Chodzi o realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.W związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r. Minister Finansów poinformował JST o dodatkowych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej na bieżący rok.

Środki w wysokości ponad 1,6 mld zł zostaną przekazane na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w siedmiu miesięcznych ratach, z uwzględnieniem terminu wypłaty wynagrodzeń nauczycieli.

Jak podano w komunikacie, w środę 25 maja 2022 r. została przekazana rata za maj i czerwiec w łącznej wysokości 416 mln zł.

Przekazanie kolejnych rat w równych wysokościach (każda po 208 mln zł) nastąpi do 25. dnia każdego miesiąca.