W pierwszym tygodniu czerwca podpisano list intencyjny dotyczący powołania Uznamsko-Wolińskiej Doliny Wodorowej, mającej wspierać rozwój alternatywnych źródeł energii w rejonie Uzdrowiska Świnoujście. Jego inicjatorami byli prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz oraz prezes spółki EcoEnergyH2 Piotr Kosowicz.

Celem działań nowej doliny wodorowej będzie m.in. rozwój projektów zakładających zastosowanie wodoru w zeroemisyjnym i niskoemisyjnym transporcie morskim i lądowym. W grę ma wchodzić budowa jednostek morskich z napędem wodorowym oraz systemów załadunku wodoru na statki.

- Dolina sprzyjać będzie promowaniu możliwości rozwoju „zielonych” obszarów przemysłowych gwarantujących powstanie nowych stabilnych miejsc pracy, sprzyjając jednocześnie ochronie miejscowego klimatu – zapowiada Urząd Miasta Świnoujście. Ma być – jak stwierdzono w komunikacie - niepowtarzalną szansą rozwoju regionu.

Czytaj więcej

Mazowsze kolejnym regionem, w którym powstanie dolina wodorowa

Podpisanie listu intencyjnego to dopiero początek drogi w organizowaniu doliny. Teraz będzie opracowywany statut przedsięwzięcia, następnie jego rejestracja, a po zakończeniu spraw organizacyjnych – ogłoszenie deklaracji członkowskiej, pozwalającej na przyłączanie się do projektu kolejnych podmiotów. Zainteresowani już teraz mogą kontaktować się w tej sprawie z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów w świnoujskim Urzędzie Miasta.

Wodór jest postrzegany jako paliwo, które wobec perspektywy coraz większego ograniczania emisji będzie napędzać rozwój przedsiębiorczości w regionach. W końcu lutego 2022 r. z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu powołana została Dolnośląska Dolina Wodorowa, której głównym partnerem jest KGHM Polska Miedź. Blisko miesiąc wcześniej, w końcu stycznia 2022 r. przedstawiciele samorządów, uczelni wyższych, spółek paliwowych i energetycznych powołali Śląsko-Małopolską Dolinę Wodorową, mająca przyczynić się do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji OZE.

Czytaj więcej

Transformacja Śląska: zielony wodór zamiast czarnego węgla

Z kolei w maju ub. roku została zainicjowana, a w listopadzie powołana Podkarpacka Dolina Wodorowa. Oparta o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem nadwyżek energii produkowanej z instalacji OZE, pozwoli wykorzystać potencjał Rzeszowa i regionu w zakresie nowoczesnych technologii. W ten sposób ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu oraz zwiększenia jego atrakcyjności inwestycyjnej.

Rząd zapowiada rozwijanie gospodarki wodorowej, a powstające doliny wodorowe mają być szansą na rozwój polskiego przemysłu, firm współpracujących oraz ośrodków badawczo – analitycznych. Takie ekostystemy pozwoliłyby budować cały łańcuch wartości związany z gospodarką wodorową: od produkcji, przez transport, magazynowanie, aż do finalnego wykorzystania ekologicznego paliwa.