Nowa propozycja dotycząca finansowania szpitali. „Nie chcemy robić rewolucji”

Samorządy i szpitale chcą zmian w przepisach i zwiększenia finansowania placówek. Nie jesteśmy w stanie dłużej udźwignąć rosnących strat szpitali – mówią samorządowcy.

Publikacja: 17.05.2023 10:29

Samorządowcy i reprezentanci szpitali apelują o wprowadzenie zmian w prawie umożliwiających dostosow

Samorządowcy i reprezentanci szpitali apelują o wprowadzenie zmian w prawie umożliwiających dostosowanie wyceny świadczeń medycznych do realnych kosztów ich udzielania

Foto: Fotorzepa / Beata Zaborowska

Organizacje samorządowe oraz reprezentanci szpitali apelują o szybkie wprowadzenie zmian w prawie umożliwiających dostosowanie wyceny świadczeń medycznych do realnych kosztów ich udzielania. Przygotowali własny projekt ustawy. – Staramy się w sposób koncyliacyjny zwrócić uwagę na problem, zanim będzie za późno – mówią.

Dokument przewiduje zmianę kilku przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. – Nasza inicjatywa jest inicjatywą oddolną, realizowaną poza podziałami politycznymi. Za tym projektem stoją organizacje samorządowe, organizacje zrzeszające świadczeniodawców, mamy też deklaracje wsparcia ze strony organizacji pacjenckich – mówi Roman Kolek, reprezentujący Związek Województw RP (ZWRP).

– Nam nie chodzi o to, żeby robić rewolucję. Chodzi o to, by robić ewolucję przepisów, które już obowiązują – dodaje Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich (ZPP). 

Czytaj więcej

„Szpitale w tragicznym położeniu”. Samorządowcy wskazują przyczyny

Oprócz ZWRP oraz ZPP pod projektem podpisał się Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Zakłada on m.in. uzupełnienie jednego przepisów, który już znajduje się w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Mowa o art. 31ha ust. 1 który stanowi, że przypadku „nadzwyczajnego wzrostu kosztów udzielania świadczeń” Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), na zlecenie ministra zdrowia, przygotowuje raport w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i wydaje rekomendację dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian. 

Samorządowcy i reprezentanci szpitali chcą, by przygotowanie tego typu raportów miało charakter obligatoryjny i systemowy. Autorzy projektu wskazali również, jakie elementy należałoby uwzględnić analizując koszty udzielania świadczeń. - W praktyce chodzi o taki mechanizm, który zobowiąże ministra zdrowia i AOTMiT  do podejmowania działań w kierunku dostosowania wyceny świadczeń do rosnących kosztów leczenia pacjentów, związanych m.in. z inflacją, wzrostem cen energii oraz ustawowym wzrostem wysokości wynagrodzeń pracowników – wyjaśnia Dariusz Rajczyk, prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

Autorzy projektu chcą przekonać ministerstwo zdrowia do przedstawienia go w formie inicjatywy ministerialnej. Tłumaczą, że wprowadzenie zmian jest konieczne. Bez tego szpitale będą borykać się z coraz większymi problemami finansowymi. Te wynikają wprost ze zmian rynkowych (rosnące ceny energii, żywności, leków, sprzętu itp.), ale też z obowiązków, jakie nakładają na nich przepisy. Chodzi o wzrost płac (wynikający z ustawowych podwyżek pensji dla pracowników medycznych, jak i będący rezultatem wzrostu płacy minimalnej), ale też np. ze zmian w ustawie o zamówieniach publicznych.

- Nałożyła ona na zamawiających (a więc również na szpitale) obowiązek uwzględnienia w umowach na roboty budowlane, dostawy lub usługi postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – tłumaczy Maciej Sokołowski, wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

Czytaj więcej

Kontrowersyjny konkurs na pieniądze dla SOR-ów

Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dodaje, że w projekcie chodzi o osiągnięcie większej stabilizacji w finansowaniu szpitali. W tej chwili otoczenie prawne, w jakim funkcjonują placówki (czyli rosnąca ilość wymagań, jakie powinny spełniać) rozmija się realiami ekonomicznymi.

– Od czterech lat, czyli od 2019 r. sytuacja szpitali powiatowych ulega pogorszeniu. Wprowadza się nowe przepisy i obowiązki, nie idą za nimi zmiany w finansowaniu ochrony zdrowia. Jeżeli w moim mieście podległy nam zakład opieki zdrowotnej przynosi 1,2 mln zł straty miesięcznie, to zbliżamy się do sytuacji, w której musimy zacząć coś robić, działać – mówi Krzysztof Rymuza, starosta pruszkowski, przedstawiciel Związku Powiatów Polskich.

Samorządowcy tłumaczą: - Nie jesteśmy w stanie dłużej udźwignąć rosnących strat szpitali. Staramy się w sposób koncyliacyjny zwrócić uwagę na problem i zachęcić władze do zastanowienia się nad tym, zanim nie będzie za późno.

Przypomnijmy, że ministerstwo zdrowia zaprzestało publikowania zestawień dotyczących poziomu zadłużenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ostatnie dane pochodzą z połowy ubiegłego roku. Na początek czerwca br. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych zapowiedział przedstawienie raportu, w którym pokazana zostanie aktualna sytuacja finansowa szpitali.

Organizacje samorządowe oraz reprezentanci szpitali apelują o szybkie wprowadzenie zmian w prawie umożliwiających dostosowanie wyceny świadczeń medycznych do realnych kosztów ich udzielania. Przygotowali własny projekt ustawy. – Staramy się w sposób koncyliacyjny zwrócić uwagę na problem, zanim będzie za późno – mówią.

Dokument przewiduje zmianę kilku przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. – Nasza inicjatywa jest inicjatywą oddolną, realizowaną poza podziałami politycznymi. Za tym projektem stoją organizacje samorządowe, organizacje zrzeszające świadczeniodawców, mamy też deklaracje wsparcia ze strony organizacji pacjenckich – mówi Roman Kolek, reprezentujący Związek Województw RP (ZWRP).

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse w regionach
Spektakularny wzrost inwestycji firm w małych województwach
Finanse w regionach
Pięć chorób fiskalnych polskich samorządów
Finanse w regionach
Inwestycje – busola samorządności
Finanse w regionach
NIK: rząd PiS ręcznie sterował finansami JST. "Nieudolne reformy i klientelizm"
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Finanse w regionach
Minister finansów: System finansowania samorządów wymaga radykalnej zmiany
Finanse w regionach
Rząd przedstawi szczegóły o finansach samorządów w ciągu miesiąca?