Gospodarczy obraz województw. Niekwestionowana dominacja Mazowsza

Choć dane GUS potwierdzają, że duży może więcej i Mazowsze przoduje w większości statystyk, to już kolejne pozycje potrafią zaskakiwać. Warto zwrócić uwagę choćby na produkcję sprzedaną w budownictwie i przemyśle.

Publikacja: 09.05.2022 16:12

Gospodarczy obraz województw. Niekwestionowana dominacja Mazowsza

Foto: Adobe Stock

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o sytuacji gospodarczej województw w pierwszym kwartale 2022 r.

PKB

Z danych wynika, że produkt krajowy brutto Polski to 2,622 bln zł. Najwięcej z tego przypada na województwo mazowieckie – prawie 602 mld zł. Na dalszych miejscach znalazły się województwa: śląskie (blisko 307 mld zł), wielkopolskie (260 mld zł), dolnośląskie (218 mld zł) i małopolskie (prawie 212 mld zł). Na drugim biegunie tej listy znalazły się: opolskie (niespełna 53 mld zł), lubuskie (56 mld zł) i podlaskie (59 mld zł).

Czytaj więcej

Duża konkurencja o talenty. Samorządom trudno oszczędzać na płacach

Gdy przeliczamy PKB na jednego mieszkańca, na czele listy nadal znajduje się woj. mazowieckie (ponad 111 tys. zł). Na podium są też woj. dolnośląskie (75,6 tys. zł) oraz wielkopolskie (74,5 tys. zł). Listę zamykają województwa: lubelskie (47,3 tys. zł), podkarpackie (47,6 tys. zł) i warmińsko-mazurskie (48 tys. zł).

Bezrobocie

GUS podsumował też sytuację na rynku pracy w poszczególnych regionach. Okazuje się, że w marcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych w całej Polsce sięgała 902,1 tys. osób. Jak podliczyła Krajowa Izba Gospodarcza, było to o 19,7 tys. osób mniej niż w końcu lutego oraz o 176,3 tys. osób mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia na koniec marca to 5,4 proc. To o 0,1 pkt proc. mniej niż w lutym i o 1,0 pkt proc. mniej niż przed rokiem, co z kolei jest wynikiem słabszym niż w lutym, kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,1 pkt proc.

rp.pl

Najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w marcu w woj. warmińsko-mazurskim (8,6 proc.), za nim było podkarpackie (8,1 proc.) i kujawsko-pomorskie (7,6 proc.). Najniższą stopę bezrobocia miały natomiast wielkopolskie (3,1 proc.), śląskie (4,2 proc.) i małopolskie (4,5 proc.).

Wynagrodzenia – przemysł i budownictwo

Przeciętna pensja w okresie trzech pierwszych miesięcy wyniosło średnio dla całego kraju 6273 zł w przemyśle i 6118 zł w budownictwie. – W stosunku do wyników z ubiegłego roku płace w przemyśle wzrosły o 10,1 proc., a w budownictwie o 13,9 proc. – podliczyła KIG.

Czytaj więcej

Samorządy czeka skokowy wzrost zadłużenia?

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle w okresie styczeń–marzec zanotowano w woj. mazowieckim (6932 zł), a dalej w śląskim (6905 zł) i dolnośląskim (6868 zł). Najniższe płace otrzymywali pracownicy zakładów przemysłowych w woj. warmińsko-mazurskim (5387 zł), podkarpackim (5423 zł) i podlaskim (5487 zł). W budownictwie najwyższy poziom średnich wynagrodzeń zaobserwowano w woj. mazowieckim (średnio 7996 zł), dolnośląskim (6671 zł) i podlaskim (6501 zł). Woj. lubelskie było regionem o najniższym poziomie wynagrodzeń (4646 zł). Tuż przed nim były woj. świętokrzyskie (4688 zł) i podkarpackie (4816 zł).

Przemysł – produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w okresie styczeń–marzec 2022 roku o 16,7 proc. r./r. To dane dla całego kraju. Ale wskaźnik ten rósł we wszystkich regionach. Najmocniej na Mazowszu (o 30,4 proc.). O więcej niż 20 proc. produkcja wzrosła również w woj. podkarpackim (o 24,1 proc.) i zachodniopomorskim (o 23,7 proc.). Województwami o najniższym tempie wzrostu produkcji przemysłowej okazały się wielkopolskie (5,4 proc.), dolnośląskie (5,5 proc.) i lubelskie (9,1 proc.).

Wydajność w przemyśle w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wzrosła przeciętnie o 15,2 proc. w skali całego kraju. Rosła przy tym we wszystkich województwach. Najmocniej w woj. mazowieckim (o 29 proc.), najmniej w dolnośląskim (o 4 proc.).

Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana w budownictwie w pierwszym kwartale tego roku wzrosła w skali całego kraju aż o 37,9 proc. w ujęciu rocznym. Wszystkie województwa odnotowały przy tym dodatnie wyniki sprzedaży. Najwyższe, bo ponad 50-proc. wzrosty osiągnięto w woj.: świętokrzyskim (o 98,1 proc.), łódzkim (o 66,8 proc.), pomorskim (o 66,5 proc.) i wielkopolskim (o 57,6 proc.). Najniższy wzrost miały woj. warmińsko-mazurskie (4,7 proc.), podlaskie (8,2 proc.) i podkarpackie (21,1 proc.).

Także wydajność w budownictwie wzrosła we wszystkich województwach – średnio o 36,5 proc. r./r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o sytuacji gospodarczej województw w pierwszym kwartale 2022 r.

PKB

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse w regionach
Wiemy, w których regionach Polski dochody są najwyższe. A kto najwięcej wydaje
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Finanse w regionach
Prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim: Rządowa subwencja jeszcze w tym roku
Finanse w regionach
Kłopoty samorządów z inwestycjami z Polskiego Ładu
Finanse w regionach
Spektakularny wzrost inwestycji firm w małych województwach
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Finanse w regionach
Pięć chorób fiskalnych polskich samorządów
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży