Publiczne przedszkole? Tylko z kompletem szczepień dziecka

W wielu miastach bez szczepień trudno jest dostać się do żłobka czy przedszkola. Radni decydują się na wprowadzenie tego typu rygorów, mimo że brakuje przepisów.

Publikacja: 20.07.2020 14:03

Publiczne przedszkole? Tylko z kompletem szczepień dziecka

Foto: Fot. Pixabay

Wiele samorządów uzależnia przyjęcie dziecka do żłobka lub przedszkola od posiadania przez malucha kompletu szczepień. Niektóre dają z tego tytułu dodatkowe punkty. Nie wszystkim rodzicom to się podoba. Na wokandach sądowych jest wiele tego typu spraw. Często wygrywają je gminy. Problemem zajął się też rzecznik praw obywatelskich. Jego zdaniem, warto ustawą zmobilizować rodziców do obowiązkowych szczepień. Ale to podejście nie zyskało aprobaty – ani w resorcie edukacji narodowej ani rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dla dobra dzieci

W Warszawie od roku do żłobków przyjmowane są tylko dzieci z kompletem szczepień. W przedszkolach stołecznych takiego ograniczenia nie ma. Podobnie jest w Olsztynie, Katowicach czy Sosnowcu.

– Zanim zdecydowaliśmy się na ten krok, przeprowadziliśmy badania wśród 4500 rodziców. 90 proc. z nich opowiedziało się za wprowadzeniem tego rodzaju kryterium – wyjaśnia Karolina Gałecka z warszawskiego ratusza.

CZYTAJ TAKŻE: Samorządy coraz więcej wydają na szczepienia przeciw grypie

Ale i tak pojawiły się skargi. Jedną z nich 8 lipca 2020 r. zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. WSA uznał skargę za bezzasadną. Podkreślił, że warunek dotyczący szczepień ochronnych w procesie rekrutacji do miejskich żłobków jest zgodny z zasadami wynikającymi z konstytucji RP, która gwarantuje ochronę zdrowia obywateli, w szczególności zwracając uwagę na dobro dziecka, jego prawa do zdrowia i życia. Konstytucja reguluje powinności państwa polegające na zapewnieniu szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom i zwalczaniu chorób epidemiologicznych – takie obowiązki spoczywają również na samorządzie. WSA podkreślił, że nie może być mowy o dyskryminacji dzieci, których rodzice odmawiają poddania ich ustawowemu obowiązkowi szczepień. Zdaniem sądu, muszą oni liczyć się z konsekwencjami swojego wyboru i nie mogą wymagać, aby niezaszczepione maluchy były traktowane na równi z tymi, których rodzice przestrzegają ustawowych obowiązków.

Także w Katowicach premiowane są w żłobkach dzieci ze szczepieniami. Podczas rekrutacji do żłobka dzieci, które zostały zaszczepione, otrzymują dodatkowo 50 pkt.

– Zdrowie maluszków jest dla nas wszystkich kluczowe, a pseudonaukowe wywody tzw. antyszczepionkowców stwarzają realne zagrożenie dla całego społeczeństwa. Dlatego poleciłem przygotować projekt dotyczący rekrutacji do katowickich żłobków, który został przyjęty przez Radę Miasta. Zaznaczam, że oczywiście jeśli – wyłącznie ze względów medycznych – były przeciwwskazania do szczepienia dziecka, to będziemy uwzględniać takie przypadki – tłumaczy Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Analogiczne kryteria Katowice zamierzają wprowadzić jednak także przy rekrutacji do przedszkoli miejskich. Uchwała została przyjęta przez Radę Miasta 23 kwietnia 2020 roku, ale uchylił ją wojewoda śląski, który decyzję Katowic zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach. Obecnie czeka na rozstrzygnięcie.

CZYTAJ TAKŻE: Samorządy próbują powstrzymać modę na nieszczepienie dzieci

– Chcemy, by wynikające z uchwały zasady rekrutacji obowiązywały od następnego roku szkolnego 2021/2022. To dałoby rodzicom możliwość przygotowania się do nowych reguł – zaznacza Grażyna Burek, zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu Urzędu Miasta Katowice.

Zadecydowali mieszkańcy

W Łodzi, w tegorocznym naborze do żłobków i przedszkoli, nie było preferencji dla dzieci zaszczepionych. Ale – odnośnie przedszkoli – to się zmieni w przyszłym roku. W maju 2020 r. łódzka Rada Miejska uchwaliła zmianę w zasadach przyjęć do przedszkoli – pojawiło się kryterium preferujące dzieci mające obowiązkowe szczepienia, premiowane będą także dzieci, które ze względów zdrowotnych nie mogą być zaszczepione. Z inicjatywą premiowania dzieci zaszczepionych wystąpiła Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi, która przygotowała obywatelski projekt uchwały w tej sprawie, poparło go 1339 mieszkańców (tyle podpisów zostało zebranych pod projektem).

Zgodnie z uchwałą łódzkich radnych, za szczepienia dziecko będzie miało przyznawane 20 pkt. w tzw. gminnych kryteriach przyjęć do miejskich przedszkoli, najwyżej punktowane – 32 pkt. – jest kryterium mówiące o rodzeństwie uczęszczającym już do przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat/kandydatka.

Zgodnie z prawem zasady przyjęć do przedszkoli, a więc także kryteria gminne, muszą być podane do publicznej wiadomości do końca stycznia 2021 r. Wcześniej konieczne będzie opracowanie regulaminu, m.in. trzeba ustalić, w jaki sposób weryfikować, czy dziecko było szczepione, czy jest zwolnione z uwagi na przeciwwskazania zdrowotne.

W Krakowie zaszczepione dzieci są premiowane zarówno w żłobkach, jak i przedszkolach. Uchwała dotycząca przedszkoli została zaskarżona do WSA. Skarga została oddalona.

Wiele samorządów uzależnia przyjęcie dziecka do żłobka lub przedszkola od posiadania przez malucha kompletu szczepień. Niektóre dają z tego tytułu dodatkowe punkty. Nie wszystkim rodzicom to się podoba. Na wokandach sądowych jest wiele tego typu spraw. Często wygrywają je gminy. Problemem zajął się też rzecznik praw obywatelskich. Jego zdaniem, warto ustawą zmobilizować rodziców do obowiązkowych szczepień. Ale to podejście nie zyskało aprobaty – ani w resorcie edukacji narodowej ani rodziny, pracy i polityki społecznej.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo w regionach
Samorządowa obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to najprostsza droga do chaosu
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Prawo w regionach
Samorządowcy chcą więcej pieniędzy i samodzielności
Prawo w regionach
Plan ogólny zamiast studium. W którą stronę będzie rozwijać się Warszawa?
Prawo w regionach
Samorządy u progu planistycznej rewolucji
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo w regionach
Nowe przepisy mają pozwolić na regionalizację energetyki
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży