Gminne budynki będą cieplejsze i oszczędne

Fotolia

Samorząd lokalny będzie mógł skorzystać z premii na remont budynków, która – pod pewnymi warunkami – wyniesie 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Od 12 kwietnia zacznie obowiązywać ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU z 12 marca 2020 r., poz. 412). Dofinansowanie w formie premii remontowej będzie udzielane gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją. Premia, o której mowa, to połowa kosztów remontu.

Warunki do spełnienia

I tak wysokość premii remontowej stanowi 50 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

CZYTAJ TAKŻE: Ekologia na pierwszym planie

* inwestorem jest gmina lub spółka prawa handlowego, której wszystkie udziały albo akcje należą do gminy;

* wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

* budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 96 ust. 1 prawa ochrony środowiska;

* z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu remontowemu będą spełniały określone wymagania co do oszczędności energetycznej i cieplnej;

* przed realizacją tego przedsięwzięcia remontowego lub w ramach tego przedsięwzięcia remontowego w budynku: zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła lub nastąpiła całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne, lub zastosowano wysokosprawną kogenerację, lub też nastąpiła zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne.

CZYTAJ TAKŻE: Samorządowe inwestycje, czyli wielkie cięcie wydatków

8 tysięcy budynków

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami samorządy gminne również mogły się ubiegać o premię termomodernizacyjną, na równi z innymi właścicielami i zarządcami budynków. W praktyce gminy nie sięgały jednak po te możliwości. Chodziło o zbyt niską wysokość dofinansowania w stosunku do potrzeb i stanu technicznego budynków komunalnych oraz konieczność zaciągania kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Szacuje się, że do 2029 r. wsparciem zostanie objętych ok. 8 tys. budynków komunalnych. Dla budynków komunalnych, które są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, premia wynosi 60 proc. Związane jest to z tym, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w takich budynkach wymagają dodatkowych nakładów wynikających z zaleceń konserwatora.

Najczęściej termomodernizacji nie można zrealizować tradycyjnym sposobem i należy zastosować inne, bardziej kosztowne techniki, wymagające również zatrudnienia wyspecjalizowanych firm budowlanych, których usługi są droższe.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Szczecin chce być eko

Dbałość o środowisko jest jedną z głównych misji miasta. Kluczowe obszary to gospodarka odpadami ...

Przedszkola drenują kasę miast

Prywatne placówki żądają grubych milionów złotych tytułem zaległych dotacji, co może zachwiać budżetem niejednego ...

Prezes Unii Miasteczek Polskich: chodzi o wydostanie się z marazmu

Małe samorządy powinny dostać wsparcie na know-how i nowe technologie - uważa Artur Tusiński, ...

Grudziądz odważnie ratuje swój szpital

Plan uleczenia grudziądzkiego szpitala wchodzi w życie. To „sytuacja niespotykana na skalę Polski”. Na ...

Współpraca intensywniejsza niż kiedykolwiek

To już piąty rok działania Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: partnerstwa 13 gmin położonych wokół Rzeszowa. ...

Najbardziej morskie centrum w Polsce

Pokazywanie różnorodnych zjawisk naukowych na przykładach związanych z żeglugą, falami, wiatrem, wodą czy rybołówstwem, ...