Regiony dostaną 124 mln zł z programu Life

Sześć polskich projektów dostało 28 mln euro z unijnego programu Life. Organizacje pozarządowe mogą dostać 50 tys. zł na prace związane z przygotowaniem wniosków.

Publikacja: 30.06.2020 15:44

Z Programu Life dofinansowana zostanie również ochrona mokradeł w Kampinosie.

Z Programu Life dofinansowana zostanie również ochrona mokradeł w Kampinosie.

Foto: Fot. Pixabay

Blisko 11 mln euro na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w Małopolsce, prawie 10 mln euro na poprawę stanu rzek na terenie pięciu województw popłynie do polskich województw ze środków unijnych z programu Life. 3 mln euro przeznaczone zostanie także na ochronę mokradeł w Kampinosie, a 1,6 mln euro wesprze poprawę jakości powietrza na Opolszczyźnie.

Środki trafią też do instytutów naukowych: milion euro dostanie Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na wdrażanie programu weryfikacji technologii środowiskowych UE, a ponad 700 tys. euro trafi do Instytutu Ochrony Środowiska na ocenę długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.

Wsparcie innowacyjności

Dzięki dofinansowaniu z programu LIFE mieszkańcy Małopolski będą mogli w większym stopniu korzystać z odnawialnych źródeł energii, a mieszkańcy środkowej Polski odzyskają rezerwuar wody pitnej i akwen rekreacyjny – Zbiornik Sulejowski, w którym obecnie występują okresowe zakwity toksycznych sinic.

CZYTAJ TAKŻE: 60 mln zł na wsparcie dla branży turystycznej na Dolnym Śląsku

– Niezwykle istotne jest kontynuowanie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz poprawy stanu środowiska. Program LIFE wspiera innowacyjne rozwiązania, a przez to w szczególny sposób daje impuls dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki – podkreśla Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu, na konferencji prezentującej wyniki naboru wniosków.

Głównym celem projektu, którego wnioskodawcą jest województwo małopolskie, jest wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii (RAPCE), który wspiera niskoemisyjną transformację regionu. Projekt zakłada też mobilizację dostępnych funduszy UE i krajowych, rozwój zdolności instytucjonalnych, wiedzy i narzędzi potrzebnych do wdrażania tego planu, zmianę zachowania społeczeństwa oraz transfer dobrych praktyk do innych regionów Polski i Europy.

Małopolska już od pięciu lat realizuje projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt angażuje aż 67 partnerów, w tym 62 małopolskie gminy, jego wartość przekracza 71 mln zł.

Program prowadzony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ma doprowadzić do zmniejszenia zanieczyszczeń w zlewni Pilicy. Projekt będzie realizowany na terenie aż pięciu województw: łódzkiego, śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Projekt zakłada szkolenie rolników, porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich, poprawę retencji wody, inwestycje pilotażowe w „niebiesko-zieloną infrastrukturę” i biotechnologie ekosystemowe dla kontroli zanieczyszczeń obszarowych na wsiach oraz zwiększenia retencji i oczyszczania wód burzowych w miastach.

Terminy upływają już niebawem

Wkrótce mijają terminy kolejnych naborów wniosków. Do 14 lipca można składać koncepcje projektu z podprogramu „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami”, do 16 lipca jest czas na przygotowanie koncepcji z podprogramów „Przyroda i różnorodność biologiczna” oraz „Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska”. W październiku z kolei czeka na wnioski podprogram działań na rzecz klimatu, który szuka projektów mających na celu łagodzenie skutków zmian klimatu, zarządzanie informacją o klimacie i programy zintegrowane w tym zakresie.

CZYTAJ TAKŻE: Ekolodzy zbierają pieniądze na zabezpieczenie Biebrzy

Program Life jest zarządzany na poziomie Komisji Europejskiej, współfinansuje wyłącznie projekty ochrony środowiska i klimatu. Krajowym Punktem Kontaktowym w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiada on za współpracę z właściwą agencją KE oraz współfinansuje te projekty.

Nowy nabór będzie miał budżet 450 mln euro, NFOŚiGW uruchomił więc nowe narzędzia, które mają zachęcać podmioty do korzystania z dofinansowania Life. Nowy jest np. „Inkubator LIFE”, czyli wg autora pomysłu – narzędzie do zwiększenia szans polskich wnioskodawców w aplikowaniu o środki LIFE. Inkubator oferuje elektroniczne narzędzie do konsultowania wniosków online, bazę partnerów, wsparcie merytoryczne. Oferuje też organizacjom pozarządowym do 50 tys. zł dofinansowania na prace związane z przygotowaniem wniosku do KE.

Blisko 11 mln euro na obniżenie emisji gazów cieplarnianych w Małopolsce, prawie 10 mln euro na poprawę stanu rzek na terenie pięciu województw popłynie do polskich województw ze środków unijnych z programu Life. 3 mln euro przeznaczone zostanie także na ochronę mokradeł w Kampinosie, a 1,6 mln euro wesprze poprawę jakości powietrza na Opolszczyźnie.

Środki trafią też do instytutów naukowych: milion euro dostanie Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na wdrażanie programu weryfikacji technologii środowiskowych UE, a ponad 700 tys. euro trafi do Instytutu Ochrony Środowiska na ocenę długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse w regionach
Czy samorządy zdążą przygotować budżety po zmianie prawa?
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Finanse w regionach
Od września w miastach wzrosną opłaty za wywóz śmieci. Ale nie wszędzie
Finanse w regionach
Samorządy wspierają szpitale miliardami. A szpitale i tak są zadłużone
Finanse w regionach
Wiemy, w których regionach Polski dochody są najwyższe. A kto najwięcej wydaje
Finanse w regionach
Prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim: Rządowa subwencja jeszcze w tym roku