Projekt rezolucji złożyła grupa radnych. Został przyjęty jednogłośnie – głosami 36 rajców obecnych na sesji rady miasta. – To historyczna rezolucja. Pierwszy, oficjalny dokument polskiego organu stanowiącego popierający wejście Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO oraz wzywający do opracowania „Ukraińskiego Planu Marshalla" . To także pierwsza w historii Rady Miasta Krakowa rezolucja w języku ukraińskim i polskim – podkreśla Łukasz Wantuch, radny i jeden z wnioskodawców rezolucji.

Nowością jest nie tylko język dokumentu ale także jego robocza nazwa „Rezolucja Irpień”. Irpień to ukraińskie miasto, które podobnie jak Bucza stało się symbolem zniszczeń i bestialstwa rosyjskiej armii. Zostało zniszczone w 80 proc. i dlatego właśnie zostało wybrane jako nazwa rezolucji. Podczas sesji, na której została uchwalona rezolucja głos zabrała (przez połączenie zdalne) przewodnicząca rady Irpienia oraz przedstawiciele rady miejskiej Kijowa – dziękując za poparcie i pomoc.

W treści uchwalonej rezolucji czytamy m.in. : na rządzie polskim i państwach europejskich spoczywa moralny obowiązek wzięcia udziału w odbudowie Ukrainy. Ich walka jest wojną o swoją Ojczyznę, ale również o bezpieczną Europę, dlatego apelujemy do wszystkich rządów, narodów i państw o rozpoczęcie aktywnych działań mających na celu rozpoczęcie przygotowań do odbudowy Ukrainy po zwycięskim odparciu rosyjskiej inwazji. Muszą to być działania wieloletnie, a nie jednorazowe. Analogicznie do planu Marshalla, który pomógł odbudować Europę po II wojnie światowej i zapewnił gospodarcze fundamenty europejskiej demokracji

Ponadto krakowscy radni podkreślali, że trwały pokój w Ukrainie może być zapewniony jedynie wtedy, gdy Ukraina zostanie stałą częścią europejskich i światowych struktur politycznych i militarnych. - Inaczej po zwycięskiej wojnie, za 10 czy 20 lat, Federacja Rosyjska może powtórnie dokonać agresji militarnej. Może również stosować narzędzia nacisku czy wręcz szantażu ekonomicznego. Dlatego akces Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej jest jedynym sposobem na zapewnienie długoletniego pokoju w tej części Europy - uzasadniali radni w rezolucji.