Lato: czas na lifting wodnych magistrali

fot. AdobeStock

Wakacje to czas remontów i budowy sieci wodociągowych w wielu miastach w Polsce. Prace prowadzone są tak, by nie utrudniać życia mieszkańcom.

W Lublinie w połowie czerwca ruszył remont magistrali wodociągowej, która zaopatruje w wodę ok. 40 proc. mieszkańców miasta, w tym najwyżej usytuowane rejony, jak Węglin Północny, Węglin Południowy oraz Węglinek. Rury były kładzione na początku lat 70. ubiegłego wieku. Lubelski MPWiK przygotował się do remontu staranie. – To kontynuacja prac wykonywanych latach 2014–2015 w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”, dofinansowywanego z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” – mówi Magdalena Bożko, rzecznik lubelskich wodociągów. Remont będzie prowadzony w dwóch etapach, prace potrwają do końca września. Będą prowadzone metodą bez wykopów, dzięki temu nie będzie utrudnień dla mieszkańców. Inwestycja pochłonie blisko pięć mln zł.

Będą nawet fontanny

W poprawę gospodarki wodno-ściekowej inwestuje także Gdańsk. – Część z inwestycji będzie realizowana w ramach III etapu gdańskiego projektu wodno-ściekowego, dofinansowanego ze środków POIŚ. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa odprowadzania ścieków w mieście oraz poszerzenie dostępu do kanalizacji sanitarnej – wyjaśnia Alicja Bittner z gdańskiego ratusza. Tamtejsze wodociągi zaplanowały m.in. rozbudowę systemu monitoringu gdańskiego układu wodociągowego, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Olimpijskiej i Łyżwiarskiej czy w ul. Kartuskiej, a także przebudowę kilku kolektorów sanitarnych. Do wymiany pójdzie też ponad 4 km sieci wodociągowych. Poza tym zaplanowano rozbudowę układu wodno-kanalizacyjnego w dzielnicy Letnica i kanalizacji na Nowym Świecie. Ale nie tylko.

fot. AdobeStock

W tym sezonie planujemy odbudowę dwóch fontann w Gdańsku oraz budowę kolejnych zdrojów, które pozwalają korzystać z wody pitnej – mówi Alicja Bittner. Miasto nie podaje, ile będą kosztowały te inwestycje.

Poważne projekty

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna obecnie realizuje dwa duże projekty związane z uporządkowaniem systemu gospodarowania wodami opadowymi i gospodarki ściekowej. Oba są dofinansowywane z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2014–2020”. W ramach z pierwszego tych projektów powstanie 11 podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności prawie 6500 m sześciennych, dodatkowo inwestycja obejmuje modernizację lub budowę ponad 7 km sieci kanalizacji deszczowej. Prace mają zakończyć się w 2023 roku.

– Pozwoli to na zabezpieczenie narażonych na zalewania obszarów Katowic, które w wyniku negatywnych zmian klimatycznych coraz częściej są zagrożone lokalnymi podtopieniami po intensywnych opadach deszczu – tłumaczy Dariusz Czapla z katowickiego ratusza. Zebrana woda będzie mogła być wykorzystana przez służby komunalne, np. do podlewania zieleni miejskiej. Inwestycja pochłonie blisko 64 mln zł.

fot. AdobeStock

Drugi projekt jest jeszcze bardziej ambitny – obejmuje budowę i modernizację blisko 81 km sieci kanalizacyjnych i nowych kolektorów sanitarnych, umożliwiających rozdział ścieków na ścieki bytowe i wody opadowe. Inwestycja obejmie także wymianę urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Panewniki i Podlesie. Całość prac ma kosztować 345 mln zł, wszystko ma być gotowe do 2022 roku. – Pozwoli nam to poza podniesieniem efektywności odbioru ścieków na ograniczenie dopływu deszczówki do oczyszczalni – zapowiada Dariusz Czapla.

Katowickie wodociągi planują też wiele mniejszych inwestycji związanych z budową kanalizacji, kolektora sanitarnego czy modernizacją przepompowni. Dodatkowe prace będą także prowadzone w obu katowickich oczyszczalniach. W sumie z własnych środków Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna planuje wydać ponad 54 mln zł.

Żeby żyło się lepiej

Również Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu podczas wakacji planuje rozpoczęcie kilku inwestycji. Na budowę kilku odcinków kanalizacji i tłoczni MPWiK przeznaczy blisko 20 mln zł. Największym projektem jest skanalizowanie i podłączenie do sieci wodociągowej budynków na osiedlach Jerzmanów i Jarnołtów. Inwestycja warta ok. 40 mln zł jest możliwa dzięki unijnym dotacjom.

Korzyści z realizacji tych inwestycji to przede wszystkim podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców, poprawa warunków sanitarnych, a także likwidacja uciążliwych zapachów, które dziś powstają przy odprowadzaniu ścieków do szamb – wylicza Martyna Bańcerek, rzecznik wrocławskich wodociągów.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Życie w cieniu szybu

Górnicze osiedle Nikiszowiec w Katowicach liczy ponad sto lat. Drzemie w nim potencjał społeczny ...

#LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość!

28 marca w Filharmonii Zielonogórskiej odbędzie się konferencja zapowiadająca kampanię „#LubuskieChallenge – Łączy nas ...

Spór o model rozwoju regionów

Nie wszystko w polityce regionalnej da się zmienić poprzez rozwój metropolii – mówi Zygmunt ...

Ludność pod lepszą ochroną

Władze lokalne będą musiały dokładnie zaplanować, jak pomagać w przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Producenci ładnej zabawy

20 lat temu zaczęli od wakacyjnej sprzedaży baloników w parku. Dzisiaj wysyłają ozdoby własnej ...

W Krakowie pierwszy rok bez kopciucha

7 tysięcy kontroli i ponad 23 tys. złotych z mandatów – to w skrócie ...