Lato: czas na lifting wodnych magistrali

fot. AdobeStock

Wakacje to czas remontów i budowy sieci wodociągowych w wielu miastach w Polsce. Prace prowadzone są tak, by nie utrudniać życia mieszkańcom.

W Lublinie w połowie czerwca ruszył remont magistrali wodociągowej, która zaopatruje w wodę ok. 40 proc. mieszkańców miasta, w tym najwyżej usytuowane rejony, jak Węglin Północny, Węglin Południowy oraz Węglinek. Rury były kładzione na początku lat 70. ubiegłego wieku. Lubelski MPWiK przygotował się do remontu staranie. – To kontynuacja prac wykonywanych latach 2014–2015 w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”, dofinansowywanego z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” – mówi Magdalena Bożko, rzecznik lubelskich wodociągów. Remont będzie prowadzony w dwóch etapach, prace potrwają do końca września. Będą prowadzone metodą bez wykopów, dzięki temu nie będzie utrudnień dla mieszkańców. Inwestycja pochłonie blisko pięć mln zł.

Będą nawet fontanny

W poprawę gospodarki wodno-ściekowej inwestuje także Gdańsk. – Część z inwestycji będzie realizowana w ramach III etapu gdańskiego projektu wodno-ściekowego, dofinansowanego ze środków POIŚ. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa odprowadzania ścieków w mieście oraz poszerzenie dostępu do kanalizacji sanitarnej – wyjaśnia Alicja Bittner z gdańskiego ratusza. Tamtejsze wodociągi zaplanowały m.in. rozbudowę systemu monitoringu gdańskiego układu wodociągowego, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Olimpijskiej i Łyżwiarskiej czy w ul. Kartuskiej, a także przebudowę kilku kolektorów sanitarnych. Do wymiany pójdzie też ponad 4 km sieci wodociągowych. Poza tym zaplanowano rozbudowę układu wodno-kanalizacyjnego w dzielnicy Letnica i kanalizacji na Nowym Świecie. Ale nie tylko.

fot. AdobeStock

W tym sezonie planujemy odbudowę dwóch fontann w Gdańsku oraz budowę kolejnych zdrojów, które pozwalają korzystać z wody pitnej – mówi Alicja Bittner. Miasto nie podaje, ile będą kosztowały te inwestycje.

Poważne projekty

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna obecnie realizuje dwa duże projekty związane z uporządkowaniem systemu gospodarowania wodami opadowymi i gospodarki ściekowej. Oba są dofinansowywane z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2014–2020”. W ramach z pierwszego tych projektów powstanie 11 podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności prawie 6500 m sześciennych, dodatkowo inwestycja obejmuje modernizację lub budowę ponad 7 km sieci kanalizacji deszczowej. Prace mają zakończyć się w 2023 roku.

– Pozwoli to na zabezpieczenie narażonych na zalewania obszarów Katowic, które w wyniku negatywnych zmian klimatycznych coraz częściej są zagrożone lokalnymi podtopieniami po intensywnych opadach deszczu – tłumaczy Dariusz Czapla z katowickiego ratusza. Zebrana woda będzie mogła być wykorzystana przez służby komunalne, np. do podlewania zieleni miejskiej. Inwestycja pochłonie blisko 64 mln zł.

fot. AdobeStock

Drugi projekt jest jeszcze bardziej ambitny – obejmuje budowę i modernizację blisko 81 km sieci kanalizacyjnych i nowych kolektorów sanitarnych, umożliwiających rozdział ścieków na ścieki bytowe i wody opadowe. Inwestycja obejmie także wymianę urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków Panewniki i Podlesie. Całość prac ma kosztować 345 mln zł, wszystko ma być gotowe do 2022 roku. – Pozwoli nam to poza podniesieniem efektywności odbioru ścieków na ograniczenie dopływu deszczówki do oczyszczalni – zapowiada Dariusz Czapla.

Katowickie wodociągi planują też wiele mniejszych inwestycji związanych z budową kanalizacji, kolektora sanitarnego czy modernizacją przepompowni. Dodatkowe prace będą także prowadzone w obu katowickich oczyszczalniach. W sumie z własnych środków Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna planuje wydać ponad 54 mln zł.

Żeby żyło się lepiej

Również Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu podczas wakacji planuje rozpoczęcie kilku inwestycji. Na budowę kilku odcinków kanalizacji i tłoczni MPWiK przeznaczy blisko 20 mln zł. Największym projektem jest skanalizowanie i podłączenie do sieci wodociągowej budynków na osiedlach Jerzmanów i Jarnołtów. Inwestycja warta ok. 40 mln zł jest możliwa dzięki unijnym dotacjom.

Korzyści z realizacji tych inwestycji to przede wszystkim podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców, poprawa warunków sanitarnych, a także likwidacja uciążliwych zapachów, które dziś powstają przy odprowadzaniu ścieków do szamb – wylicza Martyna Bańcerek, rzecznik wrocławskich wodociągów.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Pomysły rządu uderzają w budżety samorządów

Mniejsze dochody z PIT, skokowy wzrost płacy minimalnej, wyższe wydatki na oświatę - lokalne ...

Samorządy: przetargi na nowych zasadach

Prostsze procedury, waloryzacja ceny i jeden sąd odwoławczy mają usprawnić zamówienia publiczne. Samorządy muszą ...

Przy otwieraniu ofert nie może być wątpliwości

Procedury przetargowe muszą być jawne, tak aby nie naruszać uczciwej konkurencji i równego traktowania ...

Awangarda zielonej rewolucji

Bierzcie OZE w swoje ręce - namawiają samorządowców eksperci. Ale takie inwestycje to dziś ...

Znak pojawił się niespodziewanie 

Stała zmiana organizacji ruchu polegająca na zakazie ruchu ciężkich pojazdów wymagała rozważenia racji mieszkańców, ...

Upadek PBS rzucił cień na wszystkie banki spółdzielcze. Oto sytuacja branży

Spore środki zdeponowane przez gminy w bankach spółdzielczych są dużym problemem dla obu stron. ...