Większe statki w małych portach

Biuro Prasowe/Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Nowe tory wodne powstaną do portów w Policach i Stepnicy. To kolejne po Szczecinie i Świnoujściu morskie porty Pomorza Zachodniego, które będą mogły zwiększyć liczbę przeładunków. Tym razem to inwestycja regionalna, a nie rządowa.

Stepnica, czyli mniejszy z portów, leży na wschodnim brzegu Roztoki Odrzańskiej, będącej częścią Zalewu Szczecińskiego. Może przyjmować jednostki o zanurzeniu do 3,5 m, długości 115 m i szerokości 13,5 m. Są to zarówno statki morskie, jak i barki rzeczne. Formalnie jest portem morskim zarządzanym przez Wiktoria Port sp. z o.o. specjalizującym się w przeładunku ziarna i nasion rolniczych. Można tutaj przeładowywać także drewno i nawozy.

W 2015 roku w porcie rozpoczęto budowę elewatora zbożowego o pojemności 12 tys. t, dzięki czemu jego roczne możliwości przeładunkowe mają sięgnąć 300 tys. t. W ciągu ostatnich lat poprawiono infrastrukturę dojazdową, teraz czas na poprawę dostępności dla statków, na którą pieniądze będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego. Zmiany na wodnym odcinku 4,5 km pozwolą na obsługę statków do 3200 GT, długości 115 m, 13,5 m szerokości i zanurzeniu do 4 m. Prace mają zakończyć się w 2019 roku i kosztować 6,3 mln zł, z czego 5,4 mln ma pochodzić właśnie z RPO WZ 2014-2020.

Drugim, znacznie większym portem są Police. Jego obroty roczne kształtują się na poziomie 2 mln ton, co daje mu czwarte miejsce w Polsce po Gdańsku, Szczecinie-Świnoujściu i Gdyni. Dysponuje czterema terminalami przeładunkowymi dla towarów masowych: fosforytów, apatytów, rudy ilmenitowej, soli potasowej, nawozów, amoniaku i kwasu siarkowego. Przypływa do niego 260 jednostek rocznie, zarówno statków morskich jak i barek rzecznych. Należy do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA.

W przypadku portu w Policach planowane jest zmodernizowanie ponad 2 km toru wodnego, który zostanie pogłębiony do 10,5 m.

Dotyczy to Kanału Polickiego, Kanału Kiełpińskiego. Wzmocnione zostaną także skarpy wyspy Kiełpiński Ostrów.

Inwestycja ma kosztować 22,5 mln zł i zakończy się w grudniu 2020 roku. Inwestycje realizuje Urząd Morski w Szczecinie.

– Cieszy nas pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście, ale z zadowoleniem przyjęliśmy informację o wsparciu koncepcji rozwoju małych portów wokół Zalewu Szczecińskiego. Port Police musi stworzyć warunki dla nowego operatora PDH. Stepnica zaś poprawi wyniki przeładunkowe. Liczę, że to nie będą ostatnie przedsięwzięcia, które otrzymają pomoc marszałka województwa – mówi dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz.

– Stwarzamy warunki, aby Pomorze Zachodnie odwiedzały statki i bandery z całego świata – mówi Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski. – Współpracę z Urzędem Morskim prowadziliśmy już w poprzedniej perspektywie unijnej. Mówię tu nie tylko o wielkich inwestycjach, jak inwestycje w Świnoujściu czy na Kanale Piastowskim, ale także o szeregu inicjatyw usprawniających dostęp do małych portów i przystani. W rozdaniu 2014-2020 ważne jest pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m, ale po wielu negocjacjach z Komisją Europejską, udało się nam także zaplanować w Regionalnym Programie Operacyjnym 10 mln euro na rozwój infrastruktury w takich miejscach, jak Police czy Stepnica. To istotne inwestycje w modernizację odrzańskiej drogi wodnej. Zmiany w Policach są cenne, bo wierzę, że idę w parze ze strategicznymi planami rozwoju spółki, chociażby w kontekście budowy zakładu propylenu. Przedsięwzięcie w Stepnicy zwiększy możliwość przeładunkową portu oraz wzmocni cały sektor gospodarki morskiej.

Planowane przebudowy są mocno związane z inną wielką inwestycją – pogłębieniem toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina, z którego korzystają też jednostki płynące do Stepnicy i Polic. Dzisiaj tor ma głębokość 10,5, co oznacza, że mogą nim płynąć jednostki o zanurzeniu do 9,15 m. I o ile w przypadku Stepnicy, która nastawiona jest na małe jednostki, nie ma to znaczenia, o tyle dla Polic mających nabrzeże o głębokości 10,5 m – już tak. Zabiegi o pogłębienie toru do głębokości 12,5 m, co umożliwi wpływanie statkom o zanurzeniu do 11 m – trwają już od lat i wydają się bliskie finałowi. W ubiegłym roku Urząd Morski w Szczecinie ogłosił przetarg na przebudowę. Inwestycja ma wynieść ok. 1,38 mld zł, z czego 1,18 mld zł będzie pochodzić ze środków unijnych. W tym roku mają być wykonane prace projektowe, a w przyszłym ruszy pogłębianie. Cały tor ma być gotowy w 2022 roku.

Mogą Ci się również spodobać

Autonomiczne remedium na problemy miast

Korki, brak miejsc parkingowych, smog, zagrożenie na drogach oraz kosztowny transport – odpowiedzią na ...

4 czerwca w samo południe

Zbliża się 30. rocznica wyborów, które dały wolność. Samorządowe instytucje kultury zaplanowały na ten ...

Nie zabierać miastom miejskiej polityki

Tworzenie metropolii ma być jedynie możliwością realizacji strategii ponadlokalnej – wynika z nowych zasad ...

Parkowanie będzie droższe już za miesiąc

Od września można już podnosić zamrożone od kilkunastu lat maksymalne stawki opłat. Samorządy obawiają ...

Bez profilu bezrobotnemu łatwiej będzie znaleźć pracę

Urzędy mają być bardziej elastyczne w poszukiwaniu zatrudnienia dla tych, którzy nie mają pracy.

Województwo bardzo koszykarskie

Dwie drużyny walczą o złoty medal, a trzecia niedawno awansowała do ekstraklasy. Kujawsko-Pomorskie to ...