Gminne budynki będą cieplejsze i oszczędne

Samorząd lokalny będzie mógł skorzystać z premii na remont budynków, która – pod pewnymi warunkami – wyniesie 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Publikacja: 12.04.2020 23:44

Gminne budynki będą cieplejsze i oszczędne

Foto: Fotolia

Od 12 kwietnia zacznie obowiązywać ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU z 12 marca 2020 r., poz. 412). Dofinansowanie w formie premii remontowej będzie udzielane gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją. Premia, o której mowa, to połowa kosztów remontu.

Warunki do spełnienia

I tak wysokość premii remontowej stanowi 50 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

CZYTAJ TAKŻE: Ekologia na pierwszym planie

* inwestorem jest gmina lub spółka prawa handlowego, której wszystkie udziały albo akcje należą do gminy;

* wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

* budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na podstawie art. 96 ust. 1 prawa ochrony środowiska;

* z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu remontowemu będą spełniały określone wymagania co do oszczędności energetycznej i cieplnej;

* przed realizacją tego przedsięwzięcia remontowego lub w ramach tego przedsięwzięcia remontowego w budynku: zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła lub nastąpiła całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne, lub zastosowano wysokosprawną kogenerację, lub też nastąpiła zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne.

CZYTAJ TAKŻE: Samorządowe inwestycje, czyli wielkie cięcie wydatków

8 tysięcy budynków

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami samorządy gminne również mogły się ubiegać o premię termomodernizacyjną, na równi z innymi właścicielami i zarządcami budynków. W praktyce gminy nie sięgały jednak po te możliwości. Chodziło o zbyt niską wysokość dofinansowania w stosunku do potrzeb i stanu technicznego budynków komunalnych oraz konieczność zaciągania kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Szacuje się, że do 2029 r. wsparciem zostanie objętych ok. 8 tys. budynków komunalnych. Dla budynków komunalnych, które są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, premia wynosi 60 proc. Związane jest to z tym, że przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w takich budynkach wymagają dodatkowych nakładów wynikających z zaleceń konserwatora.

Najczęściej termomodernizacji nie można zrealizować tradycyjnym sposobem i należy zastosować inne, bardziej kosztowne techniki, wymagające również zatrudnienia wyspecjalizowanych firm budowlanych, których usługi są droższe.

Prawo w regionach
Samorządowa obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to najprostsza droga do chaosu
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Prawo w regionach
Samorządowcy chcą więcej pieniędzy i samodzielności
Prawo w regionach
Plan ogólny zamiast studium. W którą stronę będzie rozwijać się Warszawa?
Prawo w regionach
Samorządy u progu planistycznej rewolucji
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Prawo w regionach
Nowe przepisy mają pozwolić na regionalizację energetyki