„Z niepokojem patrzymy na forsowane przez rząd propozycje rozwiązań, które spowodują radykalnie uszczuplenie dochodów własnych samorządu, w skali, która pozbawia je możliwości prowadzenia polityki rozwoju, a dla wielu oznacza zagrożenie utraty płynności finansowej. Nie zastąpią tego rządowe rekompensaty – szczególnie wtedy jeśli będzie im towarzyszył arbitralny, często polityczny – klucz dystrybucji. Że tak może być mamy ostatnio mnóstwo bolesnych przykładów zarówno w dystrybucji środków na działania samorządu jak i organizacji społecznych.” - czytamy w wydanym 13 października stanowisku Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP).

Przypomnijmy. 13 października br. w Warszawie odbył się Zjazd Samorządowy. Jego uczestnicy – m.in. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, radni i sołtysi - protestowali przeciwko podejmowanym przez polski rząd działaniom zmierzającym do uszczuplenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Protest nie dotyczył jednak tylko negatywnych dla społeczności lokalnych skutków, jakie niesie za sobą rządowy program „Polski Ład” wprowadzający – pod pozorem pozytywnych dla społeczeństwa zmian podatkowych – gigantyczny megapodatek, który w ciągu najbliższych lat pozbawi społeczności lokalne miliardów złotych. Samorządowcy protestowali także przeciwko realizowanej od 2015 r. przez polski rząd polityce zmierzającej do osłabienia kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, stopniowego pozbawiania gmin, powiatów i województw samorządowych wpływu na sprawy lokalne, a w konsekwencji do wprowadzenia w Polsce ustroju scentralizowanego i autorytarnego.

W swoim stanowisku, popierającym Apel środowiska samorządowego w obronie społeczności lokalnych i regionalnych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wyraziła m.in. solidarność ze środowiskami samorządowymi, w ich postulatach dotyczących ochrony ich niezależności i kondycji finansowej.

„Mamy świadomość, że zmniejszenie zasobów finansowych samorządu i brak stabilności budżetowej poszczególnych jednostek przełoży się na radykalne zmniejszenie możliwości finansowania działań prowadzonych we współpracy z organizacjami społecznymi i tym samym ograniczy dostarczanie przez nie działań w dziedzinach takich jak pomoc społeczna, zdrowie, kultura, edukacja, sport i wiele innych. Ucierpią na tym boleśnie społeczności lokalne.” – czytamy w stanowisku OFOP.