Starają się o niego także osoby, które wymieniły źródło ogrzewania, ale zostawiły w domu stary piec węglowy. - Zdarzają się korekty złożonych deklaracji do  Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale czy będzie to zjawisko w większej skali trudno dziś ocenić – mówi Agata Lewandowska, z Urzędu Gminy w Deszcznie w województwie lubuskim.

Czytaj więcej

Polacy już zgłaszają się po dodatek węglowy. Trochę za szybko

Starsi składają osobiście

Od środy można już składać wnioski o dodatek węglowy. Wsparcie w wysokości trzech tys. zł otrzymają osoby, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem  kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

I takie wnioski już do urzędów gmin spływają. Tylko w gminie Deszczno przez dwa dni złożyło je 200 osób. W gminie Rakszawa na Podkarpaciu wpłynęły od 160 mieszkańców.

- Wszystkie złożone osobiście. Mieszkańcy dosyć często potrzebują pomocy pracownika urzędu przy składaniu takich wniosków – przyznaje Bożena Więcław – Babiarz, z Urzędu Gminy Rakszawa.

Podobnie jest w gminie Deszczno. - Wniosków przesłanych e-PUAP-em jest niewiele. Mieszkańcy w zdecydowanej większości wola przyjść osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie – przyznaje Agata Lewandowska.

Czytaj więcej

Ciepłownie nie mają węgla. „Sytuacja jest dramatyczna”

Mieszkańcy Tarnowa na razie mogą złożyć wniosek tylko przez internet. Osobiście będą to mogli zrobić w w Centrum Usług Społecznych przy ul. Brodzińskiego 14 od 26 sierpnia.

- Termin rozpoczęcia składania wniosków o dodatek węglowy wynika z konieczności zatwierdzenia przez tarnowskich radnych zmian w statucie Centrum Usług Społecznych, które pozwolą tej miejskiej instytucji na przyjmowanie wniosków i wypłatę dodatków. Formularze wniosków można pobrać z internetu, wydrukować i wypełnić, osoby, które nie mają takiej możliwości, otrzymają je w CUS – podają urzędnicy z Tarnowa.

Tylko jeden wniosek na rodzinę

Agata Lewandowska z Deszczna zapewnia, że wypełnienie wniosku nie sprawia problemów, chyba że dla osób w starszym wieku.

- Osoby starsze nie posiadają adresu e-mailowego oraz w zdecydowanej większości – konta bankowego – mówi urzędniczka z Deszczna.

A Bożena Więcław – Babiarz, z Rakszawy przyznaje, że mieszkańcy czasami pytają ile wniosków może być złożonych z jednego domu czy tylko jeden.

Tylko jeden. – Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego –podają urzędnicy z Gdańska.

W Przemyślu to nowe świadczenie będzie realizować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To tam jest dostępny formularz wniosku o dodatek węglowy, ale też w Biurze Obsługi Klienta czy na stronie internetowej MOPS Przemyśl,

- Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków oraz wpisywanie adresu e-mail, na który będzie wysyłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego – apelują przemyscy urzędnicy.

Kupiłeś tańszy węgiel? Dodatku nie dostaniesz

Dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom jeśli głównym źródłem ogrzewania domu jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem.

Skład paliwa musi zawierać co najmniej 85 proc. węgla kamiennego i być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 roku.

Można to robić osobiście, albo przez internet, ale wówczas wniosek należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jak podaje gdański magistrat świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały ze wsparcia na zakup tańszego węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Wymienili piec, ale też chcą dostać dodatek

Urzędnicy spodziewają się, że najwięcej wniosków wpłynie w tym miesiącu. - Będzie to okres od 17 do 31 sierpnia – uważa Bożena Więcław – Babiarz, z Rakszawy.

To samo mówi urzędniczka z Deszczna. - Zakładamy, że największa fala wniosków będzie na początku, tj. w ciągu pierwszego miesiąca- mówi Agata Lewandowska.

Wsparcie chcą też otrzymać osoby, które wymieniły piec na węgiel na inne źródła ogrzewania i takie informacje przekazały do  Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

- Około 30-40 osób na chwilę obecną zmieniło dane złożone do CEEB – mówi Bożena Więcław – Babiarz, z Urzędu Gminy w Rakszawie.

Także Agata Lewandowska z Deszczna przyznaje, że zdarzają się korekty złożonych deklaracji, ale czy będzie to zjawisko w większej skali trudno dziś ocenić.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informację o przyznaniu dodatku węglowego wnioskodawca otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail. Brak adresu nie oznacza, że wnioskodawca pieniędzy nie dostanie.

- Wypłata zapomogi będzie przelana na podany rachunek bankowy lub kartę przedpłaconą otrzymaną z Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi – podają łódzcy urzędnicy.