Gminne budynki będą cieplejsze i oszczędne

Fotolia

Samorząd lokalny będzie mógł skorzystać z premii na remont budynków, która – pod pewnymi warunkami – wyniesie 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Od 12 kwietnia zacznie obowiązywać ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU z 12 marca 2020 r., poz. 412). Dofinansowanie w formie premii remontowej będzie udzielane gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją. Premia, o której mowa, to połowa kosztów remontu.

Warunki do spełnienia

I tak wysokość premii remontowej stanowi 50 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

CZYTAJ TAKŻE: Ekologia na pierwszym planie

* inwestorem jest gmina lub spółka prawa handlowego, której wszystkie udziały albo akcje należą do gminy;

* wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

* budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 96 ust. 1 prawa ochrony środowiska;

* z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu remontowemu będą spełniały określone wymagania co do oszczędności energetycznej i cieplnej;

* przed realizacją tego przedsięwzięcia remontowego lub w ramach tego przedsięwzięcia remontowego w budynku: zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła lub nastąpiła całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne, lub zastosowano wysokosprawną kogenerację, lub też nastąpiła zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne.

CZYTAJ TAKŻE: Samorządowe inwestycje, czyli wielkie cięcie wydatków

8 tysięcy budynków

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami samorządy gminne również mogły się ubiegać o premię termomodernizacyjną, na równi z innymi właścicielami i zarządcami budynków. W praktyce gminy nie sięgały jednak po te możliwości. Chodziło o zbyt niską wysokość dofinansowania w stosunku do potrzeb i stanu technicznego budynków komunalnych oraz konieczność zaciągania kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Szacuje się, że do 2029 r. wsparciem zostanie objętych ok. 8 tys. budynków komunalnych. Dla budynków komunalnych, które są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, premia wynosi 60 proc. Związane jest to z tym, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w takich budynkach wymagają dodatkowych nakładów wynikających z zaleceń konserwatora.

Najczęściej termomodernizacji nie można zrealizować tradycyjnym sposobem i należy zastosować inne, bardziej kosztowne techniki, wymagające również zatrudnienia wyspecjalizowanych firm budowlanych, których usługi są droższe.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Szkoły przyłączają się do walki ze smogiem

Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) rozpięła Edukacyjną Sieć Antysmogową (ESA). Przedsięwzięcie realizowane od ub. ...

Za elektrycznymi hulajnogami nie nadążają przepisy

Miały ułatwiać życie mieszkańcom dużych miast. Pomóc w szybkim i tanim przemieszczaniu się do ...

Bieszczadzka Kolejka Leśna

Wąski tor, szeroki pejzaż

W Polsce działają 23 publiczne kolejki wąskotorowe. Chętnie korzystają z nich turyści, o tabor ...

Podlasie spróbowało zanęcić turystów w najgorszy z możliwych sposobów

Kontrowersyjny youtuber – znany w mediach społecznościowych jako Lord Kruszwil – nakręcił film promocyjny ...

Biurowce: lokalne rynki ścigają Warszawę

W głównych ośrodkach regionalnych jest już prawie tyle biur, ile w Warszawie. A do ...

Ranking Samorządów 2019: rekordowe wydatki na ochronę środowiska

W 2018 r. samorządy przeznaczyły na ochronę natury aż 17,6 mld zł. Najwięcej pochłonęło ...