Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów. W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dotychczasowe przepisy obowiązują tylko do końca 2023 r. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r. i obowiązywać do końca przyszłego roku.

„Generalnie zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na okres jednego roku – 2024, przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wielkości sprzedaży, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji)” – podkreślono w uzasadnieniu projektu.

W nowym rozporządzeniu utrzymano m.in. tytuł zwolnieniowy dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne (m.in. jednostki budżetowe lub urzędy gmin, starostwa i urzędy marszałkowskie), które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, a także dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.