Dochody samorządów: co się zmienia?

fot. AdobeStock

Gminy nie stracą finansowo, jeśli z powodów niezależnych od nich, źle wyliczono subwencję. Samorządy województw będą wpłacać należności do budżetu na dotychczasowych zasadach.

Jednostce samorządu terytorialnego przysługiwać ma prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji a kwotą należną z tych tytułów lub zwrot zawyżonych kwot dokonanych wpłat, w przypadku gdy nieprawidłowe naliczenie kwoty wynika z przyczyn niezależnych od jednostki samorządu. 11 września Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na rozpoczynającym się 25 września posiedzeniu ustawą zajmie się Senat. Następnie trafi ona do podpisu prezydenta.

Przyznanie wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą subwencji a kwotą należną lub zwrot zawyżonej kwoty wpłat będzie następować w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw finansów, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

CZYTAJ TAKŻE: Lokalne budżety czeka finansowa zapaść?

Zmiana ustawy wynika z tego, że obowiązujące jeszcze przepisy ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 2018 r. poz. 1530, ze zm.), regulujące zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału, obowiązują do 31 grudnia 2019 r. Nowelizacja przedłuża obowiązywania przepisów – w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego (z pewnymi modyfikacjami), tj. zasady ustalania wpłat do budżetu państwa i ich podział w odniesieniu do samorządów województw. Brak nowelizacji oznaczałby, że samorządy województw nie otrzymają w 2020 r. i kolejnych latach części regionalnej subwencji ogólnej pochodzącej z wpłat, gdyż nie będzie podstawy prawnej do ustalania zarówno wpłat, jak i subwencji. Pozbawiłoby to większość województw istotnej części dochodów.

Zmieniana ustawa w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich, wprowadza rezerwę subwencji ogólnej. Takie rozwiązanie uelastycznić ma dysponowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa przez samorządy województw i jednocześnie wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez samorządy województw – uważa Ministerstwo Finansów. Nowelizacja ustawy oznacza m.in., że tak jak obecnie wpłat do budżetu państwa będą dokonywać województwa, których dochody podatkowe przekraczają 125 proc. średnich dochodów podatkowych na mieszkańca.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

W kilku miastach pojawią się urzędnicy dbający o pieszych

Oficer Pieszy ma zadbać o tych, którzy przemierzają miasto o własnych siłach. Nowoczesne miasto ...

Unijne dotacje dla branży stoczniowej

Po raz pierwszy w historii udało się zdobyć wsparcie w ramach regionalnego programu operacyjnego ...

Zrównoważony rozwój to cel dla współczesnych metropolii

Największym wyzwaniem jest dzisiaj nieustanne zbliżanie ludzi o rozbieżnych poglądach politycznych i poszukiwanie wspólnej ...

Powitania, pożegnania i fajerwerki

Zbliżająca się wiosna to również czas ogłaszania letnich koncertów i festiwali. O największą widownię ...

Polityczna wojna psuje wspólnotę

Samorządy to fundament demokracji i rozwoju, centralistyczne podejście rządu i nadmierne ich upartyjnienie może ...

Wybrano najpiękniejsze krakowskie szopki. Ich twórcy będą w końcu mieli swoje pracownie

W niedzielę zakończył się 77. Konkurs Szopek Krakowskich. Wszystkie prace można teraz oglądać na ...