku zaktualizowany dokument został wyłożony do publicznego wglądu w trybie ustawowym. Po rozpatrzeniu uwag projekt trafił do Rady m.st. Warszawy. 16 stycznia 2020 roku radni niemal jednogłośnie przyjęli dokument – uchwałę uchylił jednak wojewoda mazowiecki. O jej dalszych losach rozstrzygnęły sądy administracyjne kolejnych instancji. Proces ten trwał dwa lata. Po orzeczeniu sądów Miasto Stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do ponownego uzgodnienia i wyłożenia dokumentu.

- Prezentujemy projekt uchwały krajobrazowej po raz trzeci. Wierzę, że to ostatni już rozdział w długiej historii starań o wejście tego dokumentu w życie – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Po rozpatrzeniu uwag mieszkańców, uchwała musi zostać ostatecznie zaakceptowana przez radnych. Jej zapisy poprawią jakość przestrzeni stolicy – wpłyną na estetykę m.in. ograniczając chaos reklamowy.

Czytaj więcej

Kolejne starcie z chaosem reklamowym w stolicy. Przepisy trudne do egzekwowania

Co zmieni uchwała

W prezentowanym dokumencie staraliśmy się zachować zasadnicze założenia z poprzednich odsłon projektu uchwały krajobrazowej – mówi Wojciech Wagner, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Projekt uchwały krajobrazowej przewiduje m.in.:

- zasadnicze ograniczenie liczby i dopuszczalnych formatów nośników reklamowych, odpowiednio do charakteru urbanistycznego poszczególnych ciągów ulicznych;

- uporządkowanie lokalizacji i skali szyldów, szczególnie na elewacjach budynków, w obrębie tzw. pola szyldowego;

- wprowadzenie obowiązku dostosowania istniejących nośników reklamowych i szyldów do nowych przepisów;

- wykluczenie budowy ogrodzeń z najbardziej rażących wizualnie materiałów, ograniczenie wysokości ogrodzeń oraz ustanowienie minimalnych zakresów tzw. przezierności;

- wykluczenie grodzenia osiedli modernistycznych i określenie maksymalnej rozpiętość terenów grodzonych na nowych osiedlach mieszkaniowych;

ujednolicenie obiektów małej architektury na terenach publicznych w zakresie kolorystyki i wykorzystywanych materiałów.

W porównaniu do tekstu uchwalonego w 2020 r. projekt wprowadza szereg zmian. Część z nich wynika z rozstrzygnięć, które zapadły w wyroku NSA w grudniu 2021 r. Dlatego wykreślone zostały z zapisów projektu uchwały określenia liczby nośników reklamowych na nieruchomości, a także regulacje dotyczące tablic urzędowych oraz elementów wygradzających jezdnie.

- Poszerzyliśmy również dolne granice małego formatu nośników reklamowych, dopuściliśmy ich stosowanie na niektórych urządzeniach technicznych i obiektach małej architektury oraz zrewidowaliśmy dopuszczalne formaty nośników dla poszczególnych ciągów ulicznych. Dokonaliśmy też aktualizacji technicznej i merytorycznej dokumentu – dodaje Wojciech Wagner.

Konsultacje i uwagi

Projekt uchwały oraz przewodnik po jego najważniejszych zapisach dostępny jest na stronie architektura.um.warszawa.pl/. Uwagi do dokumentu może zgłaszać każdy – zarówno za pomocą specjalnego formularza, jak i w formie maila na adres: krajobrazowa@um.warszawa.pl. Uwagi można przesyłać do 31 marca 2023 r.

Można również wziąć udział w konsultacjach:

Podczas spotkania online – 7 marca (wtorek) o godz. 17:30.

– na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie;

– na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją; jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na: dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję otrzymasz w mailu zwrotnym.

w czasie dyżuru w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury:

– 9 marca (czwartek), w godz. 16:00-19:00;

– 13 marca (poniedziałek), w godz. 16:00-19:00;

- Podczas dyżuru telefonicznego pod numerem: 22 325 81 08, w środy: 1, 8 i 15 marca, w godz. 13:00-16:00.

Z projektem uchwały można się także zapoznać również w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od Wydział Obsługi Mieszkańców, pon.-pt., godz. 8-16.

Konsultacje społeczne trwają od 24 lutego do 31 marca 2023 r.

Projekt
Trzecie podejście do Lex Czarnek. Projekt opiniują organizacje samorządowe
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Projekt
Dziurawe wsparcie NFZ dla samorządowych programów zdrowotnych
Projekt
Idzie nowe w uzdrowiskach. "Obawiamy się tego, co może się wydarzyć"
Projekt
Na rozszerzoną odpowiedzialność producentów przyjdzie jeszcze poczekać