I tym samym Łódź nie jest już trzecim, a czwartym miastem pod względem liczby mieszkańców. Wyprzedził ją Wrocław.

- Dane które opublikował Główny Urząd Statystyczny nie zaskakują. Od lat widzimy rosnące zainteresowanie Wrocławiem, z czego jesteśmy bardzo dumni. Mam tutaj na myśli zarówno studentów, jak i szeroko rozumiany biznes – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Wyludnia się ściana wschodnia

Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejną partię danych z najnowszego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który przeprowadzono w 2021 roku. Wynika z nich, że pod koniec marca ub. roku w Polsce mieszkało 38 036 118 osób (48,3 proc. populacji stanowili mężczyźni, a 51,7 proc. kobiety).

Według ostatecznych wyników NSP 2021 liczba ludności Polski była mniejsza o 1,2 proc. (475 706) w porównaniu z wynikami spisu 2011 roku.

Na przełomie dekady odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym zmienił się z 18,7 proc. do 18,4 proc., w wieku produkcyjnym z 64,4 proc. do 59,3 proc., zaś w wieku poprodukcyjnym z 16,9 proc. do 22,3 proc. Oznacza to, że co piąty mieszkaniec Polski ma już ponad 60 lat.

W miastach mieszka 59,8 proc., zaś na wsiach 40,2 proc. osób. Najwięcej ludzi zamieszkuje na Mazowszu - 5 mln 514 tys. mieszkańców, co stanowi 14,5 proc. ludności całego kraju.  W stosunku do ostatniego spisu województwo to, notuje także największy wzrost liczby mieszkańców (o 246 tys. osób).

Ale w wielu województwach odnotowano jednak spadek liczby ludności. Najmniejsze województwa pod względem liczby mieszkańców to opolskie i lubuskie. W tym pierwszym żyje 954 tys. osób, a w tym drugim - 991 tys. W obu tych województwach spadła liczba mieszkańców.

Na przełomie ostatniej dekady największy spadek liczby ludności zanotowano w województwie świętokrzyskim (6,6 proc.), opolskim (6,1 proc.), lubelskim (5,7 proc.).  Największy przyrost nastąpił w woj. mazowieckim o 4,7 proc. i pomorskim o 3,6 proc.

Z kolei na Pomorzu zanotowano spory wzrost mieszkańców wsi, co wiąże się z wyprowadzaniem części mieszkańców z Trójmiasta do gmin ościennych.

Ubywa mieszkańców na tzw. ścianie wschodniej. Największy spadek zanotowano na ścianie wschodniej - w województwach : warmińsko-mazurskim, podlaskim oraz lubelskim. Wyjątkiem jest także wschodnia część województwa. zachodniopomorskiego, gdzie także spada liczba mieszkańców.

Coraz większe zainteresowanie Wrocławiem

Z danych GUS widać, że rośnie liczba mieszkańców w gminach otaczających największe polskie metropolie. Oznacza to rozpływanie się aglomeracji poza granice administracyjne miast. Rekord przyrostu liczby ludności zanotowała gmina Stawiguda pod Olsztynem, gdzie w porównaniu z 2011 roku zanotowano aż 111,8 proc. wzrost osób zamieszkujących.

Na kolejnych miejscach plasuje się gmina Kosakowo (woj. pomorskie, 89,5 proc. więcej) oraz gmina Czernica (woj. dolnośląskie, 79,1 proc. więcej mieszkańców). Dane z miast wojewódzkich wskazują, że największy wzrost liczby mieszkańców zanotowała Zielona Góra, w której w porównaniu z 2011 rokiem mieszka o 17,7 proc. więcej osób. 

Na kolejnych miejscach pod względem wzrostu liczby mieszkańców plasują się Warszawa, Rzeszów, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Opole oraz Białystok.

W pozostałych miastach liczba osób zamieszkująca poszczególne ośrodki zmalała. Największy spadek zanotowały Katowice - o 8,1 proc. oraz Łódź o 8 proc.

A to oznacza, że Łódź nie jest już trzecim, a czwartym miastem pod względem liczby mieszkańców. Wyprzedził ją Wrocław, gdzie jak wynika z Narodowego Spisu Powszechnego w marcu 2021 roku żyło – 672929 osób. To wzrost o niemal siedem procent.

- Dane które opublikował Główny Urząd Statystyczny nie zaskakują. Ale trzeba także pamiętać, że dane GUS-u pokazują tylko cześć naszej rzeczywistości. Nie uwzględniają bowiem napływu naszych nowych sąsiadów z Ukrainy. Szacujemy, że może ich być w naszym mieście już 250 tys. – mówi prezydent Sutryk.

Łodzi mieszkańców nie ubywa tak gwałtownie

Władze Łodzi nie martwią się spadającą liczbą mieszkańców. - Paradoksalnie spis jest dla Łodzi pozytywny, bo według GUS w 2021 roku mieliśmy 670 tysięcy mieszkańców, tymczasem prognozy tego samego GUS mówiły, że łodzian będzie pięć tys. mniej – zauważa Marcin Masłowski, rzecznik prezydent Łodzi.

Dodaje, że to oznacza, że powoli, ale systematycznie wyhamowujemy trend spadku demograficznego w mieście.

- Wynika to z faktu, że od kilku lat mamy pozytywny trend wśród młodych ludzi - więcej ich do Łodzi przyjeżdża, niż wyjeżdża. To oni po studiach założą tu rodziny – mówi Marcin Masłowski.

Podkreśla, że wcale tak nie jest, że w Łodzi mieszka 670 tysięcy osób. - Z nocnych logowań na telefony komórkowe wiemy, że faktycznych mieszkańców było w 2021 roku około 740 tys. To są pracownicy z zagranicy, studenci, obywatele Ukrainy i Białorusi – twierdzi rzecznik prezydent Łodzi.

I dodaje, że po wybuchu wojny w Ukrainie – władze miasta szacują liczbę mieszkańców na minimum 800 tysięcy.

Największym miastem w Polsce nadal pozostaje Warszawa z liczbą 1 860 281 mieszkańców.