Śmieci z kwarantanny to zwykłe odpady

Samorządy mają zalecenia rządowe, jak postępować np. z rękawiczkami i maseczkami ochronnymi stosowanymi w związku z epidemią. Budzą one jednak kontrowersje.

Publikacja: 25.04.2020 19:11

W Warszawie zaleca się, by nie zamykać altan śmietnikowych

W Warszawie zaleca się, by nie zamykać altan śmietnikowych

Foto: Shutterstock

Minister klimatu wydał wytyczne dotyczące postępowania z odpadami w czasie epidemii. Zdaniem samorządów są to tylko zalecenia, a nie przepisy. – Rozwiązania wynikające z wytycznych powinny być wprowadzone w formie przepisów. Są to tylko zalecenia, do których można się dostosować albo nie – mówi Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners.

Dobrze, że minister klimatu zauważył, że odpady z kwarantanny oraz z miejsc izolacji należy traktować inaczej aniżeli typowe odpady komunalne i wyrzucać do specjalnych worków. Słowem jednak nie wspomina, w jaki sposób odbiór tych odpadów ma być zorganizowany, czy na zewnątrz budynków mają stać osobne pojemniki, czy powinna zabierać je specjalna śmieciarka, kto ma te worki dostarczać, jak mają one wyglądać etc. Dlatego uważam, że te zalecenia w praktyce spowodują jeszcze więcej pytań i wątpliwości – twierdzi Maciej Kiełbus.

CZYTAJ TAKŻE: Spalarnie lekiem na drastyczne podwyżki opłat za śmieci? Niekoniecznie.

– Nie możemy iść do sklepu i kupić worki na śmieci dla osób przebywających na kwarantannie. Obowiązują nas przepisy. Najpierw więc musimy zmienić regulamin czystości i porządku w gminie, następnie zorganizować przetargi oraz zorganizować system dostarczania worków. To nie jest takie proste. Wymaga czasu i pieniędzy – tłumaczy Leszek Świętalski, ekspert ds. odpadów ze Związku Gmin Wiejskich RP.

Zupełnie inne podejście ma Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. – Wychodzimy z założenia że sytuacja jest nadzwyczajna, a zdrowie i życie jest najważniejsze. Nie zastanawiamy się, czy wytyczne naruszają nasz regulamin czy nie. Stosujemy je też na co dzień. Mamy odrębny system odbioru odpadów od osób zakażonych. W tym celu mamy zawartą odrębną umowę z firmą odbierającą te odpady.

Natomiast nie mamy szczególnych uregulowań dotyczących śmieci z kwarantanny. Niczym się one przecież nie różnią od zwykłych odpadów z kwarantanny. Zaapelowaliśmy jedynie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, by nie zamykały altan śmietnikowych. Dzięki temu osoby pomagające przebywającym na kwarantannie nie będą miały problemów z wyrzucaniem śmieci – wyjaśnia Michał Olszewski.

CZYTAJ TAKŻE: Śmieci to coraz cenniejszy towar. Opłaty w dużych miastach w górę średnio o połowę

Ministerstwo Klimatu odpiera zarzuty. – Nie każde postępowanie musi być w przepisach prawa. W sytuacjach wyjątkowych organ państwa, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, może wydać wytyczne dla innych organów administracji czy podmiotów prywatnych. Jest to proces na pewno szybszy niż proces legislacyjny. Stanowią one podpowiedź, w jaki sposób należy postępować – wyjaśnia Małgorzata Czeszejko-Sochacka z Ministerstwa Klimatu.

– Opracowanie przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu wytycznych związane jest z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na Covid-19. Są one skierowane do gmin, osób zdrowych objętych kwarantanną oraz do osób stosujących środki zapobiegawcze, np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa; osób przebywających w izolacji; podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem nimi – wyjaśnia Małgorzata Czeszejko-Sochacka.

Przykładowo przed wyrzuceniem maseczki i rękawiczek używanych przez osoby zdrowe powinny być one zapakowane w torbę foliową, a dopiero potem wrzucone do pojemnika (worka) na odpady zmieszane. Śmieci z kwarantanny oraz z miejsc izolacji powinny trafiać do specjalnych worków.

Minister klimatu zwraca też uwagę, że pierwsza tarcza antykryzysowa zawiera uregulowania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

Zgodnie z nimi w czasie obowiązywania stanu epidemii wojewoda będzie mógł zmienić lub wyłączyć wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeżeli z wnioskiem zwróci się wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wojewoda będzie mógł wprowadzić tymczasowo zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych czy też sposobu segregacji. Ponadto wojewoda będzie wydać polecenie przekazywania niesegregowanych odpadów komunalnych do przetworzenia w innych instalacjach niż instalacje komunalne np. bezpośrednio na składowisko odpadów lub bezpośrednio do spalenia (bez wstępnych procesów przetwarzania, takich jak sortowanie czy przetwarzanie biologiczne). W przypadku gdy w danym województwie wystąpią problemy z unieszkodliwianiem zakaźnych odpadów medycznych w uprawnionych do tego spalarniach odpadów niebezpiecznych, wojewoda będzie mógł wydać decyzję dotyczącą przetworzenia takich odpadów w innych instalacjach umożliwiających ich bezpieczne przetwarzanie.

Finanse w regionach
Inwestycje – busola samorządności
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Finanse w regionach
NIK: rząd PiS ręcznie sterował finansami JST. "Nieudolne reformy i klientelizm"
Finanse w regionach
Minister finansów: System finansowania samorządów wymaga radykalnej zmiany
Finanse w regionach
Rząd przedstawi szczegóły o finansach samorządów w ciągu miesiąca?
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Finanse w regionach
Wszystkie regiony Polski gonią unijną zamożność, ale w różnym tempie