Tylko jeden dodatek dla burmistrza

Adobestock

Przyznanie pieniędzy z tytułu okresowego powierzenia zadań było sprzeczne z przepisami.

W listopadzie 2018 r. Rada Miejska w Sianowie w woj. zachodniopomorskim podjęła dwie uchwały, dotyczące wynagrodzenia burmistrza. W pierwszej uchwale wyliczyła, że składa się na nie wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny i dodatek specjalny w wysokości 40 proc. dodatków zasadniczego i funkcyjnego łącznie. W drugim z tych aktów Rada przyznała burmistrzowi na okres od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. dodatek specjalny z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań. Burmistrz otrzymał więc w ten sposób dwa dodatki specjalne.

Rozstrzygnięciem nadzorczym wojewoda zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały w sprawie dodatku specjalnego dla burmistrza, która w jego opinii narusza przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z tymi aktami prawnymi dodatek specjalny dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa jest obligatoryjny. Przysługuje w wysokości co najmniej 20 proc.; nie może jednak przekroczyć 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie. Dodatek specjalny dla burmistrza należało zatem przyznać zgodnie z treścią tego przepisu. Tymczasem Rada przyznała burmistrzowi na okres od 1 grudnia 2018 do 31 grudnia 2019 r. jeszcze jeden dodatek specjalny, tym razem z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań. W ocenie wojewody przyznanie burmistrzowi dwóch dodatków specjalnych było niezgodne z rozporządzeniem. Ponieważ już jeden z tych dodatków wyczerpuje maksymalną stawkę 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie, prowadzi to do obejścia prawa i ustalenia wynagrodzenia burmistrza w wysokości wyższej, niż to wynika z obowiązujących przepisów. Oba przyznane dodatki specjalne są bowiem w istocie jednym dodatkiem. W odniesieniu do wójta, starosty, marszałka województwa jest to obligatoryjny składnik wynagrodzenia. Natomiast pozostałym pracownikom samorządowym może być przyznany za wykonywanie dodatkowych zadań.

Gmina Sianów zaskarżyła rozporządzenie nadzorcze wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. W opinii gminy stwierdzenie, że burmistrzowi gminy i miasta Sianów nie można przyznać odrębnego dodatku specjalnego za okresowe wykonywanie dodatkowych zadań, narusza przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów. Nawet stałe obciążenie burmistrza obowiązkami nie wyklucza bowiem okresowego powierzenia mu dodatkowych obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, za co można mu przyznać dodatek specjalny – argumentowała gmina.

WSA przyznał jednak rację wojewodzie i oddalił skargę gminy. W ocenie sądu nie jest możliwe dwukrotne przyznanie dodatku specjalnego w oparciu o dwa różne przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, gdyż jest to świadczenie tego samego rodzaju – stwierdził sąd. Jest przyznawany obowiązkowo określonej kategorii pracowników samorządowych (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa) przy jednoczesnym wówczas regulowaniu jego wysokości. Dodatek specjalny może być także przyznawany w określonych sytuacjach (np. za wykonywanie dodatkowych zadań) pozostałym kategoriom pracowników samorządowych. Wtedy pracodawca może swobodnie kształtować jego wysokość.

Sygn. II SA/Sz 246/19

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Globalny biznes z korzeniami w regionie

Społeczna odpowiedzialność biznesu to w Polsce wciąż pojęcie stosunkowo nowe. Są jednak firmy, które ...

Można snuć wspaniałe wizje, ale rzeczywistość skrzeczy

Skandalem jest to, że nawet te niewielkie podwyżki nauczycielskie przyznane przez rząd nie zostały ...

Mazowsze inwestuje w szpitale

Przyszłe i obecne mamy oraz ich dzieci otrzymają opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie. W ...

Ranking Samorządów 2019: Poznaj najlepsze miasta i gminy w Polsce

Sopot, gmina Morawica i Wielka Wieś – oto zwycięzcy XV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. ...

Jubileusz nowego pogranicza

Mówią, że granice to są blizny historii, jeśli tak, to ta granica pokazuje jak ...

Niezależna agencja zamiast kuratoriów oświaty

Sieć szkół można by uzależnić od wyboru danej placówki przez rodziców poprzez wykorzystanie przez ...