W kwietniu, w podobnym konkursie – Zdalna Szkoła – pomiędzy gminy i powiaty podzielono 186 mln złotych. Z dotacji od 35 do 100 tys. zł skorzystało ponad 2,7 tys. jednostek samorządowych.

Trwający właśnie program – finansowany, podobnie jak poprzedni, z funduszy europejskich – także zakłada stuprocentowe dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego. Również tu celem jest ułatwienie dostępu do zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Tym razem zdecydowano się pomóc dzieciom z rodzin wielodzietnych, jako że – zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – ponad 150 tysięcy rodzin z trojgiem lub więcej dzieci znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Decyzję o wyborze rodzin, do których trafi sprzęt, podejmą jednostki samorządu, a sprzęt będzie przekazywany za pośrednictwem szkół.

Program Zdalna Szkoła+ przewiduje granty od 35 do 165 tys. złotych. Maksymalną cenę za laptop ustalono na 3,5 tys. zł, zaś za tablet – 1,5 tys. zł. W przypadku zakupu droższego sprzętu niezbędne będzie uzasadnienie wnioskodawcy. Grant pozwala także na sfinansowanie oprogramowania i akcesoriów, ubezpieczenia sprzętu oraz mobilnego dostępu do internetu.

W pierwszym dniu programu pozytywnie oceniono wnioski 70 samorządów. 145 tysięcy złotych dostanie gmina Czarny Dunajec. Po 115 tys. zł trafi do Raby Wyżnej, Skawiny i Gródka n. Dunajcem (wszystkie w woj. małopolskim) oraz Chorzeli i Pułtuska (mazowieckie).

Kilka dni temu dyrektorzy pułtuskich szkół odebrali komputery sfinansowane z pierwszego konkursu – 14 laptopów o łącznej wartości ponad 33 tys. zł trafiło do czterech miejscowych podstawówek.