Są pieniądze na rozwój czytelnictwa. Samorządy mogą o nie wnioskować

Do końca października przedszkola i szkoły mogą wnioskować o pieniądze na rozwój czytelnictwa.

Publikacja: 25.09.2023 14:46

Są pieniądze na rozwój czytelnictwa. Samorządy mogą o nie wnioskować

Foto: Adobe Stock

Do 31 października 2023 r przedszkola, szkoły i biblioteki pedagogiczne mogą wnioskować o pieniądze w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Na realizację programu w 2024 r. zaplanowano ponad 29,5 mln zł.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że do 31 października 2023 r. wnioski do organów prowadzących mogą składać:

w ramach Kierunku interwencji 3.1. – dyrektorzy przeszkoli, szkół, w których działają oddziały przedszkolne oraz – po raz pierwszy w tej edycji programu – osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego,

w ramach Kierunku interwencji 3.2. – dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych oraz bibliotek pedagogicznych,

Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada 2023 roku.

Wsparcie finansowe z budżetu państwa może być udzielone: w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,

realizację działań promujących czytelnictwo.

W odniesieniu do szkół i bibliotek pedagogicznych na:

zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego jest uzależniona od liczby uczniów i wynosi:

dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza: nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,

od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,

więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,

dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;

dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;

dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;

dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;

dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:

nie więcej niż 70 – 2 500 zł,

od 71 do 170 – 3 000 zł,

więcej niż 170 – 4 500 zł.

"Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20 proc. kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym" - podkreśla resort edukacji.

Organ prowadzący szkołę, szkołę w ORPEG lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe, przeznacza nie mniej niż 50 proc. kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki.

Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2024 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 29 580 mln zł.

Szczegółowe materiały, m.in. informacje dotyczące aplikowania o wsparcie finansowe, terminy naborów, wskazówki, na co można przeznaczyć środki otrzymane z programu i kiedy przygotować sprawdzanie z realizacji przedsięwzięcia znajdują się na stronie MEiN.

Do 31 października 2023 r przedszkola, szkoły i biblioteki pedagogiczne mogą wnioskować o pieniądze w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Na realizację programu w 2024 r. zaplanowano ponad 29,5 mln zł.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że do 31 października 2023 r. wnioski do organów prowadzących mogą składać:

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse w regionach
Spektakularny wzrost inwestycji firm w małych województwach
Finanse w regionach
Pięć chorób fiskalnych polskich samorządów
Finanse w regionach
Inwestycje – busola samorządności
Finanse w regionach
NIK: rząd PiS ręcznie sterował finansami JST. "Nieudolne reformy i klientelizm"
Finanse w regionach
Minister finansów: System finansowania samorządów wymaga radykalnej zmiany
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?