Wojewoda utrącił jedną z priorytetowych inicjatyw władz Warszawy

W radach dzielnic Warszawy, zasiada 415 radnych. Większość to mężczyźni, ale kobiety stanowią 41,4 proc.
AdobeStock

Warszawska uchwała krajobrazowa może trafić do kosza. Wojewoda mazowiecki zakwestionował jej ważność. Władze Warszawy zapowiadają, że będą walczyć o uchwałę.

Czy cztery lata pracy nad warszawską uchwałą krajobrazową zostaną zaprzepaszczone? W środę Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność tej uchwały i to w całości.

– Warszawa potrzebuje dobrych regulacji dotyczących ładu w przestrzeni miejskiej. Uchwała krajobrazowa musi być jednak przyjęta zgodnie z prawem. Projektowana uchwała w toku prac przeszła istotne zmiany, które nie były konsultowane po pierwszym wyłożeniu, co czyni proces udziału społeczeństwa iluzorycznym, a nie można pominąć udziału społeczeństwa przy tak istotnej wpływającej na wiele aspektów życia regulacji prawnej – twierdzi Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki.

Obiekcje wojewody

Wśród zmian, co do których nie zapewniono udziału społeczeństwa wojewoda wymienił m.in.: definicje nośników reklamowych formatu małego, średniego i dużego a także szyldów (kasetonowego, semaforowego, zmiennego). Jego zarzuty dotyczyły zmiany dopuszczalnej maksymalnej łącznej liczby szyldów umieszczonych na nieruchomości przez jeden podmiot prowadzący na niej działalność z dziesięciu na dwadzieścia.

CZYTAJ TAKŻE: Ustawa krajobrazowa oczyści Kraków?

Wojewodzie nie podobała się także zmiana łącznej dopuszczalnej powierzchni szyldów na samoobsługowych urządzeniach technicznych tzn. na bankomatach, biletomatach, automatach wypożyczających rowery oraz automatach z napojami i przekąskami z maksymalnej powierzchni 0,50 mkw. na łączną maksymalną powierzchnię 1 mkw.

Z uchwały wykreślono także zapis dotyczący łącznej powierzchni ekspozycyjnej szyldów na powierzchni elewacji oraz rozszerzono definicję słupa ogłoszeniowo – reklamowego. Dopisano definicje: długotrwałej odporności na proces starzenia, elewacji reklamowej, powierzchni użytkowej handlu i usług oraz Wilanowskiego Parku Kulturowego.

Zdaniem wojewody kolejne wersje projektu powinny być uzgodnione z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Według niego przy podejmowaniu uchwały doszło do istotnego naruszenia zasad jej sporządzania. Radni przekroczyli swoje uprawnienia ustawowe, wychodząc poza przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przykładowo, w ustawie jedynie w przypadku szyldów, dopuszczono określenie ich liczby. Ponadto w odniesieniu do nich nie jest prawnie dopuszczalne określenie standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być one wykonane. Akty prawa miejscowego nie mogą regulować materii należących do przepisów wyższego rzędu i nie mogą być sprzeczne z nimi.

Warszawa chce się odwołać

Organy gminy, jako organy władzy publicznej obowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP).

CZYTAJ TAKŻE: Reklamowy kompromis. Oto jak radzą sobie z uchwałami krajobrazowymi w Trójmieście

Władze Warszawy nie zgadzają się z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody mazowieckiego. Zapowiadają skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
– Wbrew miast, wbrew woli mieszkańców i samorządowców Warszawy w końcu wbrew orzecznictwu polskich sądów administracyjnych, w taki sposób wojewoda mazowiecki postanowił uchylić w całości uchwałę krajobrazową. Sięgając do wątpliwych argumentów formalnoprawnych postanowił wyrzucić do kosza 4 lata wspólnej pracy urzędników, samorządowców, mieszkańców, społeczników i organizacji pozarządowych – uważa Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

– Ta decyzja wraz z jej uzasadnieniem są niezrozumiałe i nie do przyjęcia. Analizujemy decyzję wojewody pod kątem prawnym i będziemy rekomendować Radze m.st. Warszawy by się od niej odwołała – dodaje prezydent Trzaskowski.

Wcześniej UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, czy warszawska uchwała krajobrazowa narusza ustawę o ochronie konkurencji i konsumenta. Obawy urzędu budzi możliwość stworzenia monopolu jednej spółki – AMS S.A. i wyeliminowania z rynku wielu firm z branży reklamowej.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Samorządowcy szturmują Wiejską

W ławach poselskich i senatorskich zasiądzie liczne grono radnych różnych szczebli, a także włodarze ...

Walka z dezinformacją na forum Komitetu Regionów

Szeroka edukacja i wsparcie dla mediów tradycyjnych oraz organizacji pozarządowych walczących z fake newsami ...

Żabka kupuje elektryczne samochody dostawcze

Żabka, lider sieci convenience w Polsce, kontynuuje współpracę z Volkswagen Samochody Dostawcze i kupuje ...

Miejska podróż na prąd

Samorządy rzadko uruchamiają własne wypożyczalnie pojazdów elektrycznych, ale wspierają rozwój takich inicjatyw.

Samorząd nie jest wrogiem

Chcemy być traktowani po partnersku, trzeba skończyć z podziałem na „my” i „oni” – ...

Prezydent Wrocławia: Duże miasto jest niczym transatlantyk

Trwa rywalizacja o inwestycje nowych firm, ale dzisiaj przede wszystkim gra toczy się o ...