- Do Centrum Świadczeń Socjalnych nie wpłynęły środki od wojewody. Dodatki węglowe będą wypłacone po otrzymaniu pieniędzy na ten cel i wprowadzeniu do budżetu środków na wypłaty dodatku węglowego – zapowiada Marcin Masłowski, rzecznik prezydent Łodzi.

Czytaj więcej

Wszyscy chcą dodatek węglowy, ale nie każdy dostanie

Samorządy czekają na pieniądze

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. Na potrzeby ustawy o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski obsługują gminy. Będą miały miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Koszt dopłat to 11,5 mld zł.

Do Poznańskiego Centrum Świadczeń złożono 7740 wniosków o dodatek węglowy. - Obecnie rozpatrzono 5740 wniosków.  Wypłaty nie są dokonywane z uwagi na brak przekazania środków finansowych na ich realizację. Nie mamy informacji kiedy środki zostaną przekazane. Jesteśmy przygotowani do realizacji wypłat niezwłocznie po otrzymaniu dotacji – zapowiada Damian Napierała, rzecznik Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Według jego szacunków w Poznaniu zostanie złożonych ok. 14 tysięcy wniosków w sprawie dodatku węglowego. W Katowicach do wtorku złożono  8 735 wnioski o dodatek węglowy. Miasto szacuje, że będzie ich ok. 15 tys.

- Rozstrzygnięcia w sprawach są wydawane sukcesywnie, dodatkowo prowadzone są postępowania wyjaśniające w zakresie źródeł ogrzewania oraz wniosków złożonych na ten sam adres – mówi Dariusz Czapla, z katowickiego ratusza.

Zapowiada, że środki dla wydanych rozstrzygnięć będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu dotacji.

- Zgodnie z nowelizacją przepisów w sprawie ustalania prawa do dodatku węglowego termin na wypłatę świadczenia upływa po dwóch miesiącach od daty złożenia wniosków – przypomina Dariusz Czapla.

Nie wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie

Do 20 września 2022 do Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi wpłynęło 17, 4 tys. wniosków o dodatek węglowy.

Rozpatrzono 75 proc. złożonych wniosków tj. 13 tys., z czego pozytywnie - 10 600, a łączna kwota do wypłaty na wrzesień z rozpatrzonych wniosków to 31 800 000 zł.

- Do Centrum Świadczeń Socjalnych nie wpłynęły środki od wojewody. Dodatki węglowe będą wypłacone po otrzymaniu środków na ten cel i wprowadzeniu do budżetu środków na wypłaty dodatku węglowego – podaje łódzki ratusz.

W Łodzi wydano 2 400 decyzji o odmowie prawa do świadczenia. Urzędnicy zdradzają, że najczęstszą przyczyną odmowy prawa do dodatku węglowego jest brak wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wskazanego we wniosku o dodatek węglowy źródła ogrzewania np. w deklaracji zgłoszony jest piec kaflowy, a we wniosku wskazano główne źródło ogrzewania 0 kominek, którego nie ma w ewidencji.

- Realizacja wypłat dodatku węglowego możliwa jest jedynie po przekazaniu gminie  środków na ten cel przez wojewodę. W związku z tym konieczne będzie wprowadzenie zmian w budżecie uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi – podkreślają łódzcy urzędnicy. Według ich szacunków do Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi wpłynie jeszcze około 12, 6 tys. wniosków. Można składać do 30 listopada.

A w Warszawie od 17 sierpnia wpłynęło 2806 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. - Wypłaty jeszcze nie ruszyły, ponieważ wojewoda nie przekazał środków na ten cel. Urząd wnioskował o 12,24 mln zł na wypłatę samego dodatku węglowego – mówi Aleksandra Grzelak, ze stołecznego ratusza.

Przypomina, że warunki wypłaty dodatku określa ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Warunki te uległy jednak zmianie po wejściu w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

- Nowa ustawa weszła w życie we wtorek i uwzględnia również nowelizację ustawy o dodatku węglowym. Oznacza to, że złożone wnioski mogą wymagać ponownej analizy- zauważa warszawska urzędniczka.

Teraz ruch będzie należał do samorządów

Łódzcy urzędnicy dodają, że ustawa z 15 września wprowadziła zmiany do ustawy o dodatku węglowym m.in.: przysługuje jeden dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania.

- W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, wtedy przysługuje jeden dodatek węglowy na wszystkie gospodarstwa domowe zamieszkujące pod tym adresem – podkreślają urzędnicy z Łodzi.

Dodają, że dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, jeżeli źródło ogrzewania wskazane we wniosku zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia 11 sierpnia oraz, że wydłużono termin na wypłatę dodatku węglowego do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale musi być wypłacony do 30 grudnia 2022 roku.

Jak podało w środę ministerstwo klimatu i środowiska pierwsza transza środków na dodatek węglowy wynosi 9,5 mld zł. Pieniądze będą przesyłane do gmin niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na kontach Urzędów Wojewódzkich. - Samorządy muszą teraz uruchomić procedury, mające na celu jak najszybszą dystrybucję pieniędzy – podaje resort.

A w Krakowie bez dodatku węglowego

Nietypowa sytuacja jest w Krakowie. Tam do 19 września wpłynęło 26 wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

– Od 1 września 2019 roku w mieście obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania paliw stałych. Z tego względu składanie wniosków o dodatek węglowy przez mieszkańców Krakowa jest bezprzedmiotowe i w przypadku złożenia takiego wniosku zostanie wydana decyzja odmawiająca przyznanie tego dodatku – mówi Emilia Król, z krakowskiego magistratu.

I dodaje, że dlatego w tym mieście problem z terminowym otrzymaniem środków na wypłaty dodatku węglowego nie występuje.

Dodatek na inne paliwa

We wtorek weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla gospodarstw domowych, które ogrzewają mieszkania innymi źródłami ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych to jednorazowa pomoc, która wynosi:

3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego

1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym

500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Dodatek nie przysługuje, gdy źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest gaz sieciowy lub gaz LPG z tzw. butli gazowej.

2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 roku. Wniosek będzie można złożyć do 30 listopada. Te dodatki będą wypłacane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.