Samorządowcy chcą zwołania okrągłego stołu w sprawie uchodźców

Według „Ruchu Samorządowego Tak! dla Polski” bez okrągłego stołu z udziałem rządu, samorządów, NGO-sów oraz wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych nie da się opanować w cywilizowany sposób kryzysu uchodźczego.

Publikacja: 30.03.2022 19:26

Uchodźcy z Ukrainy na przejściu granicznym w Medyce

Uchodźcy z Ukrainy na przejściu granicznym w Medyce

Foto: AFP

„Ruch Samorządowy Tak! dla Polski” przedstawił w środę raport „31 dni wojny w Ukrainie”, poświęcony dotychczasowym działaniom samorządów w tym zakresie oraz koniecznym, pilnym zmianom w organizacji odpowiedniego, państwowego systemu przyjmowania i integracji uchodźców.

Z danych zebranych w specjalnej ankiecie wynika, że w każdym miejscu w Polsce, każdym mieście i gminie, Polki i Polacy zorganizowali inicjatywy obywatelskie na rzecz Ukrainy. Najczęstszymi formami tych inicjatyw społecznych były zbiórki darów (94,9 proc. wskazań), zbiórki darów od lokalnych firm i przedsiębiorców (83,5 proc.), organizacja noclegów (79,7 proc.), czy zbiórka pieniężna (48,1 proc.).

Także niemal wszyscy samorządowcy zaangażowali się w działania pomocowe, przy czym najczęściej wskazano na takie formy aktywności, jak koordynowanie noclegów oferowanych przez mieszkańców (78,5 proc.), organizacja punktów informacyjnych (69,6 proc.), pomoc psychologiczna (59,5 proc.),  wysyłka transportu darów do Ukrainy (50,6 proc.),  organizacja gorących posiłków (46,8 proc.), organizacja transportu darów na granicę polsko-ukraińską 46,8 (proc.), darmowy transport miejski lub regionalny (45,6 proc,) organizacja transportu dla uchodźców do danej gminy 44,3 (proc.), współpraca z miastem partnerskim na Ukrainie (40,5 proc.), czy organizacja punktów recepcyjnych - 17,7 (proc.).

Czytaj więcej

Potrzebna jest integracja uchodźców, nie tworzenie gett i obozów

Poziom zaangażowania i formy podejmowanych działań są różne, w zależności do tego, czy dany samorząd jest tzw. „miastem przygranicznym”, które są pierwszą linią frontu przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Inne wyzwania dotyczą Warszawy oraz dużych miast, gdzie kieruje się najwięcej osób, a inne mniejszych ośrodków. Nie mniej nowe wyzwania pojawiają się w zasadzie wszędzie. Przykładowo w Warszawie, jak wynika z raportu, liczba mieszkańców w ciągu miesiąca wzrosła o 17 proc. (przebywa tam ok. 300 tys. uchodźców), w Lublinie – o 8,8 proc., a w niewielkim Celestynowie – o 7,7 proc. Liczba nowych dzieci w przedszkolach w Sopocie wzrosła nagle o 9,8 proc., w Izabelinie o 7,8 proc., w Pruszczu Gdańskim – o 4,6 proc., zaś liczba dzieci w podstawówkach zwiększyła się w Sopocie o 15,8 proc., a w Łomiankach, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi czy Kołobrzegu – o ponad 7 proc.

Samorządowcy podkreślają, że podsumowując pierwszy miesiąc organizacji państwa polskiego w czasie wojny Rosji przeciw Ukrainie, niestety wciąż wszystko opiera się o intuicję i oddolne działania; wciąż brakuje jednego publicznego systemu zarządzania. Dlatego „Ruch Samorządowy Tak! dla Polski” wzywa do natychmiastowego zwołania okrągłego stołu z udziałem rządu, międzynarodowych organizacji doświadczonych w kryzysach uchodźczych i zarządzaniu kryzysowym oraz samorządów i przedstawicieli krajowych NGO-sów.

Czytaj więcej

Kryzys uchodźczy potrwa długo

- Bez stałego dialogu przedstawicieli tych czterech stron będą cierpieć ludzie. Wszyscy my, Polacy stajemy obecnie przed poważną groźbą bezdomności, ubóstwa i eksploatacji uchodźczych kobiet i dzieci. Wzywamy do jak najszybszej profesjonalizacji systemu odpowiedzi na dotykający Polskę kryzys uchodźczy i zaangażowania międzynarodowych partnerów nie jako podwykonawców i podmioty działające łatające luki państwa lub realizujące równoległy system pomocy, ale jako podmioty, których wiedza i doświadczenie będzie trzonem zbudowania efektywnego i zrównoważonego systemu recepcji, relokacji oraz adaptacji do życia w polskich gminach, dużych i małych” – apelują samorządowcy.

Według nich, należy więc uporządkować (a może wdrożyć na nowo) system recepcji ofiar wojny w Polsce, system rejestracji i identyfikacji oraz dyslokacji, który dawałby informację o tym, gdzie i ile jest osób potrzebujących, oraz gdzie i jaką pomoc mogą oni otrzymać. Ustalić też trzeba jasne zasady finansowania pomocy udzielnej uchodźcom, usprawnić proces nadawania numerów PESEL i rejestracji w urzędach pracy, udrożnić kwestie zakwaterowania i zapewnienie mieszkań uchodźcom w trybie doraźnym i docelowym. Istotna jest też kwestia dostępu do usług zdrowia, rynku pracy oraz przygotowanie kompleksowego system integracji imigrantów.

„Ruch Samorządowy Tak! dla Polski” przedstawił w środę raport „31 dni wojny w Ukrainie”, poświęcony dotychczasowym działaniom samorządów w tym zakresie oraz koniecznym, pilnym zmianom w organizacji odpowiedniego, państwowego systemu przyjmowania i integracji uchodźców.

Z danych zebranych w specjalnej ankiecie wynika, że w każdym miejscu w Polsce, każdym mieście i gminie, Polki i Polacy zorganizowali inicjatywy obywatelskie na rzecz Ukrainy. Najczęstszymi formami tych inicjatyw społecznych były zbiórki darów (94,9 proc. wskazań), zbiórki darów od lokalnych firm i przedsiębiorców (83,5 proc.), organizacja noclegów (79,7 proc.), czy zbiórka pieniężna (48,1 proc.).

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Debata publiczna
Nie wydawać funduszy z KPO za wszelką cenę
Debata publiczna
Samorządy realizują połowę podstawowych praw człowieka
Debata publiczna
Debata "Rzeczpospolitej": Rozmontowane budżety samorządów
Debata publiczna
Wybory 2023: Samorządowa posucha w programach głównych partii
Debata publiczna
Kampania na ostatniej prostej. Jakich zmian w prawie oczekują samorządowcy?