Związek Powiatów Polskich zaapelował o jak najszybsze rozpoczęcie przez rząd i PGNiG prac nad działaniami osłonowymi dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z radykalnymi podwyżkami cen gazu.

"Z całego kraju płyną w tym zakresie bardzo niepokojące informacje. Kilkukrotny wzrost cen – bez podjęcia zdecydowanych kroków na poziomie ogólnopolskim – spowoduje drastyczny wzrost kosztów utrzymania np. placówek medycznych, pomocy społecznej czy szkół. Warto pamiętać o tym, że jest to wzrost nagły, którego skala często jest trudna do przewidzenia, co powoduje olbrzymie problemy ze znalezieniem środków na pokrycie wskazanych kosztów w wykonywanych już budżetach na 2022 rok. Nie mówiąc o tym, że w wielu przypadkach znalezienie wskazanych środków może być w ogóle niemożliwe” – czytamy w liście skierowanym do współprzewodniczących Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego oraz przewodniczącego zarządu ZGWRP Krzysztofa Iwaniuka.

W liście ZPP zaapelowało o jak najszybsze przedstawienie przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. propozycji działań osłonowych dla samorządów.

W ocenie ZPP ostatnie drastyczne podwyżki cen gazu stanowią poważne zagrożenie dla wykonywania usług publicznych na oczekiwanym przez obywateli poziomie, a w niektórych przypadkach wiążą się nawet z ryzykiem braku świadczenia usług publicznych.

„W sprawie podwyżek cen energii elektrycznej w latach 2018-2019 prowadziliśmy trudny, bieżący dialog, co pozwoliło na wypracowanie rozwiązań odciążających jednostki samorządu terytorialnego. Liczymy na to, że obecna sytuacja na rynku gazu ziemnego spotka się z analogiczną otwartością strony rządowej na współpracę ze środowiskiem samorządowym” – czytamy w liście ZPP.