- Uczniom z Ukrainy, ale też z każdego innego kraju przyjętym do szkół, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, przysługuje dodatkowa, bezpłatna nauka języka polskiego w szkole. Dla tych uczniów mogą być również organizowane dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu – zapowiada Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Specjalna oferta dla uczniów z Ukrainy

Od 24 lutego, czyli od początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 5,25 mln uchodźców z Ukrainy podała w środę Straż Graniczna. Były to głównie kobiety i dzieci.

Ale w tym samym czasie ponad 3,359 mln osób. A to oznacza, że niespełna dwa miliony uchodźców zostało w naszym kraju. W tym wiele dzieci. To dla nich przygotowywana jest specjalna oferta edukacyjna.

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie otwiera nowy kierunek operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych pod patronatem firmy Starbag.

Czytaj więcej

Majchrowski: Już co piąty mieszkaniec to Ukrainiec

Dla młodych uchodźców przygotowano specjalną ofertę. - To dodatkowe lekcje wyrównawcze z języka polskiego, język ukraiński czy kultura ukraińska jako osobne przedmioty. Uczniowie będą też mogli skorzystać z internatu szkolnego – podaje rzeszowski ratusz.

Urzędnicy wskazują, że korzyści jakie mogą płynąć z nauki w tej szkole to m.in.: kształcenie według programu edukacji MEN – uzyskanie dyplomu i uprawnień honorowanych w UE,  zapewnienie zawodu w branży, która boryka się z problemem braku pracowników, połączenie systemu edukacji z wymogami biznesu.

- Oferta kierowana jest oczywiście także do uczniów z Polski. Nabór został przedłużony i będzie trwał do końca sierpnia – podają rzeszowscy urzędnicy.

I specjalne oddziały przygotowawcze

Inne samorządy stawiają głównie na klasy przygotowawcze w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży z Ukrainy. - U nas priorytetem jest sprawne funkcjonowanie tej grupy uczniów w polskim systemie oświaty – mówi Izolda Boguta, z lubelskiego ratusza.

Dodaje, że z myślą o ułatwieniu nauki w języku polskim i dostosowaniu metod i form realizacji programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w poprzednim roku szkolnym działały oddziały przygotowawcze w dwóch liceach ogólnokształcących. W nowym roku - miasto utworzy je stosownie do potrzeb uczniów z Ukrainy.

W Krakowie we wszystkich typach szkół utworzono 100 takich oddziałów. - W roku szkolnym 2022/2023 również planowane jest utworzenie oddziałów przygotowawczych dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Będą uruchamiane w zależności od potrzeb, także w szkołach ponadpodstawowych, w tym w liceach i technikach – zapowiada Małgorzata Tabaszewska, z krakowskiego magistratu.

Podkreśla, że nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone w oparciu o realizowane w szkole programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego.

- Jest to szczególnie istotne w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy są już niemal dorosłymi lub dorosłymi osobami i wybierają ścieżkę kształcenia pod kątem własnych zainteresowań i chęci dalszego rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego – dodaje urzędniczka.

Podkreśla, że zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia.

Czytaj więcej

Uchodźcy są szansą dla Polski. Ale trzeba im pomóc w aklimatyzacji

Ponadto, dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca na terytorium Polski albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole naukę języka i kultury kraju pochodzenia.

- Nauka języka obcego jako języka mniejszości narodowej dla mniejszości ukraińskiej była w minionym roku szkolnym realizowana w międzyszkolnym zespole nauczania języka obcego jako języka mniejszości narodowej mieszczącym się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 – mówi Małgorzata Tabszewska. Na razie nie wiadomo gdzie taki zespół będzie działać w najbliższym roku szkolnym.

Także w Gdańsku po wakacjach z całą pewnością kontynuowane będą oddziały przygotowawcze na poziomie szkoły średniej dla nowych uczniów, którzy dopiero przybyli do Polski i nie mają możliwości płynnego rozpoczęcia edukacji w naszym systemie.

- Ile takich oddziałów ostatecznie zostanie uruchomionych zależy od potrzeb, które będziemy znali po 1 września – podaje Patryk Rosiński, z Urzędu Miasta Gdańska.

A także pomoc w nauce zdalnej

W Warszawie w nadchodącym roku szkolnym będzie funkcjonował nowy zawód na poziomie technikum - technik stylista w Technikum Odzieżowym i Fryzjerskim przy ul. Kazimierzowskiej 60.

Będzie przygotowywać przyszłych stylistów do: projektowania wyrobów odzieżowych i fryzur; prowadzenia analizy kolorystycznej typu urody, korygowania niedoskonałości urody i sylwetki, dobierania ubioru, dodatków, fryzur i makijażu do sylwetki klienta i okazji. 

- Nie posiadamy szczegółowej informacji, ilu uczniów z Ukrainy było zainteresowanych kształceniem w tym zawodzie lub w innych zawodach, które oferują nasze technika i szkoły branżowe I stopnia – przyznaje wiceprezydent Warszawy.

Przypomina, że uczniowie z Ukrainy, którzy w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty mogli brać udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

- Uczniowie z Ukrainy, ale też z innych krajów, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym, mogą uczyć się również w oddziałach przygotowawczych – przypomina pani wiceprezydent.

Przed wybuchem wojny w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez stołeczny ratusz były trzy takie oddziały, a już do końca roku szkolnego - 22 oddziały. Dla takich uczniów może być prowadzona dodatkowa, bezpłatna nauka języka polskiego w szkole, ale też dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu.

Natomiast dla uczniów z Ukrainy, którzy zamierzają pozostać w ukraińskim systemie edukacyjnym Warszawa przygotowała i przygotowuje kolejne miejsca do nauki zdalnej - wraz z UNICEFEM.

- To Warszawskie Centra Edukacji i Rozwoju gdzie młodzież niemająca odpowiednich warunków w domu będzie mogła, w czasie rzeczywistym łączyć się z ukraińską szkołą. Centra są umeblowane i wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy – mówi prezydent Kaznowska.